Blogit

”Yritysjohdon tehtävä on hahmottaa, millaista teknologiaa on olemassa, miten sitä käytetään ja miten se muuttaa liiketoimintaa”, sanoo DNA:n yritysliiketoiminnan johtaja Anna-Mari Ylihurula.

Energia, saavutettavuus ja turvallisuus: teknologia vie kohti kestävää digitalisaatiota

Vastuullisuuden näkökulmasta teknologialla on kaksi puolta. Yhtäältä teknologia avaa keinoja ratkaista ihmiskunnan haastavimpia ongelmia. Toisaalta teknologia-ala kuluttaa merkittävästi energiaa ja muita luonnonvaroja. 

Digitaalisuus on tullut jäädäkseen, ja energiaa se väistämättä vie. Siksi vastuullisten toimijoiden on välttämätöntä miettiä tarkoin energian käyttöä ja energialähteitä. Vaikkapa 3G-verkkojen korvaaminen selvästi energiatehokkaammilla 5G-verkoilla on vastuullisuusteko: siirrettävän datan määrä kasvaa, mutta energiantarve databittiä kohti pienenee. Sähkön alkuperällä on myös väliä. Kaikki DNA:n suoraan ostama sähkö on uusiutuvaa, ja vuodesta 2025 alkaen yli 80 prosenttia sähköstä tulee suomalaisesta tuulivoimapuistosta. 

Digitaalinen saavutettavuus mahdollistaa osallistumisen 

”Vastuullisuutta ajatellaan turhan usein pelkästään ympäristöasioina. Niiden lisäksi yritysjohdon täytyy huomioida laaja joukko sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviä asioita. Yksi meille operaattorina läheinen teema on digitaalinen vastuu. Koemme, että meillä on digitalisoituvassa yhteiskunnassa vastuu siitä, että ihmiset ja organisaatiot saadaan pidettyä mukana ja turvassa”, DNA:n yritysliiketoimintaa johtava Anna-Mari Ylihurula kertoo. 

Keskeinen osa tietoliikenne- ja teknologia-alan toimijoiden vastuullisuutta on varmistaa, että digitaalisten palveluiden saavutettavuus, käytettävyys ja turvallisuus ovat korkealla tasolla.  

”Velvollisuutemme on huolehtia siitä, että digitaalisuus tarjoaa asiakkaillemme selvästi enemmän etuja kuin uhkia, ja tärkeä osa kestävää digitalisaatiota on turvallisuus. Uhkia ennakoivat palveluprosessit ja konkreettiset asiakasratkaisut nousevat tällä alueella erityisen tärkeiksi. Tällaisia ovat vaikkapa verkon ja palveluhallinnan palvelut, jotka skannaavat automaattisesti verkkoliikennettä erottaen hyvän liikenteen pahasta. Konkreettinen esimerkki on DNA Selausturva, joka estää käyttäjää päätymästä vahingossa haitallisille verkkosivustoille”, Ylihurula vinkkaa. 

Digitaalista vastuuta on myös huolehtia tavasta, jolla digitaalisuudesta puhutaan. Teknologia-alalle ominainen ammattisanasto voi tehdä huomiota vaativista kehityskuluista vaikeasti lähestyttäviä monelle – mukaan lukien useat työelämän päättäjät. 

”Alalla vallitsevan jargonin vaikutukset pitää osata tunnistaa. Jargon on helppo piilo, ellei oikeasti ymmärrä, mitä arvoa tai hyötyä teknologiasta asiakkaalle on. Pahimmillaan eriarvoistava teknologiapuhe voi johtaa tilanteisiin, joissa asiakkailta pyydetään liian monimutkaisia teknisiä valintoja. Meidän tehtävämme on ymmärtää asiakkaiden toiminnan tarpeet ja suositella parhaiten sopivia, kestäviä ratkaisuja”, Ylihurula painottaa. 

Tulevaisuuteen katsominen on vastuullista johtamista 

Uusien teknologioiden ymmärtäminen, kokeileminen, kehittäminen ja hyödyntäminen on tulevaisuuskestävän liiketoiminnan ydintä. Ennakkoluulottomuus ja innovatiivisuus ovat tärkeitä sekä yritysten että yhteiskunnan kehitykselle ja kilpailukyvylle.  

”Jokaisen johtajan on varmistettava, että oma ymmärrys tulevista vaatimuksista on riittävällä tasolla. Digitaaliseen kehitykseen ja vastuullisuuteen liittyvät asiat muuttavat liiketoimintaympäristöä niin perustavalla tavalla, ettei keskittyminen vain regulaation vaatimusten täyttämiseen millään riitä. Pitää nähdä uhat ja mahdollisuudet, kulkea etujoukoissa ja näyttää suuntaa”, Anna-Mari Ylihurula korostaa.  

Erilliset digistrategiat ja digijohtajat jäivät useimmissa organisaatioissa lyhytaikaisiksi välivaiheiksi.  

”Digitaalisuuden pitää olla sisäänrakennettuna organisaation strategiaan. Yritysjohdon tehtävä on hahmottaa, millaista teknologiaa on olemassa, miten sitä käytetään ja miten se muuttaa liiketoimintaa. Jokaisen johtajan pitäisi olla kiinnostunut liiketoimintaympäristönsä muutoksista ja teknologian mahdollisuuksista, eikä ulkoistaa näin isoa aihetta vain jollekin tietylle roolille”, Ylihurula sanoo. 

Tietoliikenteen ja tietotekniikan toimialalla pinnalla ovat nyt esimerkiksi kyberturvallisuutta ja vastuullisuusraportointia koskevat direktiivit sekä elektroniikkalaitteiston kierrätykseen liittyvä uusi lainsäädäntö. Jokainen näistä edellyttää yrityksiltä ja organisaatioilta toimia liiketoiminnan jatkuvuuden ja kestävyyden varmistamiseksi. Erinomaista on se, että useimpien kautta on myös mahdollista hakea uutta kilpailuetua.

 

Miltä näyttää teknologian vuosi 2024? Lataa Teknologiatrendit 2024 -raportti, jossa esitellään 14 valovoimaisinta trendiä. 

Avainsanat:

Digitalisaatio Yritysvastuu Teknologia Tietoturva Kyberturvallisuus Teknologiatrendit

Lue lisää uudesta työstä

Artikkeli
6/2024 DNA Yrityksille

Homma rullaa, työkalut pelaavat ja tietoturva on kunnossa – Miten yrityksen IT-ostot kannattaa hoitaa?

Artikkeli
6/2024 DNA Yrityksille

Johtaja, älä kurista yrityksesi verkkoja – vanhanaikainen verkkoinfra hidastaa toimintaa ja lisää riskejä

Artikkeli
6/2024 DNA Yrityksille

Muhoslaisia energiavarastoja pian ympäri Eurooppaa? Cactos tähtää kansainvälisille markkinoille

Artikkeli
6/2024 DNA Yrityksille

Korvat hörölle: luvassa on teknologiaa, tietoturvaa ja trendejä

Miltä näyttää teknologian vuosi 2024?

Uljaan uuden huomisen onnennumero on 14 – nimittäin niin monta nousevaa teknologiatrendiä esitellään DNA:n vuoden 2024 teknologiatrendiraportissa! Lue valppaasti, sillä monet näistä trendeistä tulevat jättämään jälkensä historiaan.

 

Pysy digitalisaation vauhdissa.

Tilaa DNA Yrityksille -uutiskirje sähköpostiisi!

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.