Tietoa arvonlisäveromuutoksesta DNA:n tuotteissa ja palveluissa

Suomessa myytävien tuotteiden ja palveluiden arvonlisävero nousee 24 prosentista 25,5 prosenttiin 1.9.2024. Lain muutoksesta johtuva arvonlisäverokannan korotus vaikuttaa myös DNA:n tarjoamien tuotteiden ja palveluiden hintoihin. Tälle sivulle olemme koonneet tietoa muutoksen vaikutuksista ja vastauksia yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin.

 

Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin arvonlisäveromuutoksista

Mitä tapahtuu?

Suomessa myytävistä tuotteista ja palveluista perittävä 24 prosentin arvonlisävero nousee 25,5 prosenttiin 1.9.2024. Arvonlisäverolain muutoksista johtuva arvonlisäverokannan korotus vaikuttaa myös DNA:n tarjoamien tuotteiden ja palveluiden hintoihin. Arvonlisäveromuutos ei vaikuta yritysasiakkaille tarjottavien yrityspalveluiden hinnoitteluun, koska ne hinnoitellaan alv 0%.

Milloin muutos astuu voimaan?

1.9.2024

Mistä muutos johtuu?

Suomen hallitus on esittänyt yleisen arvonlisäverokannan nostamista 24 prosentista 25,5 prosenttiin, ja muutos tulee voimaan 1.9.2024. Uutta arvonlisäverokantaa sovelletaan Suomessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joiden verokanta on ollut 24 prosenttia.

Mitä muutos tarkoittaa minulle DNA:n palveluiden osalta?

Veron korotus siirtyy DNA:lta tilaamiesi palveluiden hintoihin 1.9.2024. Yritysasiakkaille tarjottavien yrityspalvelutuotteiden maksuihin muutos ei vaikuta.

Koskeeko muutos kaikkia DNA:n tuotteita ja palveluita?

DNA:n palveluiden ja tuotteiden korotetun verokannan mukaiset hinnat löytyvät DNA:n www-sivuilla ja hinnastoista 1.9.2024 alkaen.

Mihin DNA:n palveluihin ja tuotteisiin 1.9.2024 voimaan astuva arvonlisäverokannan muutos ei vaikuta?

Muutos arvonlisäverokannassa ei koske:   

- DNA Maksuaikasopimuksella ennen 1.9.2024 hankittuja tuotteita ja laitteita, joiden hinta pysyy maksuaikasopimuksen mukaisena.

- SquareTrade –laiteturva ja SquareTrade -täysturva -vakuutustuotteita.

- Ulkomaan yhteyksissä käytettävän DNA Reissudata –tuotetta.

- TV –kortin,  DNA TV –mobiilisovelluksen eikä DNA Viihdeboksin hinnoittelua, joissa kuluttajahinta pysyy ennallaan.

- Tietosuojakyselyn tarkastusmaksu, joka pysyy ennallaan.

- Maksumuistutusmaksu kuluttaja-asiakkaille, joka pysyy ennallaan.

- Maksumuistutusmaksu yritysasiakkaille, joka pysyy ennallaan.

- Yritysasiakkaille tarjottavien yrityspalveluiden hinnoittelua, jotka ovat alv 0%.

Minulla on DNA:lta laitevakuutus, muuttuuko sen hinta?

Vakuutusvero päivittyy myös, mutta muutoksella ei ole vaikutusta DNA:n laiteturva-asiakkaiden tilausten hinnoitteluun. 

Mitä minun täytyy tehdä?

Ole rauhassa, muutos ei edellytä asiakkaalta toimenpiteitä, eikä muutoksella ole vaikutusta palveluiden ominaisuuksiin tai sisältöihin. Muutos ei myöskään aiheuta katkoksia tai muita muutoksia asiakkaan tilaamiin palveluiden toiminnallisuuksiin. Uuden arvonlisäverokannan alaiset hinnat näet 1.9. 2024 alkaen DNA:n www-sivuilla hinnastoista sekä tilaamiesi tuotteiden osalta myös laskullasi.

Voinko irtisanoa tilaamani palvelun arvonlisäveron muutokseen vedoten?

Koska muutos johtuu lainsäädännöstä, tilausta tai palvelusopimusta koskevaa irtisanomisoikeutta ei tämän muutoksen myötä ole.

DNA:n yleiset sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille (www.dna.fi/ehdot) kohdan 10.1 mukaan teleyrityksellä on oikeus muuttaa sekä toistaiseksi voimassa olevan että määräaikaisen palvelusopimuksen maksuja, kun muutos johtuu lainsäädännön muutoksesta. Sopimusehtojen kohdan 12 mukaan asiakkaalla ei ole sopimusta koskevaa irtisanomisoikeutta, jos muutos johtuu lainsäädännön muutoksesta. 

Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin laskutuksesta ja maksuaikasopimuksista

Miten muutos vaikuttaa maksuaikasopimukseen?

Muutos ei koske ennen 1.9.2024 tehtyjen DNA Maksuaikasopimusten mukaisia maksuja, jotka laskutetaan 24 prosentin verokannalla koko sopimuskauden ajan.

Nouseeko paperilaskun hinta muutoksen myötä?

Paperilaskun veloitus kuluttaja-asiakkaalle nousee arvonlisäveromuutoksen myötä 1.9.2024 lähtien 4,96 euroon per lähetetty paperilasku (nyt 4,90 e/lähetetty paperilasku).

