Blogit

Älykäs jätehuolto karsii CO2-päästöjä.

Näin yritykset hyödyntävät IoT:tä – seitsemän esimerkkiä teollisuudesta

IoT eli esineiden internet, on kaikkialla kuluttajasovelluksina aina autojen IoT-tekniikasta puettaviin laitteisiin ja robottiruohonleikkureihin. Mutta miltä näyttävät teolliset IoT-ratkaisut? Ne eivät nouse kuluttajatuotteiden tavalla julkiseen tietoisuuteen, mutta tuottavat todellisia hyötyjä.

Alla voit tutustua seitsemään eri teollisuuden sovellukseen, joissa hyödynnetään IoT:tä.

Teolliset IoT-laitteet auttavat laskemaan kustannuksia

B2B-yritykset voivat käyttää IoT:tä kustannusten laskuun vähentämällä huoltoon ja tarkastuksiin kuluvia työtunteja, minimoimalla tuotannon ja koneiden seisokit ja välttämällä kalliiden laitteiden hukkakäyntiä.

Pienemmät kustannukset lyhentämällä työnkulkuja

Mitä 
Yritykset käyttävät päivittäin useita tunteja huoltoon liittyviin työnkulkuihin kuten tuotteiden huoltotarkastuksiin asiakkaan luona tai tuotannossa olevien laitteiden ja koneiden valvontaan. Merkittävä osa tästä ajasta voidaan lyhentää IoT-ratkaisuilla.

Miksi
Huoltoon ja valvontaan liittyvät työnkulut ovat usein kriittisiä yrityksille, jotta ne voivat tarjota laadukasta palvelua asiakkailleen. Perinteiset prosessit johtavat kuitenkin joskus korkeisiin kustannuksiin, mukaan lukien työvoimakustannukset.

Miten 
Kun varustat tuotteesi ja laitteesi internetiin liitetyillä IoT-laitteilla, niitä voidaan seurata digitaalisesti esimerkiksi suoraan mobiilisovelluksen kautta. 

Alta löydät esimerkkejä IoT-sovelluksista, jotka auttavat alentamaan kustannuksia vähentämällä huoltoon ja valvontaan kuluvaa työaikaa. 

1. Vähennä seisokkeja tuotantopaikalla

Haaste 
Seisokit tuotantopaikalla voivat olla erittäin kalliita. Seisokki voi aiheutua esimerkiksi siitä, että kokoonpanolinja tarvitsee huoltoa tai kun komponentteja on vaihdettava. 

Ratkaisu 
Asentamalla seurantalaitteita kriittisiin tuotantokoneisiin voit kerätä tärkeitä käyttötietoja ja saada koneet ilmoittamaan sinulle hyvissä ajoin tulevasta huollontarpeesta. 

Hyödyt
IoT-seurantalaitteet ja ennakoiva ylläpito voivat lyhentää seisokkeja ja tuoda merkittäviä säästöjä paremman kunnossapidon suunnittelun ansiosta. 

2. Säästä aikaa ja rahaa täyttötason antureilla 

Haaste 
Perinteinen täyttötason valvonta säiliöissä ja siiloissa on kallista ja aikaa vievää. Mikäli varanto pääsee loppumaan, kustannukset voivat kohota merkittävästi.  

Ratkaisu 
Säiliöiden ja siilojen pienet anturit voivat lukea täyttöasteen reaaliajassa ja lähettää ennakoivasti hälytyksiä, kun on aika täyttää säiliöt. 

Hyöty
Täyttötason etävalvonta säästää työtunteja, kuljetuskustannuksia ja auttaa välttämään kalliit hätätäytöt. 

Esimerkkejä käyttötapauksista (englanniksi)

3. Vähennä hävikkiä rullakkojen digitaalisella seurannalla 

Yritykset tuhlaavat usein resurssejaan omaisuutensa, esimerkiksi lavojen ja rullakkojen, käsittelyyn, kun ne jäävät käyttämättä varastoon tai katoavat kuljetuksen aikana. Monet yritykset käyttävät suurta määrää rullakkoja tavaroiden siirtämiseen asiakkaiden ja toimittajien välillä. Usein on vaikea tietää, missä rullakot sijaitsevat ja kuinka paljon yrityksellä on niitä  käytettävissä. 

