Yrityksen tietoturvapalvelut – tietoturvan uusi muoto

Mitä monitahoisemmaksi maailma ja verkko kehittyvät, sitä monimutkaisemmiksi muuttuvat yritysten tietoturvauhkat. Pilvipalvelut, etäkäyttö, liikenteen salaus ja IoT-laitteet yleistyvät. Samalla kyberrikollisuuden keinot kehittyvät ja tietoturvariskit kasvavat. 

Yrityksen tietoturvaa ei voi enää suunnitella suojaamaan vain sisäverkon liikennettä. Siksi olemme luoneet tietoturvakokonaisuuden, joka tukee liiketoimintatarpeitasi muuttuvassa toimintaympäristössä. Helpolla palvelumallilla varmistat liiketoimintasi jatkuvuuden ja vapauden keskittyä omaan liiketoimintaasi.

Koska kaikelta ei yksinkertaisesti ole enää mahdollista suojautua, on tärkeä ymmärtää, mitä halutaan suojata ja miltä. Tietoturvapalvelut tuleekin suunnitella yhdessä verkkoratkaisun kanssa tukemaan liiketoiminnan tarpeita. Rakennamme tietoturvapalvelut kerroksittain – lähtien palvelunestohyökkäysten torjumisesta operaattoriverkoissa asiakasverkon suojaamiseen palomuureilla, pääsynhallintaan sekä sovellusten ja laitteiden tietoturvaan. Tietoturvan uudessa muodossa on keskeistä näkyvyys koko verkkoliikenteeseen, poikkeamien tunnistaminen ja niihin reagoiminen.

Yrityksen tietoturva on monitasoinen kokonaisuus

Meiltä saat kattavat ratkaisut verkon ja sen palveluiden tietoturvalliseen käyttöön valmiina palveluna.

 • Palvelunestohyökkäysten (DDoS) suojaus turvaa ja monitoroi verkon reunaa palvelunestohyökkäyksiltä operaattorin runkoverkossa. Jokainen internetyhteys tulisi suojata palvelunestohyökkäyksiltä.
 • Palomuuri muodostaa tietoturvallisen yhdyskäytävän eri verkkojen välillä sekä mahdollistaa verkon liikenteen näkyvyyden ja hallinnoinnin. Jokainen internet- ja yritysverkkoyhteys tulisi suojata palomuurilla.
 • Verkoilla ja verkkosegmenteillä voidaan eriyttää esim. laitteet ja liiketoimintakriittiset sovellukset omiin segmentteihin, jolloin voidaan rajata mahdollisia tietoturvaongelmien vaikutuksia.
 • Pääsynhallinta luo käyttäjille ja laitteille yhden sähköisen identiteetin, jolle voidaan sallia työtehtävien kannalta riittävät pääsyoikeudet verkon palveluihin. Tunnistautuminen parantaa etäyhteyden tietoturvaa lisäämällä palveluun vahvan todentamisen.
 • Päätelaitteiden tietoturva suojaa työasemat, mobiililaitteet ja palvelimet.
 • Tietoturvallinen toimipisteratkaisu tuo toimipisteeseen end-to-end-tietoturvan palomuurista ja SD-WAN -ratkaisusta lähiverkkoihin ja päätelaitteisiin keskitetyllä hallinnalla
 • Tietoturvakeskus monitoroi ympäristöäsi sekä reagoi tietoturvariskeihin ja poikkeamiin 24/7.

DNA:n asiantuntijat auttavat sinua löytämään ja ylläpitämään yrityksesi tarpeisiin sopivan verkko- ja tietoturvakokonaisuuden. 

Varmista liiketoiminnan jatkuvuus laadukkailla kiinteän ja mobiilin verkon yhteyksillä sekä kattavilla tietoturvapalveluilla!

Tietoturvan eri tasot

Top 5 uhkat organisaatioille

 • Rikolliset pyrkivät rikastumaan tiedoillasi. Huijarit ja tietojenkalastelijat haluavat päästä organisaation tietojärjestelmiin ja hyötyä varastamistaan tiedoista.
 • Ulkoistetut palvelut hyökkääjän lisäväylinä. Hyökkääjä voi päästä käsiksi yritykseen sen kumppanien ja alihankkijoiden järjestelmien kautta. Hyökkäykset tai häiriöt järjestelmissä voivat levitä laajalle ja yllättäviin paikkoihin, jos yritys ei kykene kontrolloimaan omia teknisiä ympäristöjään.
 • Näkyvyyden puute. Hyökkäysten havainnointi ja paikallistaminen on erittäin vaikeaa, jos lokeja ei kerätä riittävästi. Esimerkiksi ohjelmistohaavoittuvuuksia hyödynnetään hyökkäyksissä lähes välittömästi, kun tieto haavoittuvuudesta on tullut julkisuuteen.
 • Arvokas tieto aktivoi vakoilijoita. Suomessa kiinnostavat poliittiset päätökset, huipputeknologia ja innovaatiot.
 • Palvelunestohyökkäykset ovat arkipäivää. Jokaisen organisaation on varauduttava palvelunestohyökkäyksiin.

Lähde: Kyberturvallisuuskeskus

Tietoturvan uusi muoto - lue lisää