Kupariverkko eli lankapuhelinverkko

DNA korvaa jäljellä olevan kupariverkkonsa nykyaikaisilla ratkaisuilla vuoteen 2025 mennessä

DNA purkaa jäljellä olevan kupariverkkonsa, jota on käytetty pääasiassa lankapuhelinyhteyksien ja vanhan laajakaistatekniikan (xDSL) ylläpitämiseen.

Kupariverkko on mahdollistanut korkeintaan muutaman kymmenen megan yhteysnopeudet, eikä sitä tule sekoittaa nykyaikaisiin kaapeli -tai kuituverkkoihin, jotka mahdollistavat gigaluokan yhteydet, ja joihin DNA investoi jatkossakin merkittävästi. Nykyteknologia mahdollistaa kupariverkkoa merkittävästi paremmat tiedonsiirron väylät matkaviestin-, kaapeli- tai kuituverkoissa.

Kupariverkko korvataan nykyaikaisilla verkkoratkaisuilla vuoteen 2025 mennessä. DNA tiedottaa kupariverkkoasiakkaitaan erikseen ennen muutostöiden alkamista ja tarjoaa korvaavia palveluita. Kokonaisuudessaan muutostyöt toteutetaan vaiheittain vuosien 2021–2025 aikana. Tältä sivulta löydät usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia aiheesta sekä toimintaohjeet, mikäli käytössäsi on DNA:n kupariverkkoon pohjautuvia palveluita.

Lehdistötiedotteet

Lehdistötiedotteet

DNA:n kupariverkon palvelut päättyvät Pohjois-Suomessa kesällä ja syksyllä 2024

Pohjois-Suomen kuparipohjaisten palveluiden päättäminen tapahtuu kesä- ja lokakuussa 2024. Aiemmin verkkoa on purettu jo onnistuneesti Länsi-Suomessa, Satakunnassa ja Itä-Suomessa.

Pohjois-Suomen tiedote (11/2023) Itä-Suomen tiedote (5/2023) Satakunnan tiedote (9/2022) Länsi-Suomen tiedote (8/2021)


 

LEHDISTÖTIEDOTTEET

Viimeiset kuluttaja-asiakkaiden hitaat kuparipohjaiset xDSL-yhteydet päättyvät DNA:lla maaliskuussa 2024

Muutosprojektin aikana DNA lähestyy kaikkia jäljellä olevia kupariverkon asiakkaitaan kirjeitse tai puhelimitse ennen kuparipohjaisten palveluiden irtisanomista. Päättyvien palveluiden tilalle tarjotaan moderneja korvaavia palveluita. 

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mistä kupariverkkojen purkamisessa on kyse?

DNA:n kupariverkon asiakkaat siirretään korvaaviin palveluihin ja lopulta varsinaisesta kupariverkosta luovutaan. Ensin tehdään aluekohtaiset suunnitelmat, asiakkaamme ohjataan korvaavien palveluiden pariin ja sitten kupariverkko puretaan.
 

Mihin kupariverkkoa käytetään?

Kupariverkkoa on käytetty pääasiassa lankapuhelinyhteyksien ja vanhan laajakaistatekniikan (xDSL), eli korkeintaan muutaman kymmenen megan yhteyksien ylläpitämiseen. Sitä ei tule siis sekoittaa nykyaikaisiin kaapeli- tai kuituratkaisuihin. Muutosprojektin aikana DNA:n kupariverkon asiakkaat ohjataan korvaavien palveluiden piiriin ja lopulta varsinaisesta kupariverkosta luovutaan kokonaan vuoden 2025 aikana. Pitkä ajanjakso mahdollistaa asiakkaiden joustavan siirtymisen uusien palveluiden pariin. Samalla DNA toteuttaa tarvittavan alueellisen täydennysrakentamisen muihin verkkoihin.
 

Mitä kuluttaja- ja yrityspalveluita purku koskee?

Kuluttaja-asiakkaan näkökulmasta purku koskee kuluttajalaajakaistaliittymistä xDSL-pohjaisia liittymiä ja Kotipuhelin-liittymiä (lankapuhelinliittymä). Lisäksi käytössä saattaa olla joitain vanhoja alueellisia tuotteita.

Yritysasiakkaiden kohdalla purku koskee seuraavia tuotteita: DNA Yrityspuhelin, DNA Kotipuhelin, DNA ISDN, DNA Järjestelmäliittymä, IP Vaihdeliittymä, IP Faksiliittymä, DNA IP vaihdeliittymä ja xDSL-pohjaiset tuotteet (mm. Yrityslaajakaista, osa Yritysverkko-liittymistä ja osa Yritysinternet-liittymistä).
 

Mihin tuotteeseen kukin nykyinen tuote vaihdetaan?

Kuluttajalaajakaistaliittymät muutetaan pääasiassa Liikkuva laajakaista -tuotteeksi. Jos kyseessä on taloyhtiö, kannattaa tarkistaa, onko taloyhtiössä saatavilla taloyhtiölaajakaista. Kotipuhelin muutetaan joko DNA Luuri -liittymäksi tai sopivaksi DNA:n mobiililiittymäksi.
 

Minulla on käytössäni kupariverkkoon pohjautuvia DNA:n palveluita. Mitä minun tulee tehdä?

