Privaattiverkko

Yksityisverkko yrityksille

Yksityinen mobiiliverkko mahdollistaa laadukkaat yhteydet kriittisiin ympäristöihin ja poistaa pullonkauloja yritysmaailman digitalisaatiolta

Yksityisverkot eli privaattiverkot varmistavat lyhyen viiveen, taatun kapasiteetin sekä tietoturvallisen suljetun verkon. Ratkaisu sopii erityisesti kriittisille sovelluksille ja haastaviin ympäristöihin sekä reaaliaikaisiin käyttötarpeisiin.

DNA Yksityisverkko (Mobile Private Network) tarjoaa yrityksille asiakaskohtaiset, laadukkaat, monipuoliset sekä mukautuvat mobiilidatayhteydet kriittisiin tuotanto- ja valvontasovelluksien tarpeisiin. Yksityisverkon tarjoaman kapasiteetin ja yhteyksien avulla tehostat yrityksesi toimintaympäristön prosessien parantamista, nostat tuottavuutta sekä lisäät yrityksesi datan ja henkilöstösi turvaa. Yksityisverkkoon voi yhdistää monipuolisesti laitteita, esimerkiksi puhelimet, kamerat ja muita antureita. Ratkaisu toteutetaan joko 4G/LTE- tai 5G-tekniikalla.

Yksityisverkot on suunniteltu tuomaan laadukkaat mobiiliverkkoyhteydet erityisesti teollisiin ympäristöihin. Ratkaisua voi myös hyödyntää erilaisiin yhteys- ja sovellustarpeisiin kaikenlaisissa ympäristöissä, joissa tarvitaan laadukkaita yhteyksiä ja taattua kapasiteettia alhaisella viiveellä. Yksityisverkko sopii muun muassa logistiikkakeskuksiin, satamiin, tehtaisiin, kaivoksiin, sairaaloihin ja rakennustyömaille.

Toteutamme yksityiset mobiiliverkkoratkaisut aina asiakaskohtaisesti kyseisen yrityksen tarpeisiin sopivaksi erilaisia teknologioita hyödyntäen. Käyttötapauksesta ja tarpeista riippuen voimme rakentaa yksityisverkkoihin alueellisia kytkentäpisteitä (regional breakout), jotka vähentävät mobiiliverkon viivettä pienentämällä datan matkaa, sekä hyödyntää reunalaskentaa (edge computing) lyhyen viiveen vaatimissa sovelluksissa, jolloin dataa voidaan hallinnoida paikallisesti ja hyödyntää entistä nopeammin.

Lue lisää yksityisverkon hyödyistä eri toimialoilla täältä.

Yksityisverkko sopii erityisesti kriittisille sovelluksille ja haastaviin ympäristöihin sekä reaaliaikaisiin käyttötarpeisiin.

Alhainen viive

Yksityisverkon avulla saavutat viiveettömät yhteydet.
 

Luotettavuus

Luotettavat yhteydet ilman ruuhkautumisen vaaraa.

Asiakaskohtaisuus

Ratkaisu rakennetaan aina yrityksen tarpeisiin sopivaksi.

Turvallisuus

Datan reititys ja paikallinen sijainti turvaa yrityksesi kriittisen datan.

Yksityisverkko takaa laadukkaat yhteydet haastavissa olosuhteissa ja toimii myös täydentävänä ratkaisuna

Yksityiset mobiiliverkot tarjoavat luotettavat yhteydet sellaisiin ympäristöihin, joihin kuidun rakentaminen tai muun teknologian käyttäminen olisi kallista tai haasteellista. Voimme pystyttää yksityisverkot lähes minne tahansa Suomen alueella käyttötapauksen mukaan ilman, että joudut tekemään suuria investointeja infrastruktuuriin. Voit myös hankkia yksityisverkon osaksi täydentämään yrityksesi omaa infrastruktuuria.

Toteutamme yksityisverkkoratkaisumme asiantuntevien kumppaneidemme kanssa. Lue lisää kumppaniyhteistyöstämme
 

Lyhyen viiveen palvelulla kriittinen data kulkee nopeammin

Mobiiliverkoissa liikenne kiertää usein keskitettyjen reittien kautta ja joutuu matkustamaan pitkiä matkoja, jolloin tiedonsiirron viiveet nousevat. Kustannustehokkaan pilvipohjaisen verkkoarkkitehtuurimme avulla mobiiliverkon toiminteita voidaan reitittää käyttäjädatan osalta lähelle sovelluskohteita, minimoiden tiedonsiirrossa syntyvät viiveet.