Onko muutoksella vaikutusta laskuille esim. laskujen ulkonäköön tai laskutukseen?

DNA:n tuotteiden ja palveluiden laskuille tai laskutukseen ei arvonlisäveromuutoksella ole vaikutusta.

Aiheuttaako arvonlisäverokannan muutos laskuille muutoksia?

DNA:n tuotteiden ja palveluiden laskuille tai laskutukseen ei arvonlisäveromuutoksella ole vaikutusta.  

Aiheuttaako arvonlisäverokannan muutos asiakkaalle toimenpiteitä, jos laskutusjakso on pidempi kuin 1 kk ja asiakas on maksanut useamman kuukauden laskut ennakkoon?

Jos asiakas on maksanut laskuja ennakkoon jo useamman kuukauden ajalta, ei jo maksettuihin laskuihin tule muutoksia jälkikäteen.

Miten arvonlisäverokannan muutos 24 prosentista 25,5 prosenttiin, vaikuttaa elo-syyskuuta laskuttavalla laskutusjaksolla?

Laskuissa, joissa veloitetaan liittymän käyttöä elo-syyskuun ajalta, käytetään poikkeuksellisesti molempia arvonlisäveroprosentteja: elokuussa tapahtuva liittymän käyttö veloitetaan 24 prosentin arvonlisäverolla ja syyskuun alusta alkaen liittymän käyttö veloitetaan 25,5 prosentin arvonlisäverolla. 

Esimerkki: Jos puheluiden veloitusaikaväli on 15. päivä - seuraavan kuun 30. päivä, niin ajalta 15. elokuuta - 30.  syyskuuta 2024 kertyvässä laskussa puhelut eritellään arvonlisäveromuutoksen vuoksi poikkeuksellisesti ennen 1.9. ja siitä alkaen tehtyihin. Ennen syyskuun alkua soitetut puhelut ja lähetetyt viestit veloitetaan 24 % veron mukaan ja syyskuusta alkaen soitetut puhelut ja lähetetyt viestit 25,5 % veron mukaan.  Laskuerittely näyttää tästä syystä tavallista pidemmältä. 

Palvelut ja tuoteryhmät, joita arvonlisäveromuutos koskee

Tuoteryhmät, joihin muutos vaikuttaa
 • Puheliittymät
 • Mobiililaajakaistaliittymät
 • IOT -eli laitenettiliittymät  
 • Puheliittymien lisäpalvelut, kuten esimerkiksi: DNA Selausturva, Vastaaja-palvelu ja Saldomuistutus-palvelu
 • Deezer -palvelu
 • DNA TV -palvelu, pois lukien TV-kortti sekä DNA TV-mobiilisovellus
 • Maksu-tv:n kanavapaketit ja suoratoistopalvelut
 • DNA:n tietoturvapalvelutuotteita, kuten DNA Digiturva
 • Laitteet
 • Laajakaistapalvelut, kuten DNA Netti-tuotteet
 • Lisänopeustuotteet taloyhtiölle
 • Puheliittymille erikseen pyynnöstä aktivoitavat palvelut, kuten esimerkiksi: Liittymätyypin muutosmaksu, Liittymän avaus sulusta tai tilapäisestä sulusta sekä pika-avauspyyntö, Vastaaja-palvelun kytkentä sekä poisto, Saldomuistutuksen kytkentä, muutos sekä poisto, Saldokysely, SIM-kortin vaihto, Liittymänumeron vaihto, SIM-lukituksen purku, PUK-koodikysely.
 • DNA Kotipuhelin- ja DNA Kotiluuri -liittymätuotteet sekä niihin erikseen pyynnöstä aktivoitavat palvelut, kuten esimerkiksi: SIM-kortin vaihto, Puhelinnumeron vaihto, Suljetun liittymän avaus, Estopalveluiden muutos, Puheluerittely, Paperilasku kuluttaja-asiakkaille, Vaihto paperilaskuun, Jatkuva puheluerittely, Puhelinnumeron tai omistajan vaihto, Numero vaihtunut tiedotteen -kytkentämaksu sekä kuukausimaksu, DNA Puhepaketin kuukausimaksu
Esimerkkejä muutoksista 1.9. jälkeen yleisimpien kuluttajapalveluidemme hinnoissa

Alla esimerkkejä yleisimpien  ja useimmiten kysyttyjen palveluiden hintamuutoksista. Kaikkien palveluiden ja tuotteiden uudella veroprosentilla lasketut hinnat löytyvät DNA:n www-sivuilla ja hinnastoista 1.9.2024 alkaen.

 • Paperilasku kuluttaja-asiakkaalle 4,96 e/lähetetty lasku (nyt 4,90 e/lähetetty lasku), yrityksille 15 e/lähetetty lasku
 • Vastaaja-palvelu 1,52 e/kk (nyt 1,50 e/kk)
 • Saldomuistutus-palvelu 1,52 e/kk (nyt 1,50 e/kk)
 • Matkapuhelinmaksu eli mpm –veloitus 0,171 e/min (nyt 0,169 e/min)

Yritysasiakkaat

Muutokset yritysasiakkaille

1.9.2024 voimaan astuva muutos arvonlisäverokannassa ei vaikuta yritysasiakkaille tarjottavien yrityspalveluiden hinnoitteluun, sillä yrityspalveluiden sopimukset ovat alv 0 %.