Blogit

”Operaattoreilla voi olla suuri vaikutusvalta verkkomme viherryttämisessä, mutta niiden tulevaisuus on käyttäjiin käsissä,” toteaa toimitusjohtaja Mathieu Horn TriPica-yhtiöstä. 

Hiilijalanjälkemme on kutistuttava – mutta miten teleoperaattorit voivat tukea muutosta?

Digitaaliset teknologiat ovat suoraan vastuussa noin kahdesta prosentista nykypäivän energiaan liittyvistä kasvihuonekaasupäästöistä. Mitä enemmän dataa liikkuu, sitä suuremmat ovat hiilidioksidipäästöt.

Internet-slangissa internet-minuutti viittaa siihen, mitä tapahtuu ympäri maailmaa kuudenkymmenen sekunnin aikana verkossa. Tänä päivänä tuo minuutti sisältää jatkuvasti kasvavia määriä sähköposteja, tekstiviestejä ja hakuja, lukemattomia twiittejä, snappeja ja pyyhkäisyjä sekä loputtomia tunteja suoratoistettua sisältöä tai online-kokouksia.

Media- ja viestintäteknologiat ovat tämän verkossa tapahtuvan toiminnan ajureita, ja sitä tukevat myös digitaalisen infrastruktuurin päivitykset ja edulliset datapaketit. Oma osansa on pandemian jälkeisellä työnteon siirtymisellä entistä useammin virtuaalisiin muotoihin. 

”Ilman digitaalisuutta ei ole vihreää tulevaisuutta”, totesi Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark Glasgow'n COP 26 -ilmastokokouksessa vuonna 2021.  

Internet muodostaa vihreiden tekniikoiden selkärangan, esimerkkeinä esineiden internetiin perustuvat energiamittarit ja vähäpäästöisen vaihtoehdon matkustamiselle tarjoavat videoneuvottelut. 

Hiilineutraaliuteen siirtyminen ei ole mahdollista ilman internetiä. Mutta samalla on tunnustettava, että kestävän vallankumouksen voimanlähteenä toimivat energianälkäiset datakeskukset, siirtoverkot ja yhteydessä olevat laitteet. Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n tavoiteohjelman mukaan maailman täytyy saavuttaa nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä, ja välietappina päästöt pitää puolittaa vuoden 2030 koittaessa. Tämä sisältää myös internetin käytöstä aiheutuvat päästöt.

Mikä on teleoperaattorien rooli?  

Datalähtöistä tehokkuutta etsimässä 

Operaattorit eri puolilla maailmaa etsivät keinoja pienentää sekä omien toimintojensa että käyttäjiensä hiilijalanjälkeä muun muassa hyödyntämällä tekoälyä. 

Esimerkiksi DNA:n verkon energiankulutus on vähentynyt verkon joillakin alueilla. Operaattori onnistui optimoimaan energiankäyttöä analysoimalla tekoälyn avulla ihmisten tapaa käyttää verkkoja ja ennakoimalla matkapuhelinverkon liikennetarpeita.

”Matkapuhelinverkon tukiasemien energiankulutus on alue, jolla operaattorit pystyvät vaikuttamaan hyvin suoraviivaisesti energiankulutukseen”, kertoo toimitusjohtaja Mathieu Horn TriPica-yhtiöstä, joka on toiminut aktiivisesti televiestinnässä vuodesta 2016 ja työllistää 70 työntekijää.  

”Jotkut voivat harkita yhtenä vaihtoehtona sähkön katkaisemista esimerkiksi öisin. Datan kulutuksen kasvaessa voi kuitenkin osoittautua vaikeaksi tasapainottaa suuremman kaistanleveyden kysyntä rajoitetun verkon energiankulutuksen kanssa.” 

Tätä silmällä pitäen DNA:n ja Telenorin kaltaiset operaattorit etsivät toisiaan täydentäviä keinoja vastata kestävän kehityksen haasteeseen. 

Verkon viherryttäminen 

Norjalaisen Telenorin kestävän kehityksen strategian keskeinen osa on varmistaa, että sen verkkopalveluiden tuottamiseen käyttämä sähkö tulee uusiutuvista lähteistä. Operaattorien lisäksi uusiutuvan energian sähkönostosopimuksista on tulossa yritysten kestävän kehityksen investointien tukipilari. Erityisesti ne koskevat teknologiajättejä, joiden datakeskukset käyttävät runsaasti energiaa. 

”Kyse ei ole vain uusiutuvan energian käytöstä omassa toiminnassamme”, selittää Kristian Hall, Telenorin ilmasto- ja ympäristöjohtaja. 

”Operaattoreilla ei ole taakkana energiayhtiöiden kaltaista fossiilisten polttoaineiden perintöä. Kun vaadimme enemmän uusiutuvia energialähteitä, tämä sysää liikkeelle investointeja ja lopulta luo kaikille vihreämmän verkon. Meidän velvollisuutemme on käyttää omaa vipuvaikutustamme ympäristön puolesta.” 

