Harmaa kuutio

Yksityisverkko yrityksille

Yksityisverkot eli privaattiverkot varmistavat lyhyen viiveen, taatun kapasiteetin sekä tietoturvallisen suljetun verkon. Ratkaisu sopii erityisesti kriittisille sovelluksille ja haastaviin ympäristöihin sekä reaaliaikaisiin käyttötarpeisiin.

Soita 0800 302030

Yksityinen mobiiliverkko mahdollistaa laadukkaat yhteydet kriittisiin ympäristöihin ja poistaa pullonkauloja yritysmaailman digitalisaatiolta

DNA Yksityisverkko (Mobile Private Network) tarjoaa yrityksille asiakaskohtaiset, laadukkaat, monipuoliset sekä mukautuvat mobiilidatayhteydet kriittisiin tuotanto- ja valvontasovelluksien tarpeisiin.

Yksityisverkon tarjoaman kapasiteetin ja yhteyksien avulla tehostat yrityksesi toimintaympäristön prosessien parantamista, nostat tuottavuutta sekä lisäät yrityksesi datan ja henkilöstösi turvaa. Yksityisverkkoon voi yhdistää monipuolisesti laitteita, esimerkiksi puhelimet, kamerat ja muita antureita. Ratkaisu toteutetaan joko 4G/LTE- tai 5G-tekniikalla.

Yksityisverkko on suunniteltu tuomaan laadukkaat mobiiliverkkoyhteydet erityisesti teollisiin ympäristöihin. Ratkaisua voi myös hyödyntää erilaisiin yhteys- ja sovellustarpeisiin kaikenlaisissa ympäristöissä, joissa tarvitaan laadukkaita yhteyksiä ja taattua kapasiteettia alhaisella viiveellä. Yksityisverkko sopii muun muassa logistiikkakeskuksiin, satamiin, tehtaisiin, kaivoksiin, sairaaloihin ja rakennustyömaille.

Toteutamme yksityiset mobiiliverkkoratkaisut aina asiakaskohtaisesti kyseisen yrityksen tarpeisiin sopivaksi erilaisia teknologioita hyödyntäen. Käyttötapauksesta ja tarpeista riippuen voimme rakentaa yksityisverkkoihin alueellisia kytkentäpisteitä (regional breakout), jotka vähentävät mobiiliverkon viivettä pienentämällä datan matkaa, sekä hyödyntää reunalaskentaa (edge computing) lyhyen viiveen vaatimissa sovelluksissa, jolloin dataa voidaan hallinnoida paikallisesti ja hyödyntää entistä nopeammin.

Lue lisää yksityisverkon hyödyistä eri toimialoilla täältä.

Yksityisverkko sopii erityisesti kriittisille sovelluksille ja haastaviin ympäristöihin sekä reaaliaikaisiin käyttötarpeisiin.

Alhainen viive

Yksityisverkon avulla saavutat viiveettömät yhteydet.
 

Luotettavuus

Luotettavat yhteydet ilman ruuhkautumisen vaaraa.

Asiakaskohtaisuus

Ratkaisu rakennetaan aina yrityksen tarpeisiin sopivaksi.

Turvallisuus

Datan reititys ja paikallinen sijainti turvaa yrityksesi kriittisen datan.

Yksityisverkko takaa laadukkaat yhteydet haastavissa olosuhteissa ja toimii myös täydentävänä ratkaisuna

Yksityiset mobiiliverkot tarjoavat luotettavat yhteydet sellaisiin ympäristöihin, joihin kuidun rakentaminen tai muun teknologian käyttäminen olisi kallista tai haasteellista. Voimme pystyttää yksityisverkot lähes minne tahansa Suomen alueella käyttötapauksen mukaan ilman, että joudut tekemään suuria investointeja infrastruktuuriin. Voit myös hankkia yksityisverkon osaksi täydentämään yrityksesi omaa infrastruktuuria.

Toteutamme yksityisverkkoratkaisumme asiantuntevien kumppaneidemme kanssa. Lue lisää kumppaniyhteistyöstämme
 

Lyhyen viiveen palvelulla kriittinen data kulkee nopeammin

Mobiiliverkoissa liikenne kiertää usein keskitettyjen reittien kautta ja joutuu matkustamaan pitkiä matkoja, jolloin tiedonsiirron viiveet nousevat. Kustannustehokkaan pilvipohjaisen verkkoarkkitehtuurimme avulla mobiiliverkon toiminteita voidaan reitittää käyttäjädatan osalta lähelle sovelluskohteita, minimoiden tiedonsiirrossa syntyvät viiveet.