Kuinka se toimii? 
Asentamalla pieniä akkukäyttöisiä seurantalaitteita suoraan yrityksen rullakoihin voit seurata niiden sijaintia ja tilaa milloin tahansa. 
1. Rullakko varustetaan IoT-laitteilla 
2. GPS-seurantalaite tarkkailee rullakon sijaintia 
3. Laitteet lähettävät dataa, esim. LTE-M-yhteyden kautta 
4. Työntekijät saavat viestin, kun rullakko katoaa reitiltä
5. Rullakot voidaan tehokkaasti noutaa tarvittaessa 

Mitä hyötyä siitä on? 
Tällaiset oivallukset tuovat suuria säästöjä vähentämällä omaisuuden katoamista, parantamalla varastonhallintaa ja vähentämällä pullonkauloja. 

 • Vähemmän kadonneita rullakkoja (vähemmän kustannuksia korvaavien hankinnasta)
 • Säästää aikaa manuaalisessa jäljityksessä
 • Auttaa välttämään pullonkauloja, jotka syntyvät rullakkojen puutteesta
 • Minimoi käyttämättömien rullakkojen kustannukset (sidottu pääoma)
 • Pienennä rullakkojen käsittelykustannuksia 

4. Tehokkaampaa logistiikkaa älykkäillä konteilla 

Haaste 
Puolityhjillä kuorma-autoilla ajaminen tai tavarantoimituksen epäonnistuminen varastojen vähäisen täyttöasteen vuoksi on tavarantoimittajille kallista ja tehotonta. 

Ratkaisu 
IoT:n avulla toimittajat voivat varustaa konttinsa älykkäillä antureilla, jotta niitä voidaan aina seurata koko arvoketjussa ja raportoida automaattisesti täyttöastetiedoista. 

Hyöty 
Konttien digitalisointi antaa toimittajalle mahdollisuuden tarjota uusia palveluita ja tehostaa logistiikkaa ja varastonhallintaa. 

5. Rakennustyömaalla olevat seurantakoneet ja -laitteet: Suojaa työkaluja digitaalisella seurannalla 

Seisokit ovat kalliita työmaalla. Niitä voi tapahtua esimerkiksi silloin kun kaivinkoneet tarvitsevat huoltoa tai jos työkaluja katoaa työmaalta. 

Työmailla työkaluja katoaa usein. Uusien työkalujen hankinta tulee urakoitsijalle kalliiksi. Yhtä lailla kalliita ovat menetetyt työtunnit, joita työntekijät käyttävät kadottamiensa työkalujen etsintään. IoT-laitteita voidaan asentaa aina ruuvimeisselistä kulmahiomakoneisiin, jolloin työkalut voivat lähettää automaattisesti ilmoituksia, jos ne katoavat. IoT-seurantalaitteiden avulla työkalut ja laitteet voidaan aina paikantaa. Lisäksi anturit tarjoavat käyttötietoja, joita voidaan käyttää huoltosuunnitelmien optimointiin. 

Kuinka se toimii? 
1. Työkaluun, esimerkiksi ruuvimeisseliin, asennetaan IoT-laite
2. Anturit valvovat työkalun sijaintia 
3. Laitteet lähettävät dataa, esim. NB-IoT-yhteyden kautta 
4. Yritykselle ilmoitetaan, jos työkalut katoavat työmaalta 
5. Työkalut voidaan helposti ja tehokkaasti jäljittää ja palauttaa työmaalle

Mitä hyötyä siitä on? 
Säästöjä syntyy osin seisokkien määrän vähenemisestä ja osin kustannuksista, jotka vältetään jäljittämällä kalliita kadonneita tai varastettuja koneita ja laitteita.

