TIETOTURVA

Pääsynhallinnalla käyttöoikeudet tarpeiden mukaan

DNA Pääsynhallinta tarjoaa työkalut verkon pääsynhallintaan. Ryhmittelemällä käyttäjät työtehtävien mukaan rooleihin ja antamalla rooleille asiaankuuluvat oikeudet, kukin käyttäjä saa työtehtävässä tarvitsemansa oikeudet verkon resursseihin. Rajoittamalla pääsyä verkkoon ja verkon resursseihin parannetaan merkittävästi verkon tietoturvaa.

Yrityksellä voi olla käyttäjiä yksilöiviä tietoja määriteltynä useampaan tietojärjestelmään. DNA Pääsynhallinta voi hyödyntää useampaa tietojärjestelmää ja auttaa luomaan jokaiselle käyttäjälle yhden sähköisen identiteetin ja yhdistämään tietojärjestelmät yhden rajapinnan kautta käytettäväksi palveluksi.

Käyttäjälle voidaan antaa pääsyoikeudet verkkoon identiteetin perusteella. Pääsyoikeuksia voidaan sallia tai rajata joustavasti palvelukohtaisesti, käyttäjän sijainnin tai vaikkapa viikonpäivän tai ajankohdan mukaan.

Palvelu toteuttaa omien laitteiden (BYOD, Bring Your Own Device) tietoturvallisen tuomisen yrityksen verkkoon. Palvelu ei kuormita yrityksen tietohallintoa, kun käyttäjät rekisteröivät omat laitteensa itsepalveluportaalin kautta ja saavat laitteilleen roolinsa mukaiset käyttöoikeudet.

DNA Pääsynhallinnan Vierailijaverkko-lisäominaisuus laajentaa tavanomaista vierailijaverkkopalvelua tunnushallinnalla, toteuttaa eri laitteille mukautuvat kirjautumisportaalin sivut sekä kattavat integraatiomahdollisuudet kolmansien osapuolien tuotteisiin.

Asiakashyödyt

Sujuvaa työntekoa yhdellä, pääsyoikeudet määrittävällä sähköisellä identiteetillä.

Helppo hallinnoida: keskitetty pääsynhallinta ja laitteiden rekisteröinti itsepalveluna.

Täydentävät tuotteet

Yritysverkon ja lähiverkon käyttäjien pääsyoikeuksien hallinta tapahtuu helpoiten pääsynhallintapalvelulla.

Tietoturvan uusi muoto - lue lisää

Harkitsetko? Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä yrityksellesi sopiva ratkaisu.