Jos sinuun ei vielä ole oltu DNA:lta yhteydessä, sinun ei toistaiseksi tarvitse mitään. DNA pyrkii tiedottamaan kupariverkon palvelujen päättymisestä vuotta ennen, mutta aivan minimissään kuusi kuukautta ennen päättymistä. Uusien palveluiden parissa myös asiakaskokemus on lähtökohtaisesti parempi.

Asiakkaille tullaan tarjoamaan lopetettavien palveluiden vaihtoehtoisia ratkaisuja, mutta ketään ei pakkosiirretä DNA:n muiden palveluiden pariin. Kupariverkkoon pohjautuvat palvelut tullaan kuitenkin irtisanomaan irtisanomisajan puitteissa, jotta verkko päästään purkamaan.

Olen kiinnostunut vaihtamaan kupariverkkopohjaiset palveluni korvaaviin ratkaisuihin jo etukäteen. Mihin voin olla yhteydessä?

Voit ottaa yhteyttä suoraan DNA:n asiakaspalveluun joko chatin tai puhelimen kautta. DNA:n nettipalveluihin ja puhelinliittymävaihtoehtoihin voit tutustua myös netissä.

Voit myös asioida sinua lähimmässä DNA Kaupassa.

Korvaako DNA muutoksesta aiheutuvat kulut?

Verkkomuutos on normaalia verkon kehitystyötä ja kupariverkon korvaavien ratkaisujen avulla asiakkaamme saavat käyttöönsä entistäkin paremmat ja palvelut. DNA ei korvaa muutoksesta aiheutuvia kuluja.
 

Milloin kupariverkon purkaminen tapahtuu?
Mitä kuntia kupariverkon purkutyö koskettaa, milloin?

Purkutyö koskettaa niitä kuntia, joissa DNA:lla on kupariverkkopohjaisia palveluja. Yksittäisiä kuntia on useita kymmeniä.

Näin kuparipohjaiset laajakaistapalvelut päättyvät kuluttajilta vuonna 2024:

DNA:lla on vuoden 2024 alkaessa jäljellä enää reilu 1 000 kuparipohjaista laajakaistaa käyttävää kuluttaja-asiakasta. Heidän osaltaan kyseiset palvelut päättyvät maaliskuun 2024 lopussa.

Merkittävimmät alueet, joita maaliskuun 2024 lopussa tapahtuva kuparilaajakaistapalveluiden sulkeminen koskee:

 • Pohjois-Suomi
 • Päijät-Häme
 • Lohja

Vaikka kuluttajien kuparipohjaiset laajakaistapalvelut päättyvätkin, jää asiakaskäyttöön vielä joksikin aikaa pienehkö määrä lankapuhelinpalveluita ja yritysasiakkaiden kuparipohjaisia laajakaistapalveluita. Myös nämä tullaan päättämään vuosien 2024–2025 aikana.

Vuonna 2024 kupariverkon palvelut päättyvät Pohjois-Suomessa seuraavasti:

Aikaisintaan 30. kesäkuuta 2024:

 • Kempele
 • Kemi
 • Kuusamo
 • Lumijoki
 • Muhos
 • Oulu (vain Kiviniemi, Oulunsalo, Haukipudas)
 • Raahe
 • Rovaniemi
 • Tyrnävä
 • Utajärvi
 • Vaala

Aikaisintaan 31. lokakuuta 2024:

 • Oulu (muut kuin Kiviniemi, Oulunsalo, Haukipudas)

 

Ehtiikö DNA:n 5G-verkko valmistua ennen purkutöitä niille alueille, joilla kupariverkkoa puretaan?

Pääosin kyllä, ja DNA myös priorisoi 5G-verkon rakentamista erityisesti niillä alueilla, joilta kupariverkko poistuu.

Miksi kupariverkko puretaan ja millä se korvataan?

Kupariverkko on palvellut televiestintää yli 160 vuotta aina lennättimen käyttöönotosta lähtien. Nykyteknologialla on toteutettavissa parempia tiedonsiirron väyliä joko radiotekniikalla tai optisilla kaapeleilla. Esimerkiksi DNA:n 5G-verkko tarjoaa jo nyt kupariverkkoon nähden ylivoimaisen palvelun.
 

Onko DNA tehnyt jo aikaisemmin vastaavia purkutöitä?

DNA on purkanut pienempiä haja-asutusalueiden keskittimiä jo pitkään. Ensimmäinen laajempi purku oli Heinolan keskusta-alueen kupariverkon purku vuonna 2019. Uudistushankkeen ansiosta mobiilidatan nopeudet kasvoivat, kuuluvuus sisätiloissa parani ja laajakaistapalvelun saatavuusalue Heinolassa laajentui merkittävästi.

Vuonna 2022 aloitetut kupariverkon purkutyöt Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa ovat sujuneet hyvin, ja asiakkaat ovat suhtautuneet kuparipalveluista luopumiseen ymmärtävästi. 

Tekevätkö DNA:n kilpailijat vastaavaa työtä?

DNA ei lähtökohtaisesti kommentoi muiden teleoperaattoreiden asioita. Kupariverkontekninen elinkaari on kuitenkin varsin yhtenevä kaikille teleoperaattoreille.
 

Onko kupariverkon purku laillista ja miten toimintaa säädellään?

Kupariverkon purku on laillista ja purku on normaalia televerkkojen teknistä kehittymistä. Toimintaa sääntelee Suomessa erityisesti Traficom ja DNA luonnollisesti noudattaa kaikkia säädöksiä.