Vianmääritys

Mitä teen, jos mokkulassa ei pala mitään valoja, mutta virtajohto on kiinni?

Mahdollinen syy:

Mokkula ei saa virtaa. Muuntaja tai mokkula saattaa olla viallinen.

Korjausehdotus:

Kytke virtajohto kiinni ohjekirjan mukaisesti ja tarkista että pistokkeeseen tulee virtaa. Tuo muuntaja sekä mokkula DNA Kauppaan vaihdettavaksi.

Mitä teen, jos kaikki nettiyhteydestä kertovat valot palavatm mutta nettiin ei saa yhteyttä?

Mahdollinen syy:

Mokkula voi olla jumittunut.

Korjausehdotus:

Kytke mokkulan virtajohto irti noin minuutiksi ja johdon takaisin kytkettyäsi odota, että nettiyhteyden tilavalot syttyvät uudelleen. Käynnistä tietokone tai muu käyttämäsi päätelaite uudelleen. Kokeile yhteyttä myös ethernet-johdolla. Voit myös resetoida mokkulan.

Mitä teen, jos kaikki nettiyhteydestä kertovat valot palavat, mutta tietokone ilmoittaa "rajoitettu yhteys"?

Mahdollinen syy:

Mokkula ei saa yhteyttä nettiin.

Korjausehdotus:

Tarkista yhteys ja liitännät. Tarkista myös tietokoneen/päätelaitteen asetukset (esim. internet-asetukset ja verkkokortti). Tarvittaessa resetoi mokkula, kytke mokkulan virtajohto irti noin minuutiksi ja odota, että valot syttyvät uudelleen.

Mitä teen, jos kaikki nettiyhteydestä kertovat valot palavat ja asetukset on tarkistettu?

Mahdollinen syy:

Palomuuri saattaa estää liikenteen.

Korjausehdotus:

Tarkista tietokoneen palomuurin asetukset.

Mitä teen, jos kaikki nettiyhteydestä kertovat valot palavat, asetukset on tarkistettu, käytössä on oma yhteyttä jakava laite, kuten reititin?

Mahdollinen syy:

Oma yhteyttä jakava laite on jumissa tai viallinen.

Korjausehdotus:

Kytke mokkula ethernet-johdolla suoraan tietokoneeseen tai käytä mokkulan langatonta yhteyttä. Voit kokeilla myös mokkulan asettamista siltaavaan tilaan. Ota yhteyttä reitittimiä tai muita lisälaitteita myyvään tahoon.

Mitä teen, jos langaton verkko ei toimi?

Mahdollinen syy:

Jos yhteys toimii ethernet-johdolla vika on WiFi-verkossa.

Korjausehdotus:

Käynnistä mokkula uudelleen, tarkasta asetukset ja kokeile WiFi-vinkkejä osoitteesta: dna.fi/tuki-wifi. Jos nämä eivät toimi, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Mitä teen, jos vanhemmat laitteet eivät yhdistä WiFi:llä?
  1. kirjaudu mokkulan asetussivulle ja valitse kohta Wi-Fi Settings
  2. muuta Security mode -alasvetovalikosta WPA2-PSK/WPA3-SAE valintaan WPA/WPA2-PSK
  3. tallenna muutos valitsemalla lopuksi Save