Blogit

Tarkan sisäpaikannuksen mahdollisuudet tänään ja huomenna – DNA ja Noccela auttavat tehostamaan toimintaa

Tarkka sisäpaikannus on vakiintunut merkittäväksi osaksi toimintaa monella teollisuuden alalla, mutta paikannusteknologian hyödyt ja käyttöulottuvuudet on mahdollista valjastaa käyttöön myös monella muulla toimialalla. Tämä on huomioitu varsinkin yrityksissä, jotka pyrkivät tehostamaan toimintaansa hyödyntäen lean-filosofian oppeja.   

”Ylätasolla leanin tarkoitus on lyhentää tuotannon läpimenoaikaa, jotta käsillä oleva tehtävä etenee ja valmistuu mahdollisimman tehokkaasti”, toteaa tarkkaan paikannusteknologiaan keskittyvän Noccelan toimitusjohtaja Tuukka Tarkiainen.    

”Tässä yhtälössä tärkein parantamisen vara löytyy usein työvaiheiden välistä. Se on sitä kuuluisaa hukkaa, jota teknologiamme on omiaan kitkemään pois.”   

Tarkka sisäpaikannus auttaa yritystä keräämään analysointikelpoista dataa toimistaan   

Teollisissa yrityksissä tarkat sisäpaikannusjärjestelmät ovat avainasemassa, kun tarpeena on esimerkiksi henkilöstön, tavaroiden ja materiaalien seuranta tuotantolinjoilla ja varastoissa. Inventaarion koko ja laajuus, tuotesijainnit, henkilökunnan ja ajoneuvojen kulkureittien optimointi sekä tuottavuuden reaaliaikainen seuranta ovat jo omilla avuillaan tärkeitä osasia toiminnan tehostamisessa, mutta yhdessä niistä syntyy käänteentekeviä kokonaisuuksia.   

Tarkiainen toteaakin, että tehostaviin toimenpiteisiin on huomattavasti helpompi ryhtyä, kun tuotannosta on ennätetty kerätä konkreettista dataa paikannusteknologian avulla.    

”Jotta tuotannon vaiheita voidaan tehostaa, tarvitaan kattavaa ja analysointikelpoista tietoa. Mihin aika ja resurssit kuluvat, mihin välivaiheisiin tuotanto mahdollisesti kilpistyy tai hidastuu.”   

Mahdollisimman tarkka paikannus vaatii pieteetillä tarkoitukseen jalostettuja digitaalisia työkaluja. Varsinkin sisätilakäyttöön parhaan toiminnallisuuden takaa Ultra Wideband -teknologia eli UWB. Sen avulla voidaan lähettää ja vastaanottaa suuria määriä dataa samanaikaisesti useilla eri taajuuksilla.   

UWB:n avulla toteutetun paikannusjärjestelmän keskeisimmät hyödyt ovat tietojen tarkkuus, tiedonsiirron nopeus, muihin langattomiin järjestelmiin verrattuna erittäin häiriötön toimivuus ja vähäinen virrankulutus. Toisin sanoen UWB mahdollistaa paikannusratkaisut, jotka ovat nopeita, luotettavia ja kustannustehokkaita.   

Tarkiainen tiivistää, että teollisessa maailmassa toiminnan tehostamisen kulmakivi on se, että oikeat ihmiset, resurssit ja työkalut ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Tarkan sisäpaikannuksen ja älykkäiden Internet of Things (IoT) ja Industrial Internet of Things (IIot) -laitteiden yhteispeli luo vahvan ja joustavan selkärangan tehostustoimille.   

Paikannusteknologian rooli kasvaa tulevaisuudessa   

Paikannusteknologian tulevaisuuden visiot ovat monipuolisia ja niiden käyttöulottuvuuksia voi laajentaa monin tavoin lukuisilla eri aloilla. Paikannuksen yhdistäminen älylaitteiden hallinnoimiin ympäristöihin mahdollistaa tilannekohtaisesti mukautuvien työtilojen suunnittelun, jolloin esimerkiksi työympäristön valaistusta, lämpötilaa ja muita ympäristötekijöitä voidaan säädellä dynaamisesti ja reaaliaikaisesti vaikkapa työntekijöiden ja laitteiston sijainnin perusteella.   