 • Säästää uusien työkalujen hankintakustannuksissa
 • Vähentää seisokkeja rakennustyömaalla
 • Saatavilla olevien työkalujen parempi hyödyntäminen
 • Minimoi varastettujen laitteiden määrän

IoT-järjestelmien avulla yritykset voivat seurata omaisuuttaan älykkäällä tavalla

IoT-laitteiden määrän odotetaan kasvavan sadoista miljoonista miljardeihin seuraavien vuosien aikana. Se tarkoittaa myös sitä, että omaisuuden älykkäästä seurannasta pilvipalvelu-, analytiikka- ja hälytystoimintojen avulla on muodostumassa odotusarvo omaisuuden omistajille ja arvokkaita tavaroita kuljettaville yrityksille.

Minimoi kuljetuskustannukset

Mitä 
Monet yritykset saavat elantonsa tavaroiden, laitteiden ja palveluiden kuljettamisesta asiakkaille ja liikekumppaneille. IoT:n avulla yritykset voivat toimittaa palvelunsa viettämällä vähemmän aikaa tien päällä – ja useimmiten asiakkaan kannalta laadukkaammalla tavalla. 

Miksi 
Kuljetuskustannukset ovat yksi monien yritysten budjettimomenteista. Lisäksi yrityksillä on yhä enemmän paineita – sekä poliittisesti että asiakkaiden taholta – vähentää hiilidioksidipäästöjään. Siksi kuljetusaikaa lyhentävien IoT-ratkaisujen kysyntä kasvaa nopeasti eri toimialojen yrityksissä. 

Miten 
Tietojen etäluku IoT-tekniikalla toimii tyypillisesti asentamalla pieniä IoT-laitteita paikkoihin, joista dataa halutaan saada ja seuranta voidaan suorittaa etänä. 

6. Parempi jätehuolto älykkäiden roskakorien avulla 

Nykyään jätteet kerätään tehottomasti. Se on kallista niin kansalaisille, julkistaloudelle kuin ilmastollekin kärräyksestä aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen vuoksi. 

Roska-autot ajavat päivittäin tyhjentämään puolitäysiä roska-astioita, vaikka niitä ei tarvitsisi tyhjentää. Kuljetukset ja työtunnit käyvät tällä tavoin kalliiksi. Lisäksi turhat ajot aiheuttavat liikenneruuhkia ja lisäävät hiilidioksidipäästöjä tarpeettomasti. IoT:n avulla voidaan vähentää hukattua aikaa tien päällä. 

Asentamalla IoT-antureita roskasäiliöihin, roskankeräilijät voivat mitata kunkin säiliön täyttötasoa etänä ja käyttää tietoja reitin parempaan suunnitteluun. Asentamalla säiliöihin täyttötasoanturit jätteenkeräilijät saavat käsityksen siitä, mitkä säiliöt vaativat tyhjennystä ja mitkä voi jättää reitillä huomiotta. Kaikkien roskasäilöiden tiedot analysoidaan ja ne muunnetaan optimoiduksi reittisuunnitelmaksi. 

Kuinka se toimii? 
1. Roskakorit varustetaan IoT-laitteilla 
2. Anturit valvovat säiliöiden täyttötasoa 
3. Laitteet lähettävät dataa, esim. NB-IoT-yhteyden kautta 
4. Tiedot analysoidaan ja tiedon avulla suunnitellaan päivän reitit 
5. Roska-autot ajavat vain paikkoihin, joissa säiliöt ovat täynnä 

Mitä hyötyä siitä on? 
Paremmalla reittisuunnittelulla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä alentamalla kuljetuskustannuksia, CO2-päästöjä ja vähentämällä tehottomia työtunteja tien päällä. 

