Blogit

Kirsi Salonen kehottaa podcast-jaksossa yrityksiä kertomaan rohkeasti jo ensimmäisistäkin vastuullisuutta edistävistä askelista. Kirsi Salonen on Eetti ry:n toiminnanjohtaja

Vastuullisuuden asiantuntija: Yritysvastuu on matka, jonka aloittamista ei kannata lykätä

Yritysten vastuullisuustyö ottaa usein aikaa, joten moni pohtii, kannattaako keskeneräisestä prosessista kertoa ulospäin. DNA:n Yllättävän yksinkertaista -podcastin neljännen jakson vieraaksi saapuu Eetti ry:n toiminnanjohtaja Kirsi Salonen. Salosen johdolla pääsemme kuulemaan, mistä lähteä liikkeelle vastuullisuustyössä ja kenen tehtävä se on. Tämä artikkeli on tiivistelmä podcastista.  

Yritysvastuu on termi, jota tuskin mikään yritys pääsee pakoon. Ja miksi haluaisikaan: Vastuullinen liiketoiminta heijastuu positiivisesti tulokseen, ja vastuullinen yritys toimii suunnannäyttäjänä. Mutta mikä oikeastaan tekee yrityksestä vastuullisen ja miten tämä voidaan todentaa?    

”Yritysvastuuta on ollut niin kauan kuin on ollut yrityksiäkin. Aikaisemmin toiminta on ollut enemmän filantrooppista ja yritykset ovat esimerkiksi lahjoittaneet rahaa hyväntekeväisyyteen. Vastuullisuuden standardointi on melko tuore asia. Vasta viimeisten vuosikymmenten aikana on alettu puhumaan yritysvastuusta niin kuin siitä nyt ajatellaan,” Kirsi Salonen kertoo.  

Salonen on taustaltaan yhteiskuntatieteilijä ja työskennellyt kehitysyhteistyön parissa Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Kehitysyhteistyössä hän huomasi, miten iso merkitys yrityksillä on yhteiskunnassa.  

”Kehitysyhteistyössä toimittiin paljon kansalaisjärjestöiden ja valtiollisten toimijoiden kanssa, mutta yritykset jäivät usein sivuun, vaikka niiden rooli on yhtä tärkeä. Esimerkiksi Malesiassa oli hyvin nähtävissä, mistä yritysten tuotantoketjut alkavat ja millainen siirtotyöläisten asema on”, Salonen sanoo.  

Yrityksiä koskeva vastuullisuuden sääntely ja raportointi kuitenkin kehittyvät koko ajan. Euroopan komissio on laittanut vireille lakiehdotuksen EU:n yritysvastuulainsäädännöstä. EU:lta on myös tullut uutta ohjausta kestävyysraportointidirektiivin muodossa. Se standardisoi ja yhdenmukaistaa raportointia Euroopassa ja sen ansiosta avoimuus ja läpinäkyvyys parantuvat. Ilman dataa vastuullisuuskysymyksiä on mahdotonta arvioida.  

"Tähän asti tilanne on ollut se, että ympäristö- tai ihmisoikeuskysymyksiin liittyvää yritysvastuulainsäädäntöä ei ole muutamaa maata lukuun ottamatta ollut. Euroopan komission ehdotus on historiallinen. Se asettaa yrityksille velvollisuuden noudattaa asianmukaista huolellisuutta, olla selvillä riskeistä ja pyrkiä vähentämään, lopettamaan tai korjaamaan mahdolliset ihmisoikeusloukkaukset tai ympäristöhaitat”, kertoo Salonen.  

Yrityskulttuuri vaikuttaa vastuullisuustoimintaan  

Vastuullisuuden edistämistoimissa on merkittävästi eroja riippuen yrityskulttuurista ja yritysmuodosta. Osassa yrityksistä vastuullisuuden edistäminen on koko henkilöstön yhteinen aate, jonka eteen kaikki tekevät töitä. Toisissa yrityksistä taas vastuullisuusihmiset joutuvat jatkuvasti puskemaan teemoja eteenpäin organisaatiossaan, jotta asiat etenisivät  

“Jos vastuullisuustyöhön ei ole sitouduttu yrityksen huipulla, sitä on vaikea saada sinne istutettua. Siksi ylimmän portaan sitoutuminen on ihan ensisijaisen tärkeää”, Salonen sanoo.   