Pystymme tarjoamaan lyhyen viiveen palveluita asiakkaillemme mahdollisimman helposti käyttöönotettaviksi. Ratkaisu toteutetaan alueellisesti DNA:n laitetiloissa ja on saatavilla useilla alueilla Suomessa. Lyhyen viiveen palvelu ei vaadi ylimääräisiä laiteinvestointeja eikä ohjelmistoasennuksia. Asiakaskohtaisessa toteutuksessa haluttu nopeus ja tietoturvataso määritellään yrityksesi tarpeisiin sopivaksi. Tarjoamme tarvittaessa myös käyttäjädatan reititystä paikallisesti asiakkaan omissa tiloissa.

Lisää yrityksesi tehokkuutta sisäpaikannuksella ja alhaisemmalla viiveellä

DNA Yksityisverkkoa voi täydentää asiakaskohtaisesti sisäpaikannuksen ja lyhyen viiveen ratkaisuillamme maksimaalisen hyödyn ja tehokkuuden saavuttamiseksi.

DNA Täsmäpaikannus -palvelun avulla voimme viedä yrityksesi arjen digitaalisen ajan mukaiseen tehokkuuteen yhdistämällä laitteet sekä ihmiset. Täsmäpaikannus (myös sisäpaikannus) paikantaa sekä ihmisiä että esineitä reaaliajassa sisätiloissa laajoillakin alueilla. Kustannustehokas palvelu on pilvipohjainen ja kerää valittujen kohteiden reaaliaikaista paikkatietoa aikaleimoineen. Paikannus tapahtuu eri käyttötapauksiin suunniteltujen tagimallien avulla.

Yksityisverkko, DNA ja kumppaniyhteistyö

DNA on kyennyt kohdistamaan mittavat 5G-investoinnit Suomeen Osana Telenor-konsernia, joka mahdollistaa yksityisten mobiiliverkkojen rakentamisen julkisen verkon päälle. Voit tutustua kuuluvuuskarttaamme täältä.

Teemme yhteistyötä eri asiantuntijakumppaneiden kanssa tarjotaksemme laadukkaat asiakaskohtaiset ja toimintaa tehostavat yksityisverkkoratkaisut ja lisäpalvelut yhdeltä luukulta.

Edzcom on kumppanimme yksityisten mobiiliverkkojen rakennuksessa. Edzcom keskittyy liiketoiminnassaan langattomiin verkoihin ja on Euroopan markkinajohtaja Edge Connectivity -ratkaisuissa. Lue lisää DNA:n ja Edzcomin yhteistyöstä artikkelistamme.

Noccela on täydentämässä yksityisverkkojen tarjoomaamme sekä IoT-strategiaamme sisäpaikannuksen asiantuntijana. Noccela on johtavia UWB-teknologian ja -ratkaisujen toimittajia sekä keskittyy digitalisaatioon ja esineiden internetin (IoT) mahdollisuuksiin. Tutustu lehdistötiedotteeseen.

Accenture ja Microsoft ovat kumppaneitamme reunalaskennan toteutuksessa. Olemme järjestäneet yksityisverkkoihin ja reunalaskentaan keskittyvän innovaatiolaboratorion, Accenture 5G Innovation Lab -projektin yhdessä Accenturen ja Microsoftin kanssa.

Artikkeli
11/2023 DNA Yrityksille

Tulevaisuuden paikannusteknologia on jo täällä – Älypuhelimen sijainnin paikantaminen sisätiloissa luo uusia bisnesmahdollisuuksia

Esimerkkejä yksityisverkkojen toimialakohtaisista hyödyistä

Logistiikka

 • Luotettavat ja laadukkaat mobiiliyhteydet mahdollistavat esimerkiksi reaaliaikaisen videokuvan valvomoihin sekä lämpötilojen, huoltotarpeiden ja ylläpidon seuraamisen viiveettömästi
 • Logistista ketjua voidaan automatisoida luotettavilla yhteyksillä ja reaaliaikaisen paikannuksen avulla
 • Reunalaskenta mahdollistaa eri palveluntarjoajien saumattoman yhteistyön toimintaympäristössä, kun eri toimijoiden tiedot voidaan yhdistää vaivattomasti
 • Täsmäpaikannus-palvelun avulla voidaan seurata materiaalien virtausta sekä paikantaa laitteita, työntekijöitä ja -välineitä reaaliajassa

Valmistava teollisuus

 • Lean-tuotantoprosessin edistäminen jne.
 • IoT-laitteiden tuottaman datan prosessointi nopeutuu
 • Täsmäpaikannuksen avulla voidaan seurata materiaalien virtausta sekä paikantaa laitteita, työntekijöitä ja -välineitä reaaliajassa
 • Tuotannon automatisaation- mahdollisuus ja tuleva kehitys

Kaivostoiminta

 • Yksityinen verkko mahdollistaa luotettavat ja laadukkaat mobiiliyhteydet syrjäisissä paikoissa, myös maan alla
 • Toimintaa voidaan seurata reaaliajassa, esimerkiksi videokuva valvomoihin sekä lämpötilojen, huoltotarpeiden ja ylläpidon seuranta 
 • Täsmäpaikannuksen avulla voidaan seurata materiaalien virtausta sekä paikantaa laitteita, työntekijöitä ja -välineitä reaaliajassa

