HUOLETONTA LIIKETOIMINTAA KATTAVILLA TIETOTURVARATKAISUILLA

SOC-tietoturvakeskus suojaa ympäristösi 24/7

SOC-tietoturvakeskuspalvelu suojaa tietojärjestelmien väärinkäyttöä, tietomurtoja ja tietovuotoja vastaan asiantuntijaorganisaation avustuksella, joka turvaa asiakkaan tietojärjestelmiä ja pilvipalveluita reaaliajassa vuorokauden ympäri.

Kaikkia kyberuhkia ei voida pysäyttää palomuureilla ja perinteisin keinoin. Edistyneitä kyberhyökkäyksiä vastaan tarvitaan keskitetty näkymä ja tilannekuva kaikkiin järjestelmiin ja pilvipalveluihin reaaliajassa. Tietoturvan hallintakeskus eli SOC (Security Operations Center) tekee tämän puolestasi 24/7. SOC-palvelu seuraa reaaliaikaisesti järjestelmien tietoturvan tilaa ja riskejä sekä henkilötietojen käsittelyä mahdollisten kyberhyökkäysten varalta. Palvelun keskiössä on tietoturva-ammattilaisista koostuva palvelukeskus, joka analysoi ja reagoi havaittuihin uhkiin kellon ympäri.

Toteutamme kattavan kyberpuolustuksen helpolla ja läpinäkyvällä mallilla. Palvelu sisältää SOC-keskuksen 24/7 asiantuntijatyön, laitteet, valvontaohjelmistot, SIEM-järjestelmän (Security Information and Event Management) ja keskitetyn lokienhallinnan. Palveluun voidaan liittää organisaation verkossa olevat laitteet ja palvelimet sekä sen käyttämät pilvipalvelut. Palvelu hyödyntää myös asiakkaan olemassa olevien tietoturvapalveluiden lokitietoja kattavan kokonaiskuvan muodostamiseksi. Järjestelmien havainnot mahdollisista tietoturvapoikkeamista analysoidaan asiantuntijoiden toimesta. Palvelu tuotetaan Suomessa kriittisten tietoturvavaatimusten mukaisesti.

Asiakashyödyt

Liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen reaaliaikaisella näkymällä asiakkaan ympäristöön ja verkkoliikenteeseen

Helppo palvelumalli: poikkeamien tunnistaminen ja reagointi 24/7/365 asiantuntijoiden toimesta

Kustannustehokas ja modulaarinen kokonaispalvelu läpinäkyvällä hinnoittelulla

Tietoturvan systemaattinen kehitys säännöllisten kehityspalavereiden avulla. Keskitetty lokienhallinta takaa jäljitettävyyden ja helpottaa GDPR-raportointia.

Täydentävät tuotteet

Palomuuri suojaa tehokkaasti yrityksen internet-yhteyden, palvelimet, tietokannat, sovellukset ja työasemat verkon uhkilta.

Palvelunestohyökkäyksen suojaus täydentää palomuurin turvaa suojaamalla internetliikenteen jo DNA:n runkoverkossa palvelunestohyökkäysten varalta. 

Tietoturvan uusi muoto - lue lisää

Harkitsetko? Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä yrityksellesi sopiva ratkaisu.