Pystymme tarjoamaan lyhyen viiveen palveluita asiakkaillemme mahdollisimman helposti käyttöönotettaviksi. Ratkaisu toteutetaan alueellisesti DNA:n laitetiloissa ja on saatavilla useilla alueilla Suomessa. Lyhyen viiveen palvelu ei vaadi ylimääräisiä laiteinvestointeja eikä ohjelmistoasennuksia. Asiakaskohtaisessa toteutuksessa haluttu nopeus ja tietoturvataso määritellään yrityksesi tarpeisiin sopivaksi. Tarjoamme tarvittaessa myös käyttäjädatan reititystä paikallisesti asiakkaan omissa tiloissa.

Lisää yrityksesi tehokkuutta sisäpaikannuksella ja alhaisemmalla viiveellä

DNA Yksityisverkkoa voi täydentää asiakaskohtaisesti sisäpaikannuksen ja lyhyen viiveen ratkaisuillamme maksimaalisen hyödyn ja tehokkuuden saavuttamiseksi.

DNA Täsmäpaikannus -palvelun avulla voimme viedä yrityksesi arjen digitaalisen ajan mukaiseen tehokkuuteen yhdistämällä laitteet sekä ihmiset. Täsmäpaikannus (myös sisäpaikannus) paikantaa sekä ihmisiä että esineitä reaaliajassa sisätiloissa laajoillakin alueilla. Kustannustehokas palvelu on pilvipohjainen ja kerää valittujen kohteiden reaaliaikaista paikkatietoa aikaleimoineen. Paikannus tapahtuu eri käyttötapauksiin suunniteltujen tagimallien avulla.

Yksityisverkko, DNA ja kumppaniyhteistyö

DNA on kyennyt kohdistamaan mittavat 5G-investoinnit Suomeen Osana Telenor-konsernia, joka mahdollistaa yksityisten mobiiliverkkojen rakentamisen julkisen verkon päälle. Voit tutustua kuuluvuuskarttaamme täältä.

Teemme yhteistyötä eri asiantuntijakumppaneiden kanssa tarjotaksemme laadukkaat asiakaskohtaiset ja toimintaa tehostavat yksityisverkkoratkaisut ja lisäpalvelut yhdeltä luukulta.

Edzcom on kumppanimme yksityisten mobiiliverkkojen rakennuksessa. Edzcom keskittyy liiketoiminnassaan langattomiin verkoihin ja on Euroopan markkinajohtaja Edge Connectivity -ratkaisuissa. Lue lisää DNA:n ja Edzcomin yhteistyöstä artikkelistamme.

Noccela on täydentämässä yksityisverkkojen tarjoomaamme sekä IoT-strategiaamme sisäpaikannuksen asiantuntijana. Noccela on johtavia UWB-teknologian ja -ratkaisujen toimittajia sekä keskittyy digitalisaatioon ja esineiden internetin (IoT) mahdollisuuksiin. Tutustu lehdistötiedotteeseen.

Accenture ja Microsoft ovat kumppaneitamme reunalaskennan toteutuksessa. Olemme järjestäneet yksityisverkkoihin ja reunalaskentaan keskittyvän innovaatiolaboratorion, Accenture 5G Innovation Lab -projektin yhdessä Accenturen ja Microsoftin kanssa.

3/2023 DNA Yrityksille

DNA ja Noccela rakentavat suomalaisyrityksille seuraavan sukupolven IoT:ta

Näin pienten liikkeiden seurannan mahdollistaa Ultra Wideband eli UWB-teknologia.

Esimerkkejä yksityisverkkojen toimialakohtaisista hyödyistä

Logistiikka

 • Luotettavat ja laadukkaat mobiiliyhteydet mahdollistavat esimerkiksi reaaliaikaisen videokuvan valvomoihin sekä lämpötilojen, huoltotarpeiden ja ylläpidon seuraamisen viiveettömästi
 • Logistista ketjua voidaan automatisoida luotettavilla yhteyksillä ja reaaliaikaisen paikannuksen avulla
 • Reunalaskenta mahdollistaa eri palveluntarjoajien saumattoman yhteistyön toimintaympäristössä, kun eri toimijoiden tiedot voidaan yhdistää vaivattomasti
 • Täsmäpaikannus-palvelun avulla voidaan seurata materiaalien virtausta sekä paikantaa laitteita, työntekijöitä ja -välineitä reaaliajassa

Valmistava teollisuus

 • Lean-tuotantoprosessin edistäminen jne.
 • IoT-laitteiden tuottaman datan prosessointi nopeutuu
 • Täsmäpaikannuksen avulla voidaan seurata materiaalien virtausta sekä paikantaa laitteita, työntekijöitä ja -välineitä reaaliajassa
 • Tuotannon automatisaation- mahdollisuus ja tuleva kehitys

Kaivostoiminta

 • Yksityinen verkko mahdollistaa luotettavat ja laadukkaat mobiiliyhteydet syrjäisissä paikoissa, myös maan alla
 • Toimintaa voidaan seurata reaaliajassa, esimerkiksi videokuva valvomoihin sekä lämpötilojen, huoltotarpeiden ja ylläpidon seuranta 
 • Täsmäpaikannuksen avulla voidaan seurata materiaalien virtausta sekä paikantaa laitteita, työntekijöitä ja -välineitä reaaliajassa

