Abstrakti tekninen kuva

DNA Tietoturvapalvelut takaavat yrityksille turvallisen arjen

Tarkoituksenmukaiset tietoturvapalvelut takaavat liiketoiminnan jatkuvuuden ja suojaavat sujuvan arjen.

Soita 0800 302030

Suojaa yrityksesi liiketoiminta kattavilla tietoturva­palveluilla

DNA:n tietoturvapalveluilla yrityksesi arki toimii turvallisesti, tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti kaikissa tilanteissa. Helppo palvelumalli varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden kehittyvien kyberuhkien edessä.

Liiketoiminnan tarpeet ja digitaalinen ympäristö muuttuvat jatkuvasti yhä mutkikkaammiksi. Samalla myös kyberrikollisuuden keinot kehittyvät ja tietoturvan riskit kasvavat. Tasokkaan tietoturvan ylläpidosta tulee vaivalloista ja kallista.

Siksi DNA on luonut vaivattoman tietoturvapalveluiden kokonaisuuden, joka tukee yritystäsi muuttuvassa toimintaympäristössä kustannustehokkaasti. Asiantuntijoiden ylläpitämien palveluiden avulla saat vapauden keskittyä omaan liiketoimintaasi, säästät voimavaroja ja vähennät tietoturvariskejä.

Oikein valituilla tietoturvapalveluilla yrityksesi tiedot pysyvät turvassa, suojaat laitteet ja verkot, suojaudut palvelunestohyökkäyksiltä sekä saat kaikkien työntekijöiden käyttöön turvalliset ja helposti käyttöönotettavat etäyhteydet. Kun yrityksesi ja sen tarpeet kasvavat, pilvipohjaiset tietoturvapalvelut skaalautuvat joustavasti kasvusi mukana.

DNA:n asiantuntijat auttavat sinua löytämään oman yrityksesi kannalta oikeat tietoturvapalvelut turvaamaan liiketoimintasi nyt ja tulevaisuudessa.

”Yhteistyön sujuvuudesta kertoo pitkä asiakkuutemme. Algolin kokoiselle yritykselle on tärkeää, että DNA:n yhteyshenkilöt tuntevat meidän inframme, kun otamme yhteyttä."

- Arto Peterzens, CIO, Algol

Tietoturvapalvelut varmistavat liiketoiminnan jatkuvuuden muuttuvassa maailmassa

Helppo palvelumalli pitää tietoturvasi aina ajan tasalla kustannustehokkaasti

Voit keskittyä omaan liiketoimintaan ja vähentää tietoturvariskejä

Yrityksen tietoturva koostuu monesta eri kerroksesta

Jokaisella yrityksellä on paljon sellaista tietoa, joka ei kuulu ulkopuolisille, kuten työntekijöiden ja asiakkaiden henkilötiedot, yrityksen sisäiset dokumentit sekä sähköpostiviestit. Suojaamalla nämä tiedot suojaat yrityksesi liiketoiminnan ja varmistat sen jatkumisen.

