"Kun tylsät rutiinihommat automatisoituvat, aikaa jää todelliseen vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa" visioi DNA:n von Schantz

DNA:n strategiajohtaja Christoffer von Schantz näkee digitaalisuuden mukanaan tuomat uuden työn mahdollisuudet ennen kaikkea parempana asiakaspalveluna. Myös asiakkaiden tarpeisiin reagointi on digitalisaation myötä nopeutunut.

Digitalisaatio tuo mukanaan uusia tapoja tehdä työtä ja vastata asiakkaiden tarpeisiin.

- Digitalisaatiohan tarkoittaa hauskempaa työtä. Tylsät rutiinihommat automatisoituvat, joten todelliseen vuorovaikutukseen ja asiakaspalveluun jää enemmän aikaa, sanoo DNA:n strategiajohtaja Christoffer von Schantz.

Hyvän asiakaspalvelukokemuksen luominen on aina ollut analytiikkaa. On hankittu tietoa siitä, mitkä asiakkaan tarpeet ovat, mitä hän on aiemmin hankkinut ja mitä hän tulee tulevaisuudessa tarvitsemaan. Suurilla asiakasmäärillä oikeiden työkalujen merkitys korostuu. Nykyisillä menetelmillä asiakkaan tausta voidaan selvittää kattavasti hetkessä, joten reagointi on nopeaa.

Hyvän asiakaspalvelukokemuksen luominen on aina ollut analytiikkaa. On hankittu tietoa siitä, mitkä asiakkaan tarpeet ovat, mitä hän on aiemmin hankkinut ja mitä hän tulee tulevaisuudessa tarvitsemaan. Suurilla asiakasmäärillä oikeiden työkalujen merkitys korostuu. Nykyisillä menetelmillä asiakkaan tausta voidaan selvittää kattavasti hetkessä, joten reagointi on nopeaa.

Von Schantz uskoo, että kohdentamisen mahdollisuudet tulevat aina vain paranemaan tulevina vuosina. Tiedon kerääminen osataan jo, mutta sen valjastaminen käyttöön on vielä alkutaipaleella.

Spontaanit kohtaamiset ovat työyhteisön suola

Uusi työ tekee vuorovaikutuksesta monimuotoisempaa. Von Schantzin mukaan innovaatiot syntyvät ideoiden yhteentörmäyksistä. Hän pitää tärkeänä, että kun uudet välineet mahdollistavat etätyön, tehdään fyysisistä työtiloista houkuttelevia ja spontaaneihin kohtaamisiin kannustavia.

- Yhteiset tilat, liikkuvuus ja yllättävät kohtaamiset rikastavat työyhteisön vuorovaikutusta ja sitä kautta synnyttävät innovaatioita, summaa von Schantz. Virtuaalisilla työkaluilla, kuten Yammerilla, voi tukea monimuotoista yhteydenpitoa.

Uudella teknologialla on roolinsa myös ideoiden kehittymisessä valmiiksi tuotteiksi. Vahvat verkot, hyvät päätelaitteet ja nopeat käyttöliittymät mahdollistavat globaaleilla markkinoilla toimimisen mistä tahansa maailmankolkasta.

JULKAISTU: 13.5.2015