”Kaikki suoraan ostamamme sähkö on tuulivoimalla tuotettua ja sen hiilijalanjälki on nolla”, kertoo DNA:n yritysvastuupäällikkö Tuuli Nummelin.

Onko 5G vastuullinen valinta? Vihreä sähkö ja energiatehokkaat ratkaisut hillitsevät 5G-verkon ympäristövaikutuksia

5G on entistä tehokkaampi digitalisaatioalusta kaikelle, mikä toimii mobiiliteknologian päällä. 5G-verkot laajentuvat ja kehittyvät huimaa vauhtia juuri nyt. Uuden sukupolven yhteys mahdollistaakin paremman suorituskyvyn ja suuremman kapasiteetin. Mutta millaiset vaikutukset kasvavilla datamäärillä on ympäristölle?

Viestintäteknologian ympäristövaikutukset voi jakaa kahteen laariin: miten teknologia itse kuluttaa sähköä ja materiaalia ja toisaalta siihen, miten teknologia vaikuttaa muihin aloihin. 5G:n kehityksessä tilanne on juuri tämä. Painavin seuraus on se, mitä 5G tulee muuttamaan.

”Kuluttajien palveluissa ja laitteissa 5G on käytännössä evoluutiota 4G:stä, ja se lähinnä parantaa olemassa olevien yhteyksien nopeutta ja toimintaa. Mutta teollisuuden 5G tulee mullistamaan, ja siellä myös ympäristövaikutukset ovat suurimmat”, toteaa DNA:n radioverkkojohtaja Jarkko Laari.

DNA:n radioverkkojohtaja Jarkko Laari uskoo, että 5G tulee mullistamaan teollisuuden ja siellä myös 5G:n aikaansaamat ympäristövaikutukset ovat suurimmat. 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin selvityksessä todetaan, että 5G:n potentiaali tukea muiden digitaalisten teknologioiden käyttöönottoa teollisuudessa on merkittävä. 5G tuo teollisuuden toimijoiden ulottuville moninkertaisesti aiempaa tehokkaamman dataliikenteen alhaisella viiveellä ja korkealla luotettavuudella. 5G tuo pöytään niin sanotut kriittiset ja korkean käytettävyyden toteutukset.

”5G:n avulla voi esimerkiksi erilaisia tuotantolaitoksia automatisoida langattomasti. Tämä on valtava muutos. Tähän mennessä automaatio on perustunut suurelta osin kaapeloituihin ratkaisuihin, mikä ei ole mahdollista kaikissa tilanteissa. Tähän mennessä automaatio on perustunut kaapelointiin, joka ei ole mahdollista kaikissa tilanteissa. Nyt 5G:n myötä automaatio pääsee aidosti vauhtiin ja siitä voidaan ottaa suuremmat hyödyt irti”, Laari kuvailee.

Samalla liikenteen päästöt pienenevät, kun tarve kuljetuksille ja logistiikalle vähenee.

Suurin haaste: sähkönkulutus

5G:n vaikutus on siis iso. Mutta miten itse 5G-verkko ja sen rakentaminen vaikuttaa ympäristöön? Kaadetaanko sen takia lisää puita tai myllätäänkö maata?

”5G:n rakentaminen ei lisää juurikaan maankäyttöä. Tukiasemat ovat enimmäkseen jo olemassa, ja nyt päivitetään vain laitteistoa. Kaapelointejakaan tarvitse lisätä”, kertoo DNA:n yritysvastuupäällikkö Tuuli Nummelin, ja tarkentaa: ”5G:n ympäristövaikutukset tulevat suurilta osin sähkön käytöstä.”

Kasvavan datamäärän liikuttelu kuluttaa luonnollisesti sähköä, vaikkakin energiatehokkaammin kuin aiemmin. Siksi myös sähkövalinnoilla on merkitystä.

”5G:n asennuksissa radioverkkotekniikka päivitetään uuden sukupolven laitteiksi, jotka ovat energiatehokkaampia. Vaikka kuluttajien käyttämä data edelleen kasvaa, niin energiatehokkaalla 5G pystymme siirtämään yhden gigatavun huomattavasti pienemmällä sähkön kulutuksella kuin esimerkiksi 3G- tai 4G- verkolla. Meille on myös erityisen tärkeää, että kaikki ostamamme sähkö on vihreää”, Nummelin toteaa.

Laitetiloissa on useita erilaisia, tehokkaita sähkönsyöttöjärjestelmiä ja tehostettuja hukkalämmön hyödyntämismahdollisuuksia. Itse radioverkkosoftassa on paljon toiminnallisuuksia, jotka parantavat energiatehokkuutta. Tekoälykin auttaa.

”Algoritmit opettelevat tukiaseman liikennetrendejä. Ne tutkivat, miten palvelut käyttäytyvät ja seuraavat niiden laatua. Sitten ne säätävät energiankulutusta sen mukaisesti”, Jarkko Laari avaa. ”Näin energiankulutusta voidaan tehokkaasti optimoida palvelunlaatuperusteisesti.”

Kaikista toimista huolimatta verkon sähkönkulutus tulee 5G-teknologiaan siirtyessä kasvamaan. Toisaalta mobiilitekniikka voidaan hyödyntää entistä useammassa energiankulutusta hillitsevässä sovelluskohteessa.

”Lisäksi on merkityksellistä, että sähkö, jota käytetään, on vihreää. Ja se meillä toteutuu: kaikki suoraan ostamamme sähkö on tuulivoimalla tuotettua ja sen hiilijalanjälki on nolla”, Nummelin sanoo. 

 

Lue myös: 5G luo pohjaa automaatiolle ja digitalisaatiolle

Avainsanat:

Verkko Yhteydet Mobiili Digitalisaatio Teknologia 5G

Lue lisää uudesta työstä

5/2023 Kati Korhonen

Älykkään rentoa lomailua – voiko piippaavan älylaitteen kanssa lomailla rauhassa?

Älykkään rentoa lomailua – voiko piippaavan älylaitteen kanssa lomailla rauhassa?
5/2023 DNA Yrityksille

Digitalisaatio teollisuuden leanin toteuttajana

DNA ja Noccela tarjoavat digitaalisia ratkaisuja, jotka vähentävät hukkaa Leanin tavoitteen mukaisesti.
5/2023 DNA Yrityksille

Sata liittymää, sata laskua? Etätyön yhteysviritykset ovat talouspäällikön murheenkryyni

Pandemiapölyn laskeutuessa yritysten yhteyksissä saattaa paljastua kyseenalaisia viritelmiä.
5/2023 DNA Yrityksille

Lean on filosofia, joka ei nuku – kehity, optimoi ja menesty

Lean-filosofia auttaa yrityksiä kehittymään ja pysymään kilpailukykyisinä.

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.