Terveysala

 • Yksityinen mobiiliverkko on kustannustehokas ja luotettava ratkaisu kriittiseen ympäristöön
 • Laadukkaat ja alhaisen viiveen yhteydet kriittisiin sovelluksiin tarjoavat nopeamman väylän kriittisiin tietoihin
 • Sairaaloiden kriittistä laitteistoa ja henkilökuntaa voidaan paikantaa tarkasti
 • Yksityisverkolla voidaan tarjota mahdollisimman lyhyt ja pieniviiveinen reitti sairaalan omiin tietojärjestelmiin

Rakennusala

 • Mobiiliyhteydet toimivat aina laadukkaasti, myös paikoissa, joissa sähkönjakelu on väliaikaista ja epävakaata
 • Täsmäpaikannuksen avulla voidaan seurata paikantaa lähetyksiä, laitteita, työntekijöitä ja -välineitä reaaliajassa
 • Reunalaskenta mahdollistaa eri palveluntarjoajien saumattoman yhteistyön toimintaympäristössä, kun eri toimijoiden tiedot voidaan yhdistää vaivattomasti

Turvallisuusala

 • Luotettavat ja laadukkaat mobiiliyhteydet mahdollistavat esimerkiksi reaaliaikaisen videokuvan valvomoihin sekä vaarallisten yksintyöskentelytilojen viiveettömät yhteydet
 • Täsmäpaikannus sopii vaarallisten yksintyöskentelytilojen hallinnointiin sekä älykkääseen varkaudenestoon

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tarkoittaa Lean-malli?

Yksinkertaistettuna Lean-malli tarkoittaa yritysmaailmassa johtamisen mallia, joka keskittyy pullonkaulojen poistamiseen prosesseista, eli sen tarkoituksena on poistaa kaikki ylimääräiset vaiheet sekä lisätä samalla tehokkuutta ja asiakastyytyväisyyttä.

Lean pureutuu tapaus- ja yrityskohtaisesti asiakastarpeiden ymmärtämiseen ja turhien työvaiheiden poistamiseen erilaisten keinojen ja työkalujen avulla, esimerkiksi optimoimalla ajankäyttöä digitaalisin keinoin. Lean-mallin perimmäisenä tarkoituksena on lisätä tehokkuutta sekä vähentää kustannuksia ja ylimääräisiä toimintoja yrityksen toiminnassa.

Mitä on reunalaskenta ja miten sitä voi hyödyntää?

Reunalaskenta tarkoittaa yksinkertaistettuna datan keräyspisteen lähellä tapahtuvaa tiedon prosessointia, tarkoittaen esimerkiksi kaivoksen omien sensoreiden tuottamaa datan prosessointia kaivoksen omilla servereillä kaivosalueella. Kun reunalaskenta tapahtuu yksityisessä verkossa, tiedon kaappaaminen ja luvaton pääsy dataan hankaloituu, kun data ei jouduta siirtämään esimerkiksi pilveen. Lisäksi useista laitteista koostuvaa verkkoa on vaikeaa kaataa. Reunalaskennan tarkka määrittely on hankalaa, sillä se sisältää useita eri näkökulmia ja toimintoja tapauksesta riippuen.

Edge computing

Englanninkielinen termi edge computing voidaan suomentaa reunalla tapahtuvaksi laskennaksi eli tietojenkäsittelyksi. Reuna tarkoittaa tässä tapauksessa datan lähdettä tai sen lähellä olevaa palvelinta, joka voi olla esimerkiksi IoT-laite, trukki, puhelin tai toimintaympäristössä sijaitseva palvelin. Reunalaskennan avulla datan matkaa lyhennetään, eli datan prosessointi ja säilytys tapahtuu reunalla (laitteessa tai sen lähellä olevassa palvelimessa). Datan matkan lyhentämisen myötä tiedon käsittely ei vie kaistanleveyttä ja tapahtuu entistä nopeammin, mahdollistaen lähes reaaliaikaisen analytiikan.

Edge location

Datan prosessointi voidaan myös hajauttaa muille palvelimille, mutta liiketoiminnan tärkeitä sisältöjä ja palveluita hallinnoidaan yhdessä paikassa pääpalvelimella (edge location), jonka myötä loppuasiakkaat saavat viiveetöntä tiedonsiirtoa paikasta riippumatta. Esimerkiksi, jos Suomesta haluttaisiin näyttää videota Kanadassa, videon lataamiseen kuluisi kymmeniä sekunteja. Kun datan prosessointi hajautetaan toiselle palvelimelle, vaikka esimerkin mukaisesti Kanadaan, videon lataaminen tapahtuu vain muutamissa sekunneissa.