 • Päätelaitteiden suojaus: Päätelaitteiden tietoturva suojaa tietokoneet, tabletit, matkapuhelimet ja palvelimet tietomurroilta sekä haittaohjelmilta. Lisäksi se tuo ne keskitetyn hallinnan ja raportoinnin piiriin. Selausturva suodattaa haitalliset sivut automaattisesti ja estää näin verkkosivustojen yleisimmät tietoturvauhkat.
 • Etäyhteyden suojaus: Suojattu VPN-palvelu avaa työntekijöille tietoturvallisen VPN-etäyhteyden yrityksen palveluihin ja tietoihin myös etätyöpisteestä. Kaksivaiheinen tunnistautuminen parantaa etäyhteyden tietoturvaa lisäämällä palveluun vahvan todentamisen. Managed SASE -ratkaisu yksinkertaistaa merkittävästi monipaikkaisen hybridityön turvallisuutta ja hajallaan olevien pilvipalveluiden hallintaa.
 • Pääsyoikeuksien hallinta: Pääsynhallinta luo käyttäjille yhden sähköisen identiteetin, jolle voidaan sallia työtehtävien kannalta tarkoituksenmukaiset pääsyoikeudet yrityksen verkkoon ja tietojärjestelmiin. Se parantaa tietoturvaa ja edistää sujuvaa työntekoa. Verkkosegmenteillä voi eriyttää esimerkiksi laitteet ja liiketoimintakriittiset sovellukset omiin osiinsa ja näin rajata mahdollisia tietoturvaongelmien vaikutuksia. DNA:n asiantuntijat auttavat tarvittaessa verkkosegmentoinnin toteutuksessa. 
 • Verkon suojaus: Älykäs palomuuripalvelu varmistaa, että jokainen internet-, pilvi- ja yritysverkkoyhteys on turvallinen. Kaikenkokoisille yrityksille löytyy sopiva ratkaisu. Palvelunestohyökkäyksiltä (DDoS) suojautuminen turvaa yrityksesi digitaaliset palvelut tahalliselta ylikuormitukselta tai kaatumiselta. Esimerkiksi verkkokauppa tai nettisivut selviävät hyökkäyksestä ja palvelevat käyttäjiä.
 • Tietoturvakeskus: SOC-tietoturvakeskus (Security Operations Center) valvoo ympäristöäsi sekä reagoi tietoturvariskeihin ja poikkeamiin 24/7/365.
 • Asiantuntijapalvelut: kokeneiden ja sertifioitujen teknisten suunnitteluarkkitehtien ja ratkaisuarkkitehtien avulla toteutat yhtenäisen ja yrityksesi vaatimuksiin vastaavan tietoturvakokonaisuuden.

Usein kysytyt kysymykset tietoturvasta

Miksi virustorjunta ei enää riitä suojaamaan yritysten päätelaitteita?

Virustorjunta nojaa virusten signatuurien tunnistamiseen (signature matching) tunnistaakseen laitteisiin kohdistuvia uhkia. Virustorjunta vertaa tiedostoja ”haitallisten” tiedostojen kirjastoon eli se tunnistaa ainoastaan jo tunnistettuja viruksia ja tietoturvauhkia. Tästä syystä virustorjunta ei enää riitä suojaamaan yrityksen päätelaitteita, sillä uusia tietoturvauhkia, joiden signatuureja ei ole vielä tunnistettu, tulee jatkuvasti lisää.

Yrityksen päätelaitteiden tietoturvan osalta tulisi keskittyä pelkän virustorjunnan sijaan EDR-toimintamalliin (Endpoint Detection and Response), joka koostuu kolmesta päätoiminnallisuudesta: uhkien ehkäisystä ja havaitsemisesta sekä niihin reagoinnista. EDR oppii ja analysoi jatkuvasti käyttäjä- ja ohjelmistotietoa, jolloin se erottaa virustorjuntaa tarkemmin haitallisen toiminnan päätelaitteiden käyttäjien normaalista toiminnasta.

Mitä tarkoittaa haittaohjelmasuodatus?

Haittaohjelmasuodatuksella voidaan suodattaa haitallisia ohjelmia pois esimerkiksi liikenteestä, tiedostoista ja sähköposteista. Haitallisten ohjelmien suorittaminen ja leviäminen pitäisi pystyä estämään tehokkaasti.

Haittaohjelmat ovat ohjelmia, joiden perimmäinen tarkoitus on toimia laitteen tai järjestelmän omistajan edun vastaisesti, esimerkiksi vahingoittamalla toimintaa, varastamalla henkilö- ja luottokorttitietoja tai ottamalla haltuun tietokoneita palvelunestohyökkäyksien tekemiseen. Täten niitä tulisi aktiivisesti tunnistaa ja suodattaa pois tai vähintäänkin estää kommunikoimasta komento- ja raportointipalvelimille.