Terveysala

 • Yksityinen mobiiliverkko on kustannustehokas ja luotettava ratkaisu kriittiseen ympäristöön
 • Yritysverkko tarjoaa laadukkaat ja alhaisen viiveen yhteydet kriittisiin sovelluksiin, jolloin tietoon päästään käsiksi nopeammin
 • Sairaaloiden kriittistä laitteistoa ja henkilökuntaa voidaan paikantaa tarkasti
 • Yksityisverkolla voidaan tarjota mahdollisimman lyhyt ja pieniviiveinen reitti sairaalan omiin tietojärjestelmiin

Rakennusala

 • Mobiiliyhteydet toimivat aina laadukkaasti, myös paikoissa, joissa sähkönjakelu on väliaikaista ja epävakaata
 • Täsmäpaikannuksen avulla voidaan seurata paikantaa lähetyksiä, laitteita, työntekijöitä ja -välineitä reaaliajassa
 • Reunalaskenta mahdollistaa eri palveluntarjoajien saumattoman yhteistyön toimintaympäristössä, kun eri toimijoiden tiedot voidaan yhdistää vaivattomasti

Turvallisuusala

 • Luotettavat ja laadukkaat mobiiliyhteydet mahdollistavat esimerkiksi reaaliaikaisen videokuvan valvomoihin sekä vaarallisten yksintyöskentelytilojen viiveettömät yhteydet
 • Täsmäpaikannus sopii vaarallisten yksintyöskentelytilojen hallinnointiin sekä älykkääseen varkaudenestoon
Usein kysytyt kysymykset

Täydentävät palvelut

Yritysverkko yksityisten verkkojen liikenne kulkee tietoturvallisesti yrityksen suljetussa sisäverkossa.

Pilvikytkentä yksityisestä verkosta voidaan tarvittaessa avata pääsy julkiseen pilveen turvallisesti MPLS-verkon kautta.

IoT-liittymien tuottama data hallitaan suljetussa privaattiverkossa. IoT-liittymät voivat hyödyntää 2G-, 3G-, 4G-, 5G-, NB-IoT- tai LTE-M -teknologiaa.

Referenssit

4/2023 DNA Yrityksille

Moottori ja kauppa hyrräävät, kun yhteydet pelaavat

DNA:n avulla O.K. Auto on varmistanut tietoturvalliset ja takuuvarmasti toimivat yhteydet.
11/2022 DNA Yrityksille

Urheiluseura Koovee otti valtavan digiloikan kertarysäyksellä – yhden luukun periaate ratkaisi valinnan

Urheiluseura Koovee päätti keskittää kaikki puhelin- ja IT-palvelunsa yhteen osoitteeseen DNA:lle.
10/2022 DNA Yrityksille

Hyvä kuuluvuus myös kiven sisällä – DNA huolehtii Kakolan yhteyksistä

Kakolan moderneista yhteyksistä on vastannut alusta alkaen DNA.
Nanoformin patentoidun järjestelmän avulla lääkeaineiden biologista hyödynnettävyyttä voidaan parantaa. Kuva: Nanoform
10/2021 DNA Yrityksille

DNA:n tarjoama 5G-yhteys avaa ikkunan Nanoformista maailmalle

Nanoform on suomalainen lääkealan yritys.

Lue lisää verkon uusista muodoista

5/2023 DNA Yrityksille

Sata liittymää, sata laskua? Etätyön yhteysviritykset ovat talouspäällikön murheenkryyni

Pandemiapölyn laskeutuessa yritysten yhteyksissä saattaa paljastua kyseenalaisia viritelmiä.
5/2023 DNA Yrityksille

Onko 5G vastuullinen valinta? Vihreä sähkö ja energiatehokkaat ratkaisut hillitsevät 5G-verkon ympäristövaikutuksia

Onko 5G vastuullinen valinta? Vihreä sähkö ja energiatehokkaat ratkaisut hillitsevät ympäristövaikutuksia.
5/2023 DNA Yrityksille

Ei enää aikaisia herätyksiä aamuviideltä – Maijun matka opettajasta yrittäjäksi

Etäopetuksesta tuli pandemian myötä uusi normaali.
4/2023 DNA Yrityksille

Tiedätkö, mitä on smishing? Entä vishing? Ota uudet tietoturvatermit haltuun!

Kyberhuijausten yleistyessä tietoturvatermeihin perehtyminen ja uhkien tunnistaminen on äärimmäisen tärkeää.

Varmista toimivat tietoliikenneyhteydet

Ota yhteyttä ja hanki yrityksellesi huippuluokan verkot kokonaispalveluna.

Jätä yhteydenottopyyntö Soita 0800 30 20 30