HUOLETONTA LIIKETOIMINTAA KATTAVILLA TIETOTURVARATKAISUILLA

Pääsynhallinnalla käyttöoikeudet tarpeiden mukaan

DNA Pääsynhallinta tarjoaa työkalut verkon pääsynhallintaan. Ryhmittelemällä käyttäjät työtehtävien mukaisiin rooleihin ja antamalla rooleille asiaankuuluvat oikeudet, kukin käyttäjä saa vain tarvitsemansa oikeudet verkon resursseihin. Rajoittamalla turhaa pääsyä verkkoon ja verkon resursseihin verkon tietoturva paranee merkittävästi.

DNA Pääsynhallinta on joustava ja keskitetty tapa hallita käyttäjien ja laitteiden pääsyoikeuksia. IAM-palvelu (Identity & Access Management) on keskeinen osa modernia tietoturvaratkaisua, jolla joka varmistetaan varmistaa tietoturvalliset ja tarkoituksenmukaiset pääsyoikeudet.

Yritykselläsi voi olla käyttäjiä yksilöiviä tietoja määriteltynä useampaan tietojärjestelmään. Identiteetinhallinnan avulla voit hyödyntää useampaa tietojärjestelmää, ja auttaa luomaanluoda jokaiselle käyttäjälle yhden sähköisen identiteetin ja yhdistämään yhdistää tietojärjestelmät yhden rajapinnan kautta käytettäväksi palveluksi. Käyttäjälle voidaan antaa pääsyoikeudet verkkoon identiteetin perusteella. Käyttövaltuushallinnalla pääsyoikeuksia voidaan sallia tai rajata joustavasti palvelukohtaisesti, käyttäjän sijainnin tai vaikkapa viikonpäivän tai ja ajankohdan mukaan.

Palvelun avulla on mahdollista tuoda tietoturvallisesti  toteuttaa omiaen laitteitaden (BYOD, Bring Your Own Device) tietoturvallisen tuomisen yrityksen verkkoon (BYOD, Bring Your Own Device). Palvelu ei kuormita yrityksen tietohallintoa, kun käyttäjät rekisteröivät omat laitteensa itsepalveluportaalin kautta ja saavat laitteilleen roolinsa mukaiset käyttöoikeudet.

DNA Pääsynhallinta on joustava tapa parantaa myös IoT-laitteiden tietoturvaa määrittelemällä laitteille tarkoituksenmukaiset pääsyoikeudet.

DNA Pääsynhallinnan Vierailijaverkko-lisäominaisuus laajentaa tavanomaista vierailijaverkkopalvelua tunnushallinnalla ja, toteuttaa eri laitteille mukautuvat kirjautumisportaalin sivut sekä kattavat integraatiomahdollisuudet kolmansien osapuolien tuotteisiin.
 

Asiakashyödyt

Sujuvaa työntekoa yhdellä, pääsyoikeudet määrittävällä sähköisellä identiteetillä.

Helppo hallinnoida: keskitetty pääsynhallinta ja laitteiden rekisteröinti itsepalveluna.

Täydentävät tuotteet

Yritysverkon ja lähiverkon käyttäjien pääsyoikeuksien hallinta tapahtuu helpoiten pääsynhallintapalvelulla.

Tietoturvan uusi muoto - lue lisää

Harkitsetko? Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä yrityksellesi sopiva ratkaisu.