Telenor ja DNA solmivat äskettäin norjalaisen Statkraftin kanssa kymmenen vuoden sähkönostosopimuksen, jolla varmistetaan, että 80 prosenttia DNA:n energiasta tulee uudesta Palokankaan tuulipuistosta.  Telenor myös allekirjoitti tytäryhtiölleen DNA:lle energiasopimuksen uudesta suomalaisesta tuulivoimalaitoksesta, joka aloittaa toimintansa vuonna 2025. 

Toimialojen yli 

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin ja Maailman talousfoorumin (WEF) perustama First Movers Coalition uskoo myös yhteistyöhön. Liittouma kokoaa yhteen yrityksiä kahdeksalta eri alalta, kuten terästeollisuudesta, rekkaliikenteestä, merenkulusta ja ilmailusta. Se käyttää yhteistä ostovoimaansa luodakseen markkinoita innovatiivisille puhtaille teknologioille, mukaan lukien uusiutuvan energian. 

Liittouman kanssa työskentelevät myös Telenorin kaltaiset teleoperaattorit sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen sitoutuneet valtioiden hallitukset, jotka pitävät vihreämpää verkkoa välttämättömänä menestystekijänä. 

”Maailmanlaajuinen matkaviestintäala ja sen 5,2 miljardia asiakasta voivat toimia muutoksen käynnistämisen katalysaattorina”, toteaa Telenor Groupin toimitusjohtaja Sigve Brekke. ”Muut toimialat voivat sitten helpommin seurata, kun nykyiset sääntelyn ja investointien esteet on ratkaistu.” 

Tietoisuus muutoksen tarpeesta ja muutos ovat eri asia 

Energia oli aiemmin hyödyke, johon kiinnitettiin vain vähän huomiota. Sähköä vain oli saatavilla voimanlähteeksi. Ihmiset tuskin välittävät siitä, mistä se oli peräisin, miten se tuotettiin tai mihin sen hinnoittelu perustui. Sitten tapahtui vallankumous. Älykkäiden energiamittarien tultua käyttöön kuluttajat halusivat tietää, mistä energia on peräisin ja kuinka voi laskuja voisi pienentää. 

”Näemme energia- ja tietoliikenneyhtiöiden lähentyvän toisiaan”, Horn selittää. ”Operaattoreilla voi olla suuri vaikutusvalta verkkomme viherryttämisessä, mutta niiden tulevaisuus on käyttäjien käsissä. Siksi niiden velvollisuutena on kouluttaa käyttäjiä." 

Roomalainen Seneca sanoi aikoinaan: ”Kaikella, mikä ylittää kohtuuden rajat, on epävakaa perusta”. Onkin yksi asia kysyä, mitä teleoperaattorit tekevät, jotta runsaampi datan kulutus verkoissa ei johtaisi suurempiin hiilidioksidipäästöihin. Meidän pitää myös kysyä, mitä teemme datan kulutuksen vähentämiseksi.  

Televiestintäalan hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on välttämätöntä, mutta kun väestö kasvaa, eikä nykyinen taival hiilidioksidipäästöjen puolittamiseksi vuoteen 2030 mennessä aina suju hyvin, on aiheellista tutkia ja hillitä nykyisiä datanälkäisiä tapojamme. 

 

Tämä artikkeli on käännetty ja lyhennetty versio Telenorin julkaisemasta englanninkielisestä artikkelista.

Lue lisää, miten vihreä sähkö ja energiatehokkaat ratkaisut hillitsevät 5G-verkon ympäristövaikutuksia, miten DNA edistää ilmastoystävällisempää verkkoa ja miten palvelulaitteet voivat edistää yrityksesi vastuullisuutta

Avainsanat:

Verkko Mobiili Digitalisaatio Yritysvastuu Teknologia Tekoäly

Lue lisää uudesta työstä

Artikkeli
6/2024 DNA Yrityksille

Homma rullaa, työkalut pelaavat ja tietoturva on kunnossa – Miten yrityksen IT-ostot kannattaa hoitaa?

Artikkeli
6/2024 DNA Yrityksille

Johtaja, älä kurista yrityksesi verkkoja – vanhanaikainen verkkoinfra hidastaa toimintaa ja lisää riskejä

Artikkeli
6/2024 DNA Yrityksille

Muhoslaisia energiavarastoja pian ympäri Eurooppaa? Cactos tähtää kansainvälisille markkinoille

Artikkeli
6/2024 DNA Yrityksille

Korvat hörölle: luvassa on teknologiaa, tietoturvaa ja trendejä

Miltä näyttää teknologian vuosi 2024?

Uljaan uuden huomisen onnennumero on 14 – nimittäin niin monta nousevaa teknologiatrendiä esitellään DNA:n vuoden 2024 teknologiatrendiraportissa! Lue valppaasti, sillä monet näistä trendeistä tulevat jättämään jälkensä historiaan.

 

Pysy digitalisaation vauhdissa.

Tilaa DNA Yrityksille -uutiskirje sähköpostiisi!

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.