Vianmääritys
Modeemissa ei pala mitään valoja (virtajohto on kiinni)

Mahdollinen syy:

Modeemi ei saa virtaa. Muuntaja tai modeemi saattaa olla viallinen.

Korjausehdotus: 

Kytke virtajohto kiinni ohjekirjan mukaisesti ja tar- kista, että pistokkeeseen tulee virtaa. Tuo muunta- ja sekä modeemi DNA Kauppaan vaihdettavaksi.

Kaikki nettiyhteydestä kertovat valot palavat, mutta nettiin ei saa yhteyttä

Mahdollinen syy:

Modeemi voi olla jumittunut.

Korjausehdotus:

Kytke modeemin virtajohto irti noin minuutiksi ja odota, että nettiyhteyden tilavalot syttyvät uudelleen. Käynnistä tietokone uudelleen. Kokeile myös ethernet-johdolla. Voit myös resetoida laitteen.

Kaikki nettiyhteydestä kertovat valot palavat (Tietokone ilmoittaa ”rajoitettu yhteys”)

Mahdollinen syy:

Modeemi ei saa yhteyttä nettiin.

Korjausehdotus:

Tarkista yhteys ja liitännät. Tarkista myös tietokoneen/päätelaitteen asetukset (esim. internet-asetukset ja verkkokortti). Tarvittaessa resetoi modeemi, kytke modeemin virtajohto irti noin minuutiksi ja odota, että valot syttyvät uudelleen.

Kaikki nettiyhteydestä kertovat valot palavat (asetukset tarkistettu)

Mahdollinen syy:

Palomuuri saattaa estää liikenteen.

Korjausehdotus:

Tarkista tietokoneen palomuurin asetukset.

Kaikki nettiyhteydestä kertovat valot palavat (asetukset tarkistettu, käytössä oma yhteyttä jakava laite, esim. reititin)

Mahdollinen syy:

Oma yhteyttä jakava laite on jumissa tai viallinen.

Korjausehdotus:

Kytke modeemi ethernet-johdolla suoraan tietokoneeseen tai käytä modeemin langatonta yhteyttä. Voit kokeilla myös modeemin asettamista siltaavaan tilaan. Ota yhteyttä reitittimiä tai muita lisälaitteita myyvään tahoon.

 

Langaton verkko ei toimi

Mahdollinen syy:

Jos yhteys toimii ethernet-johdolla vika on WiFi-verkossa.

Korjausehdotus:

Käynnistä modeemi uudelleen, tarkasta asetukset ja kokeile WiFi-vinkkejä osoitteesta: dna.fi/tuki-wifi. Jos nämä eivät toimi, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

 

Useamman modeemin parittaminen yhdeksi mesh-verkoksi ei onnistu

Mahdollinen syy:

Ennen useamman DNA Mesh WiFi -modeemin liittämistä mesh-verkoksi, tulee käytettävän mesh-verkon nimi ja salasana vahvistaa laitteen hallintasivustolta. Jos et ole käynyt laitteen hallintasivustolla, ei useamman laitteen paritusprosessi käynnisty normaalisti.

Korjausehdotus:

Ennen kuin aloitat useamman DNA Mesh WiFi -modeemin yhdistämisen saumattomaksi mesh-verkoksi, tulee sinun vahvistaa tai asettaa WiFi-verkon nimi ja salasana laitteen hallintasivustolta.

 • Asenna ensimmäinen DNA Mesh -modeemi ohjeen mukaisesti.
  • Kun ensimmäinen DNA Mesh WiFi -modeemi on toiminnassa, kirjaudu modeemin hallintasivulle verkkoselaimella osoitteessa dna.wifi/ tai 192.168.101.1. Avautuessa hallintasivusto pyytää syöttämään oletussalasanan 1234.
  • Kirjauduttua voit valita mesh-verkollesi haluamasi langattoman WiFi-verkon nimen (SSID) sekä salasanan. Voit myös jatkaa käyttämällä ensimmäisen DNA Mesh WiFi -modeemin oletussalasanoilla, jotka löydät laitteen pohjassa olevasta tarrasta, valitsemalla 'Ohita'.

Tämän jälkeen voit aloittaa useamman modeemin liittämisen toisiinsa. Voit käyttää kahta tai useampaa DNA Mesh WiFi -modeemia kattavan Mesh WiFi-verkon muodostamiseen:

 1. Asenna ensimmäinen DNA Mesh -modeemi ohjeen mukaisesti.
 2.  Sijoita toinen DNA Mesh WiFi -laite (eli mesh-tukiasemana käytettävä laite) lähelle, korkeintaan 2 metrin päähän, reitittimenä käytettävää laitetta (eli ensimmäistä DNA Mesh WiFi -modeemia) ja liitä mesh-tukiasemana toimivan laitteen virtajohto pistorasiaan.
 3. Odota noin minuutti kytkettyäsi virran mesh-tukiasemana käytettävään laitteeseen
 4. Tarkista reitittimenä toimivan laitteen merkkivalo. Jos merkkivalo vilkkuu hitaasti, reititin on tunnistanut mesh-tukiaseman
 5. Paina reitittimenä toimivan laitteen pariliitoksen muodostuspainiketta kerran. Kummankin DNA Mesh WiFi -laitteen merkkivalot vilkkuvat nopeasti. Odota, että mesh-tukiaseman merkkivalo alkaa palaa tasaisesti valkoisena. Tämä on merkki siitä, että pariliitos on onnistunut.
 6. Irrota mesh-tukiasemana käytettävä laite pistorasiasta ja siirrä se paikkaan, jonne haluat langattoman yhteyden ulottuvan. Kytke laitteeseen virta. Kun merkkivalo palaa tasaisesti valkoisean, laite pystyy muodostamaan internet-yhteyden. Mita toimenpiteitä ei tarvita.
 7. Voit lisätä useamman DNA Mesh WiFi -laitteen langattomaan mesh-verkkoon toistamalla edellä kuvatut toimenpiteet.