Edge AI

Reunalaskennassa voidaan hyödyntää myös tekoälyä. Edge AI, tai reunatekoäly, mahdollistaa laitteiden itsenäisemmän toiminnan, ja auttaa niiden huollon ennakoinnissa sekä sen avulla voidaan automatisoida myös tuotantolinjoja. Konkreettisia esimerkkejä reunatekoälystä ovat muun muassa itseajava trukki, älykaiuttimet, erilaiset robotit, videoanalytiikkaa hyödyntävät kamerat sekä laitteiden kyky sammuttaa itsensä automaattisesti vaaratilanteessa.

Mitä tarkoittaa alueellinen kytkentäpiste (regional breakout)?

Alueellisten kytkentäpisteiden (regional breakout, local breakout) lisääminen mobiiliverkkoon tarkoittaa pieniviiveisemmän reitin rakentamista datalle. Data ei siis matkusta Suomessa, pääkaupunkiseudun kautta DNA:n konesaleihin ja takaisin, vaan kulkee paikallisten konesalien kautta prosessoitavaksi. Data kulkee siis lyhyemmän matkan, joka puolestaan mahdollistaa erittäin lyhyen viiveen.

Mikä on Ultra-Wideband (UWB)?

Ultra-Wideband eli ultra-laajakaistatekniikka mahdollistaa datansiirron laajalla taajuudella, ja sen signaalit voivat välittyä pitkiäkin matkoja, eivätkä häiriinny muista laitteista.

UWB on erittäin tarkka teknologia paikannukseen: se voi paikantaa ihmisiä ja laitteita muutaman senttimetrin tarkkuudella, tehden siitä paljon tarkemman kuin Wi-Fi tai BLE, ja se on nopeampi kuin GPS. UWB onkin erinomainen ratkaisu nopeasti liikkuvien (esimerkiksi dronen) sekä pienien kohteiden paikantamiseen. UWB mahdollistaa suurten datamäärien välittämisen suurella nopeudella ja alhaisella viiveellä erityisesti sisätiloissa, joissa on usein hidastavia ja vaikeuttavia tekijöitä, kuten seiniä ja koneita.

Täydentävät palvelut

Täsmäpaikannuksen avulla paikannat yrityksesi laitteet ja ihmiset reaaliajassa, automatisoit prosesseja ja saat hyödyllistä dataa päätöksenteon tueksi.

Yritysverkossa yksityisten verkkojen liikenne kulkee tietoturvallisesti yrityksen suljetussa sisäverkossa.

Pilvikytkennän avulla yksityisestä verkosta voidaan tarvittaessa avata pääsy julkiseen pilveen turvallisesti MPLS-verkon kautta.

IoT-liittymien tuottama data hallitaan suljetussa privaattiverkossa. IoT-liittymät voivat hyödyntää 2G-, 3G-, 4G-, 5G-, NB-IoT- tai LTE-M -teknologiaa.

Tekninen palvelupäällikkö huolehtii ennakoivasti yksityisverkkosi toimivuudesta ja kehittämisestä sekä vastaa teknisten toiminnallisuuksien paremmasta hallinnasta henkilökohtaisella otteella.

Referenssit

Referenssi
7/2024 DNA Yrityksille

Kansainvälinen yhteys onnistuu joustavan yritysverkon avulla

Referenssi
4/2024 DNA Yrityksille

Posiolla ainutlaatuiset kokemukset elävät yhdessä teknologian kanssa

Referenssi
3/2024 DNA Yrityksille

Yhteydet, tiimityö ja läsnäolo – niistä on konsulttien työarki tehty

Referenssi
Kuva: Ropo Capital
1/2024 DNA Yrityksille

Laskutusyrityksen kansainvälistyminen on helppoa, kun tietoliikennepalvelut saa yhdeltä luukulta 

Lue lisää verkon uusista muodoista

Artikkeli
7/2024 DNA Yrityksille

10+1 välttämätöntä vinkkiä yrityksen kyberresilienssin vahvistamiseksi

Artikkeli
7/2024 DNA Yrityksille

Terveydenhuoltokin hyötyy reunalaskennasta – parempaa hoitoa haja-asutusalueille

Artikkeli
6/2024 DNA Yrityksille

Onko yrityksesi varautunut kyberuhkiin? 10 vinkkiä kyberturvan varmistamiseksi

Artikkeli
6/2024 DNA Yrityksille

Johtaja, älä kurista yrityksesi verkkoja – vanhanaikainen verkkoinfra hidastaa toimintaa ja lisää riskejä

Varmista toimivat tietoliikenneyhteydet

Ota yhteyttä ja hanki yrityksellesi huippuluokan verkot kokonaispalveluna.

Jätä yhteydenottopyyntö Soita 0800 30 20 30