Blogit

Älykaupunkien IoT-ratkaisuilla rakennetaan sujuvampaa kaupunkia.

Kahdeksan älykkäiden kaupunkien IoT-sovellusta – näin yritykset hyödyntävät IoT:tä

IoT eli esineiden internet on kaikkialla kuluttajasovelluksina aina autojen IoT-tekniikasta puettaviin laitteisiin ja robottiruohonleikkureihin.

Mutta miltä näyttävät älykkäiden kaupunkien IoT-ratkaisut? Ne eivät nouse kuluttajatuotteiden tavalla julkiseen tietoisuuteen, mutta tuottavat todellisia hyötyjä.

Alta voit tutustua kahdeksaan eri älykaupunkisovellukseen, joissa hyödynnetään IoT:tä.

IoT auttaa tuholaistorjunnasta aina dementiapotilaiden parempaan hoitoon – esimerkkejä älykkäistä kaupungeista

Älykkäät kaupungit laajenevat nopeasti ja tarve yhdyskuntateknisille ratkaisuille, jotka tukevat kaupunkien infrastruktuuria, pysäköinnin ja liikenteen hallintaa, sähköajoneuvojen latausta, jätteiden käsittelyä, tiedonjakoa ja turvapalveluja, kasvaa alati. Älykaupunkiteknologiat ja IoT älykaupunki -ratkaisut tarjoavat toimivia keinoja kaupungistumisen aiheuttamiin haasteisiin. 

IoT:n käyttö lisääntyy nopeasti myös terveydenhuollossa. Markkinatutkimusyritys Grand View Researchin raportin mukaan terveydenhuollon IoT-markkinoiden ennakoidaan kasvavan 543,3 USD miljardiin (n. 524 miljardia euroa) vuoteen 2025 mennessä. IoT-laitteilla voidaan esimerkiksi auttaa lääketieteellisten laitteiden valmistajia tunnistamaan toimintaan liittyviä ongelmia ja pelastaa henkiä hätätilanteissa. Ne voivat esimerkki tarkkailla potilaan tilaa etäyhteydellä tai seurata lääkkeiden kylmäketjua.

1. Älykäs tuholaistorjunta – kuinka säästää työtunteja digitaalisilla rotanloukuilla

Rotat ja hiiret ovat kaupunkiympäristössä suuri ongelma niin asukkaille kuin yrityksille. Niiden tehokas torjunta vaatii paljon työtä ja on siten kallista. 

Digitaaliset rotanloukut voivat vähentää manuaalista työtä merkittävästi tarkistamalla loukkujen tilanteen automaattisesti. Pienten antureiden ja automaattisten tilaviestien avulla loukku ilmoittaa, kun rotta on kävellyt loukkuun tai ollut sen lähellä.

IoT-käyttöiset loukut digitalisoivat työn pienillä antureilla ja pikaviesteillä. Ne antavat täydellisen yleiskuvan loukuista ja parantavat kykyä ryhtyä varhaisiin toimenpiteisiin tuholaisia vastaan. 

Miten sovellus toimii? 
1. Rotanloukku varustetaan IoT-laitteilla 
2. Anturit valvovat, onko loukuissa tai niiden ympärillä rottia 
3. Laitteet lähettävät dataa, esim. NB-IoT-yhteyden kautta 
4. Huoltohenkilöstö valvoo loukkuja etänä 
5. Huoltohenkilöstö vierailee vain tyhjennystä vaativissa loukuissa 

Mitkä ovat hyödyt? 
Digitaaliset loukut poistavat turhat tarkistuskäynnit loukuilla ja nopeuttavat siten loukkujen huoltoa. 

  • Säästävät aikaa tarpeettomasta loukkujen tarkastamisesta
  • Vähentävät matkakustannuksia
  • Tehostavat tuholaistorjuntaa
  • Vähentävät CO2-päästöjä tarpeettomien matkojen loppuessa
  • Antavat paremman ymmärryksen rottien olinpaikoista 

Käyttötapauksia (englanniksi)

2. Tehokkuutta ja tarkkuutta älykkäiden energiamittarien avulla

Haaste 
Mittaritietojen kerääminen on kallista ja on vaikeaa saada täysin luotettavaa dataa tuotantoa ja laskutusta varten.