 • Säästöjä työtunteihin
 • Säästöjä polttoainekustannuksiin ja CO2-päästöjen vähentäminen
 • Parempi kapasiteetin ja kaluston käyttö
 • Roska-autojen aiheuttamien jonojen vähentäminen liikenteessä 

Esimerkkejä käyttötapauksista (englanniksi) 

7. Älykkäämmät vahinkopalvelut digitaalisilla kosteusmittareilla 

Vesivahinko on yksi yleisimmistä vahingoista niin yrityksille kuin kuluttajillekin. Vahinkoja korjaavat yritykset auttavat asiakkaita  rakennusten kuivaamisessa. Yritys asentaa kosteudenpoistolaitteiden asentamisen jälkeen vauriokohtaan mittarin, ja työntekijät käyttävät paljon aikaa kulkiessaan asiakkaalta asiakkaalle mittaamassa kosteusarvoja. Kosteuslukemia tehdään useampia ennen kuin voidaan varmistua siitä, että vesivahinko on saatu kuivattua, ja asiakas voi palata takaisin arkeen. Merkittävä osa tästä kulkemiseen käytetystä ajasta voidaan poistaa IoT-ratkaisuilla.  

Kuinka se toimii? 
Asentamalla pieniä IoT-laitteita lattioihin ja seiniin huoltotyöntekijät voivat lukea kosteusarvot etänä ilman että heidän tarvitsee käydä asiakkaan luona. 
1. Kosteusantureilla varustetut IoT-laitteet asennetaan seiniin ja lattioihin 
2. Anturit valvovat huoneen kosteusarvoja 
3. Laitteet välittävät dataa, esim. NB-IoT-yhteyden kautta 
4. Huoltohenkilöstölle ilmoitetaan, kun paikka on kuiva
5. Huoltohenkilöstö vierailee vahinkopaikalla ja poistaa kosteudenpoistolaitteet 

Mitä hyötyä siitä on?  

 • Säästää työtunteja
 • Säästää polttoainetta ja vähentää siten CO2-päästöjä
 • Mahdollistaa paremman kaluston ja kosteudenpoistolaitteiden hyödyntämisen
 • Asiakkaat voivat palata kotiinsa nopeammin kosteusvaurion jälkeen.

IoT-laitteet ovat kaikkialla ympärillämme. Innovatiiviset yritykset ja kuluttajat löytävät luovia tapoja hyödyntää IoT:n tehoa ja muuttaa perustavanlaatuisesti niin toimialoja kuin perinteisiä liiketoimintamalleja.

Tiedätkö jo, miten IoT:tä voidaan hyödyntää älykkäissä kaupungeissa?

 

Lue mitä DNA:n yhteistyö Telenorin kanssa tuo IoT:n saralla tai tutustu DNA:n tarjontaan täällä!

 

Tämä artikkeli on käännetty Telenorin alkuperäisestä englanninkielisestä artikkelista 15 IoT Examples for Business Applications. DNA on ollut osa Telenor-konsernia vuodesta 2019. Telenor on yksi Pohjoismaiden suurimpia teleoperaattoreita ja globaalisti maailman johtavia IoT-ratkaisujen toimittajia.

Avainsanat:

IoT Digitalisaatio Teknologia Teknologiatrendit

Lue lisää uudesta työstä

Artikkeli
7/2024 DNA Yrityksille

5G laajenee vauhdilla, ja siitä hyötyvät niin yritykset kuin kotitaloudet – ”Kun työt tehdään pilvessä, on yhteyden nopeudella todella väliä”

Artikkeli
7/2024 DNA Yrityksille

Älä anna stressin ottaa ohjaksia – hyvinvointilääkärin vinkit työn ja vapaa-ajan tasapainoon

Artikkeli
7/2024 DNA Yrityksille

10+1 välttämätöntä vinkkiä yrityksen kyberresilienssin vahvistamiseksi

Artikkeli
7/2024 DNA Yrityksille

Miten teknologiayritys uudistuu palveluorganisaatioksi?

Miltä näyttää teknologian vuosi 2024?

Uljaan uuden huomisen onnennumero on 14 – nimittäin niin monta nousevaa teknologiatrendiä esitellään DNA:n vuoden 2024 teknologiatrendiraportissa! Lue valppaasti, sillä monet näistä trendeistä tulevat jättämään jälkensä historiaan.

 

Pysy digitalisaation vauhdissa.

Tilaa DNA Yrityksille -uutiskirje sähköpostiisi!

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.