Mikä on hyvä tietoturvaratkaisu pilvipalveluille?

Sopivat tietoturvaratkaisut tulee valita pilviratkaisun tai sovelluksen ja ympäristön mukaan. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että omataan ymmärrys siitä, mitä ja miksi ollaan suojaamassa ja millä budjetilla – nämä asiat määrittävät mikä ratkaisu on tehokkain ja antaa mahdollisimman kattavan suojauksen.

Käyttäjien tunnistautuminen: pilvipalveluita tulee nykypäivänä suojata monivaiheisella tunnistuksella, esimerkiksi perinteisellä kaksivaiheisella tunnistautumisella (two-factor authentication, 2FA), joka varmentaa henkilön identiteetin käyttämällä kahta erilaista tunnistautumismenetelmää. Monivaiheinen tunnistautuminen vaikeuttaa huomattavasti hakkerien rikollisia pyrkimyksiä ja nostaa tietoturvan perustasoa, kun pelkän käyttäjätunnuksen ja salasanan kalastelu ei enää riitä. 

Lisäksi kertakirjautuminen eli SSO (Single Sign-on) todentaa käyttäjän yhdellä kirjautumisella useisiin sovelluksiin kerralla. Kun käyttäjäidentiteetin hallinta on keskitetty, se vähentää kustannuksia ja säästää aikaa sekä parantaa turvallisuutta, kun tunnistautuminen tehdään perusteellisesti, mutta työskentely pidetään silti sujuvana. Yritys voi lisäksi hallita entistä helpommin asianmukaisia pääsyoikeuksia sovelluksiin ja tietoihin. Sujuva ja vaivaton tietoturva edesauttaa myös tietoturvaohjeistuksen oikeaoppista noudattamista, eikä tule kiusausta käsitellä dataa tai korvata ratkaisuja omilla keinoilla tai laitteilla helpommalla pääsemisen toivossa.

Pilvipalveluihin pääsyn turvallisuusneuvottelija eli CASB (Cloud Access Security Broker) tarjoaa monipuolisia ratkaisuja yrityksille pilvisovellusten suojaukseen ja valvoo suojauskäytäntöjä organisaation ja pilvipalveluiden välissä, tarjoten näkyvyyttä, tietoturvaa, uhkilta suojautumista ja yhteensopivuutta vaatimusten mukaisesti. CASB-ratkaisut antavat näkyvyyden riskeihin ja voivat yhdistellä monia eri suojauskäytäntöjä, esimerkiksi tunnistautumisen, haittaohjelmien tunnistuksen, todentamisen, salauksen ja niin edelleen.

SSL Deep Inspection (Secure Sockets Layer) on tietoturvatoiminto, joka antaa palomuurin varmistaa liikennettä silloinkin, kun se on kryptattu. SSL Deep Inspection toimii ikään kuin turvatarkastajana kahden pisteen välillä, joka purkaa salauksen ja tarkistaa sisällön löytääkseen ja estääkseen uhkia sekä tarjoaa näkyvyyden SSL/TLS-salattuun verkkoliikenteeseen, johon tietoturvalla ei olisi muuten näkyvyyttä.
 

Mitä tietoturvariskejä yrityksiin kohdistuu?

Yrityksiin voi kohdistua monipuolisesti erilaisia hyökkäyksiä, esimerkiksi:

