Asetukset

Pääset mokkulan ohjelmiston hallintasivulle syöttämällä nettiselaimen osoiteriville http://dna.mokkula. Yhteys edellyttää, että ole liittynyt mokkulan WiFi-verkkoon tai USB-kaapeli on kytketty kiinni tietokoneeseen. Hallintasivun oletussana on 1234.

Mokkulan lukitseminen 4G- tai 3G-verkkoon

Mokkula valitsee oletusasetuksenaan joko 4G- tai 3G-verkon. Jos haluat muuttaa tätä, toimi seuraavasti.

 1. Avaa nettiselain ja kirjoita selaimen osoiteriville http://dna.mokkula.
 2. Valitse ylhäältä Asetukset.
 3. Syötä salasanaksi 1234.
 4. Valitse vasemmalta Modeemi.
 5. Valitse Modeemin alta kohta Mobiiliverkkoasetukset ja tämän kohdan suositustila vierestä:
  • 4 G tai 3G: Mokkula valitsee 4G- tai 3G-verkon oletuksena.
  • Vain 4G: jos haluat pakottaa mokkulan 4G-verkkoon.
  • Vain 3G: jos haluat pakottaa mokkulan 3G-verkkoon.
  • AUTO: Mokkula valitsee automaattisesti nopeimman saatavilla olevan verkkoteknologian. Jos 4G- tai 3G-verkkoa ei ole saatavilla, mokkula valitsee 2G-verkon. 
WiFi-verkon nimen tai salasanan muuttaminen
 1. Avaa nettiselain ja kirjoita selaimen osoiteriville http://dna.mokkula.
 2. Valitse ylhäältä Asetukset.
 3. Syötä salasanaksi 1234.
 4. Valitse yläpalkista Asetukset ja sen jälkeen vasemmalta WiFi ja tämän jälkeen WiFi Perusasetukset.
 5. WLAN-verkon nimen vaihdat kohdasta SSID ja verkon salasanan kohdasta WPA Esijaettu avain. Valitse Näytä Salasana, jos haluat nähdän salasanan kirjaimina.
 6. Valitse lopuksi Käytä.
4G Mode (4G-tila)

Kun asiakaslaite on yhdistetty tähän mokkulaan, voit käyttää nettiä Automaattinen- tai Manuaalinen-tilassa. Oletustila on Automaattinen.
 

Tila Toiminto
Automaattinen Laite yhdistetään nettiin automaattisesti. Voit käyttää nettiä asiakaslaitteen kautta.
Manuaalinen

1. Kirjaudu mokkulan määrityssivulle.

2. Valitse Asetukset > Verkon asetukset > Yhteys > Yhteystila > Manuaalinen ja valitse sitten Käytä.

3. Valitse Home (Aloitus) ja valitse sitten Connect (Yhdistä) tai Disconnect (Katkaise yhteys).


Huom! Voit muuttaa laitteen parametreja kirjautumalla mokkulan määrityssivulle.

Internet-tukiasematila
 1. Kirjaudu mokkulan määrityssivulle.
 2.  Valitse Asetukset > Internet Access Point (Internet-tukiasema).
 3. Määritä Connection via an access point (Yhteys tukiaseman kautta) -asetukseksi Enable (Käytössä) ja Preferred Network (Ensisijainen verkko) -asetukseksi WiFi ja valitse sitten Käytä.
 4. Valitse Lisää ja lisää sitten WiFi-tukiasema kahdella tavalla
  • Valitse taulukossa mainittu WiFi-tukiasema, anna tarvittaessa salasana Salasana-ruutuun ja valitse Käytä.
  • Anna WiFi-tukiaseman tiedot Add Wi-Fi Hotspot (Lisää Wi-Fi-tukiasema) -kohdassa ja valitse sitten Käytä.
 5. Valitse lisäämäsi WiFi-tukiasema ja valitse sitten Connect (Yhdistä).

Kun asiakaslaite on yhdistetty WiFi-tukiasemaan, voit käyttää internettiä.

Tietokoneen asetusten määrittäminen (Windows 7)

Seuraavassa ohjeet WiFi-yhteyden Internet-protokollan määrittämiseen Windows 7 -käyttöjärjestelmässä:

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Verkko-kohtaa ja valitse Ominaisuudet
 2. Valitse Muuta sovittimen asetuksia.
 3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Langaton verkkoyhteys -kohtaa ja valitse Ominaisuudet.
 4. Valitse Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) ja valitse Ominaisuudet.
 5. Valitse Hanki IP-osoite automaattisesti, Hae DNS-palvelimen osoite automaattisesti ja valitse OK.