Ennen pitkää vastuullisuuden pitäisi olla kiinteä osa yrityksen strategiaa. Vaan entäpä jos yritys on vasta saanut tuotua vastuullisuusasiat tapetille, kuinka niitä voi ryhtyä nivomaan osaksi yrityksen liiketoimintastrategiaa?  

”Perinteisillä toimialoilla, jotka ovat pahaksi ihmisille ja ympäristölle, vastuullisuuden laastaroiminen strategialla on hankalaa,” Kirsi Salonen myöntää.   

“Tuhoisat toimialat, kuten pikamuoti tai lyhytikäinen kuluttajaelektroniikka, yrittävät uudelleenkeksiä itseään sellaisiksi, että ne olisivat kestäviä. Ulkoapäin se kuitenkin näyttää mahdottomalta, koska toiminta perustuu luonnonvarojen tuhlailevaan käyttöön ja ihmisoikeuksien polkemiseen. Startupeilla puolestaan vastuullisuuden integroiminen toimintaan on hyvin erilaista, koska ne pystyvät alusta asti miettimään ja oikeuttamaan toimintaansa sillä, että liiketoiminta ratkaisee jonkun yhteiskunnallisen ongelman.”  

Kirsi Salonen kehottaa yrityksiä rohkeasti kertomaan jo ensimmäisistäkin vastuullisuutta edistävistä askelista: vastuullisuustyö on monimutkainen prosessi, ja jostain on vain aloitettava.  

”Vaikka on hyvin tyypillistä, että keskeneräisestä työstä ei haluta puhua, kannustamme silti yrityksiä rohkeasti tekemään näin. Voidaan nimittäin sanoa, että vastuullisuustyö on ikään kuin matka, joka jatkuu. Ei ole niin, että nyt oltaisiin valmiita, ja tämän rajan yli ei mennä”, kannustaa Salonen.   

Entä mitkä ovat ensimmäiset askeleet vastuullisuustyön aloittamisessa? Työkaluja on paljon saatavilla ja tietoa löytyy, mutta ensimmäisenä pitää tehdä riskiarvio yrityksen vaikutuksista ympäristöön ja ihmisiin.  

”On tärkeää selvittää, mitä yrityksen arvoketjut ovat ja mistä raaka-aineet tulevat. Vasta sitten voidaan alkaa miettimään, miten ketjun vastuullisuutta varmennetaan ja käytetäänkö esimerkiksi ulkopuolisia auditointeja”, Kirsi Salonen avaa.   

 

Entä mitkä ovat tämänhetkiset vastuullisuustrendit? Kuuntelemalla Yllättävän yksinkertaista -podcastin uusimman jakson saat selville!  

Eettisen kaupan puolesta ry on kansanliike ja yritysten kriittinen ystävä, joka kannustaa vastuullisuuteen sekä kuluttajia, yrityksiä että päättäjiä. Yhdistys ei tee kaupallista yhteistyötä yritysten kanssa. Kirsi Salonen on vieraillut Yllättävän yksinkertaista -podcastissa yritysvastuun asiantuntijana.  

Avainsanat:

Muuttuva työ Yritysvastuu

Lue lisää uudesta työstä

Artikkeli
7/2024 DNA Yrityksille

Älä anna stressin ottaa ohjaksia – hyvinvointilääkärin vinkit työn ja vapaa-ajan tasapainoon

Artikkeli
7/2024 DNA Yrityksille

10+1 välttämätöntä vinkkiä yrityksen kyberresilienssin vahvistamiseksi

Artikkeli
7/2024 DNA Yrityksille

Miten teknologiayritys uudistuu palveluorganisaatioksi?

Artikkeli
7/2024 DNA Yrityksille

Terveydenhuoltokin hyötyy reunalaskennasta – parempaa hoitoa haja-asutusalueille

Miltä näyttää teknologian vuosi 2024?

Uljaan uuden huomisen onnennumero on 14 – nimittäin niin monta nousevaa teknologiatrendiä esitellään DNA:n vuoden 2024 teknologiatrendiraportissa! Lue valppaasti, sillä monet näistä trendeistä tulevat jättämään jälkensä historiaan.

 

Pysy digitalisaation vauhdissa.

Tilaa DNA Yrityksille -uutiskirje sähköpostiisi!

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.