Ratkaisu 
Sähkö-, vesi-, kaasu-, ja lämpömittareiden IoT-anturit lähettävät tarkat tiedot toimittajalle, joka voi seurata kulutusta reaaliajassa. 

Hyödyt
Kulutuksen ja jakelun ymmärtäminen on tie huomattaviin säästöihin ja tehokkuuden kasvuun. Samalla vuodot havaitaan nopeammin. 

Esimerkkejä sovelluksista (englanniksi)

3. Älykkäät liikennemerkit lisäävät turvallisuutta

Moottoriteillä tai muualla liikenteessä kaatuvat liikennemerkit aiheuttavat vaaratilanteita. On erittäin kallista kiertää tarkistamassa, ovatko kaikki merkit pystyssä ja oikeassa paikassa. Internetiin kytketyt liikennemerkit, jotka sijoitetaan esimerkiksi tietöiden kohdalle tai muihin vastaaviin paikkoihin, voivat säästää tästä ajasta suuren osan. Älykkäiden kallistusanturien ja digitaalisen valvonta-alustan avulla huoltohenkilöstö voi ajaa vain huoltoa vaativien kylttien luo. 

NB-IoT-seurantalaitteiden avulla kyltit voivat automaattisesti ilmoittaa, jos ne kaatuvat tai niitä siirretään. 

Kuinka se toimii? 
1. Liikennemerkit on varustettu IoT-laitteella 
2. Anturit valvovat, onko kyltti pystyssä niin kuin pitää 
3. Laitteet lähettävät dataa, esim. NB-IoT-yhteyden kautta 
4. Huoltohenkilöstö saa ilmoituksen kyltin kaatumisesta 
5. Huoltohenkilöstön tarvitsee liikkua vain kaatuneiden kylttien luo

Mitä hyötyä siitä on? 
Kylttien digitaalinen valvonta lisää turvallisuutta ja saa aikaan valtavia säästöjä, kun opasteita ei tarvitse kiertää tarkastamassa varmuuden vuoksi. 

  • Vähentää opasteiden hallintaan kuluvia työtunteja
  • Vähentää matkakustannuksia
  • Lisää turvallisuutta liikenteessä
  • Vähentää CO2-päästöjä vähentämällä tarkastusajoja

4. IoT-savunilmaisimet hälyttävät tulipalosta digitaalisesti 

Haaste 
Seuraukset voivat olla kohtalokkaita, jos palovaroittimet eivät toimi  tulipalon sattuessa. Syynä on usein, että laitteen akku on tyhjä tai hälytystä ei kuule kukaan.

Ratkaisu 
IoT-käyttöiset savuilmaisimet viestivät digitaalisesti, jolloin kaikki asiaankuuluvat ihmiset saavat nopeasti tiedon tulipalosta. Älykkäät anturit havaitsevat savun, lämpötilan ja akun tai pattereiden varaustason. 

Hyödyt
Digitaaliset savunilmaisimet voivat pelastaa ihmishenkiä, minimoida vahingot ja auttaa suojaamaan yritysten liiketoiminnan kannalta kriittistä varallisuutta.

5. Älykkäämpi tapa parantaa sisäilmaa

Haaste 
Huono sisäilma tarkoittaa huonoa liiketoimintaa. Huono sisäilma johtaa tehottomiin kokouksiin, heikentää keskittymiskykyä ja lisää sairauspoissaoloja. 

Ratkaisu 
Pienet IoT-laitteet voivat valvoa sisäilmaa ja ilmoittaa automaattisesti, jos ilmastointi on riittämätöntä tai huoneen lämpötilaa tulisi laskea. 

Hyödyt
Hyvä sisäilma on avainasemassa, kun halutaan varmistaa työntekijöiden, opiskelijoiden tai vaikkapa terveydenhuollon ammattilaisten hyvinvointi ja tuottavuus. 

Käyttötapaksia (englanniksi)

6. Liikenteen ja ympäristön valvonta

Haaste 
Melu, savusumu ja liikenneruuhkat ovat haitallisia kansanterveydelle ja taloudellinen taakka yhteiskunnalle. 