 • Palvelunestohyökkäykset pyrkivät lamauttamaan yrityksen liiketoiminnan hyökkäämällä kriittisiin järjestelmiin ja järjestelmiin ylikuormittamalla palvelimet tai yhteydet.
 • Automaattiset hyökkäykset ja tunnetut haavoittuvuudet, hyökkäyksissä hyödynnetään usein laiminlyötyjä päivityksiä.
 • Kalastelu tai verkkourkinta (myös phishing tai spear phishing) on tietoturvauhka, jossa lähetetään usein haitallinen linkki tai tiedosto sähköpostilla, joka on naamioitu tärkeäksi tai kiinnostavaksi. Tietojenkalastelun tarkoituksena on tartuttaa haittaohjelmia laitteisiin tai varastaa henkilötietoja ja henkilökunnan tunnuksia, esimerkiksi identiteettivarkauksiin tai pyrkimyksenä päästä yrityksen verkkoon.
 • Toimitusketjuhyökkäykset, joissa hyökkääjät murtautuvat yrityksen resursseihin (laitteet, ohjelmistot) ja tämän jälkeen kohdistavat hyökkäyksensä resursseja hyväksikäyttämällä yrityksen loppuasiakkaaseen.
 • Kiristämistapaukset ja geopolitiikan vaikutukset. Esimerkiksi kiristystapauksissa hyökkääjä lukitsee palvelimet ja työasemat salausohjelmilla ja pyytää lunnaita niiden vapauttamista vastaan. Geopolitiikan myötävaikutuksina voi tulla hyökkäyksiä, joiden pyrkimyksenä on vain tuhota ja lamauttaa. Näiden uhkien kohteeksi päätymiseen johtavia syitä on useita.

Erilaisia hyökkäyksiä ja uhkia kohdistuu kaiken kokoisiin yrityksiin, eikä yksi palvelu suojaa kaikilta uhkilta. Tästä syystä puhumme DNA:lla tietoturvan eri kerroksista, joilla pyritään suojaamaan yrityksen toimintaa monipuolisesti. Hyvä kartoitus, ennakointi, valmius ja ennaltaehkäiseminen on lähes poikkeuksetta korjaustyötä ja liiketoiminnan takaisin raiteilleen palauttamista kustannustehokkaampaa.

Miltä näyttää teknologian vuosi 2024?

Uljaan uuden huomisen onnennumero on 14 – nimittäin niin monta nousevaa teknologiatrendiä esitellään DNA:n vuoden 2024 teknologiatrendiraportissa! Lue valppaasti, sillä monet näistä trendeistä tulevat jättämään jälkensä historiaan.

Kerroksia ja läpinäkyvyyttä

Tietoturvan uusi muoto

Muuttuva työ tarvitsee uudenlaista suojautumista. Pelkän palomuurin ja virustorjunnan aika on ohitse.

Turvaa yrityksesi liiketoiminta

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä yrityksellesi sopivin tietoturvakokonaisuus.
 

Jätä yhteydenottopyyntöSoita 0800 30 20 30 

 
 
 

 

Referenssit

Referenssi
4/2024 DNA Yrityksille

DNA IoT -liittymät tehostavat Liningin älykästä vedenohjausjärjestelmää

Referenssi
4/2024 DNA Yrityksille

Posiolla ainutlaatuiset kokemukset elävät yhdessä teknologian kanssa

Referenssi
Kuva: Ropo Capital
1/2024 DNA Yrityksille

Laskutusyrityksen kansainvälistyminen on helppoa, kun tietoliikennepalvelut saa yhdeltä luukulta 

Referenssi
4/2023 DNA Yrityksille

Moottori ja kauppa hyrräävät, kun yhteydet pelaavat

Lue lisää tietoturvan uusista muodoista

Artikkeli
7/2024 DNA Yrityksille

10+1 välttämätöntä vinkkiä yrityksen kyberresilienssin vahvistamiseksi

Artikkeli
7/2024 DNA Yrityksille

Terveydenhuoltokin hyötyy reunalaskennasta – parempaa hoitoa haja-asutusalueille

Artikkeli
7/2024 DNA Yrityksille

ZTNA, VPN ja MSASE – Miten nämä kaikki liittyvät turvalliseen hybridityöhön?

Artikkeli
7/2024 DNA Yrityksille

5G luo pohjaa automaatiolle ja digitalisaatiolle