Ratkaisu 
Älykkäiden anturien avulla voidaan havainnoida ympäristöä monin eri tavoin ilmansaasteista ja melutasosta tiellä olevien autojen määrään. Ne tarjoavat arvokkaita oivalluksia, joita voidaan käyttää infrastruktuurin parempaan suunnitteluun. 

Hyödyt
Kaupunkien teiden ympäristön ja tilan parantaminen tuo suuria etuja taloudellisesti ja parantaa asukkaiden viihtyvyyttä mahdollistamalla puhtaamman ja terveemmän kaupungin luomisen.

Käyttötapausesimerkki (englanniksi)

7. Estä veden ylivuoto digitaalisilla viemärillä 

Haaste 
Runsaat sateet ja tukkeutuneet viemärit aiheuttavat tyypillisesti ylivuotoa ja jäteveden valumista luonnonvesiin. 

Ratkaisu 
Kaivon kansien alla olevat tasoanturit voivat valvoa viemäreitä ja hälyttää, jos veden pinta on liian korkea. 

Hyödyt 
Reaaliaikaisen digitaalisen valvonnan avulla palveluntarjoajat voivat toimia ajoissa ja puhdistaa tukkeutuneita viemäreitä ajoissa.

8. Parempaa hoitoa dementiapotilaille

Haaste 
Tanska käyttää vuosittain miljardeja dementian hoitoon ja sairaus aiheuttaa suurta huolta ja epävarmuutta niin potilaille kuin omaisillekin. Myös Suomessa muistisairauksien hoidon välittömien kustannusten on arvioitu olevan lähes miljardi euroa, ja omaishoidon kustannukset huomioiden jopa yli kaksi miljardia euroa.

Ratkaisu
Kellojen ja rannekkeiden älykkäiden seurantalaitteiden avulla terveydenhuollon ammattilaiset ja hoitajat voivat helposti paikantaa kadonneen dementiapotilaan.

Hyöty
Seurantaratkaisut säästävät yhteiskunnan resursseja ja lisäävät dementiapotilaiden turvallisuutta. 

Esimerkkejä käyttötapauksista (englanniksi)

IoT-laitteet ovat kaikkialla ympärillämme. Innovatiiviset yritykset ja kuluttajat löytävät luovia tapoja hyödyntää IoT:n tehoa ja muuttaa perustavanlaatuisesti niin toimialoja kuin perinteisiä liiketoimintamalleja. 

Tiedätkö jo, miten IoT:tä voidaan hyödyntää teollisuudessa?

 

IoT:lla ja 5G:llä on suuri potentiaali myös sairaaloissa. Lue lisää tai tutustu DNA:n tarjontaan täällä!

 

Tämä artikkeli on käännetty Telenorin alkuperäisestä englanninkielisestä artikkelista 15 IoT Examples for Business Applications. DNA on ollut osa Telenor-konsernia vuodesta 2019. Telenor on yksi Pohjoismaiden suurimpia teleoperaattoreita ja globaalisti maailman johtavia IoT-ratkaisujen toimittajia.
 

Avainsanat:

IoT Digitalisaatio Innovaatio Teknologia Teknologiatrendit

Lue lisää uudesta työstä

Artikkeli
5/2024 DNA Yrityksille

7 vinkkiä yritysliittymän käyttöön ulkomailla

Artikkeli
5/2024 DNA Yrityksille

Yrittäjä: Osta työvälineet Y-tunnukselle ja säästä! 

Artikkeli
5/2024 DNA Yrityksille

Kyberrosvot: Tietoturvassa yhdistyvät inhimillisyys, teknologia ja varautuminen

Blogi
5/2024 Juho Saarinen

Uhkaähky lamauttaa organisaation – vinkkini sen purkamiseen

Miltä näyttää teknologian vuosi 2024?

Uljaan uuden huomisen onnennumero on 14 – nimittäin niin monta nousevaa teknologiatrendiä esitellään DNA:n vuoden 2024 teknologiatrendiraportissa! Lue valppaasti, sillä monet näistä trendeistä tulevat jättämään jälkensä historiaan.

 

Pysy digitalisaation vauhdissa.

Tilaa DNA Yrityksille -uutiskirje sähköpostiisi!

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.