Terveydenhuollon saralla tarkka sisäpaikannus mahdollistaa muun muassa reaaliaikaisen navigoinnin sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, tiedotuksen tarkan kohdentamisen esimerkiksi osastokohtaisesti, sekä tietysti sen, että hätätilanteessa tieto tavoittaa oikeat henkilöt välittömästi ja apu löytää sitä tarvitsevan luokse mahdollisimman nopeasti.   

Teollisuudessa tarkan sisäpaikannuksen edut tulevat nousemaan entistä näkyvämpään rooliin autonomisten laitteiden ja robotiikkaa hyödyntävien työympäristöjen hallinnoinnissa. Robottien ja automaattisten ajoneuvojen avustama logistiikka on yksi modernin teollisen toiminnan suurista murroksista.    

Apuvälineet ja digitalisaatio ovat kuitenkin työkaluja eivätkä työstä vapauttajia, sillä kuten Tarkiainen toteaa, uusien digitaalisten työkalujen suurin arvo on niiden kyky auttaa yrityksiä riisumaan tyhjäkäyntiä toiminnastaan ja keskittyä ydintekemiseen.   

”Esimerkiksi logistisen työvaiheen tarkoitus on useimmiten siirtää tavaraa paikasta toiseen mahdollisimman pienin resurssein, eli minimoida kuljettu matka per kuljetettu yksikkö. Kun yritykselle alkaa kertyä dataa päivä- tai jopa minuuttitasolla laitteiston ja materiaalien kulusta, ylimääräisiä kierroksia on mahdollista poistaa yhtälöstä poikkeuksellisen tehokkaasti. Yritykselle tästä on niin taloudellista kuin ympäristöllistä hyötyä. Se on leania toimintaa parhaimmillaan.”   

 

DNA:n ja Noccelan yhteistyössä luomat yritysratkaisut mahdollistavat valtavan spektrin erilaisia käyttöulottuvuuksia tarkalle sisäpaikannukselle, joiden avulla yrityksen on mahdollista osua entistä tarkemmin tehokkaan toiminnan kultasuoneen. Lue lisää tarkan sisäpaikannuksen hyödyistä maksuttomasta Teollisuuden lean -oppaastamme!   

 

DNA:n ja Noccelan avulla kohti leanimpaa arkea   

DNA:n ja Noccelan tarjoamat digitaalisten työvälineiden kokonaisuudet ovat räätälöitävissä ja mukautettavissa käytännössä minkä tahansa teollisuuden toimialan tarpeisiin. Toimiala- ja tarvekohtaisesti täysin räätälöitävät modernit ratkaisut antavat kaiken kokoisille yrityksille mahdollisuuden kehittää toimintaansa tehokkaampaan, kestävämpään ja tuottavampaan suuntaan.   

Toteutamme yhteistyössä Edzcomin, Accenturen ja Microsoftin kanssa juuri sellaisen huippumodernin kokonaisuuden, joka palvelee yrityksesi tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla. Ota yhteyttä ja luodaan yhdessä räätälöity, leania toimintaa tukeva digitaalisten työvälineiden ja ratkaisujen kokonaisuus yrityksellesi.   

Avainsanat:

IoT Digitalisaatio Teknologia

Lue lisää uudesta työstä

Artikkeli
7/2024 DNA Yrityksille

5G laajenee vauhdilla, ja siitä hyötyvät niin yritykset kuin kotitaloudet – ”Kun työt tehdään pilvessä, on yhteyden nopeudella todella väliä”

Artikkeli
7/2024 DNA Yrityksille

Älä anna stressin ottaa ohjaksia – hyvinvointilääkärin vinkit työn ja vapaa-ajan tasapainoon

Artikkeli
7/2024 DNA Yrityksille

10+1 välttämätöntä vinkkiä yrityksen kyberresilienssin vahvistamiseksi

Artikkeli
7/2024 DNA Yrityksille

Miten teknologiayritys uudistuu palveluorganisaatioksi?

Miltä näyttää teknologian vuosi 2024?

Uljaan uuden huomisen onnennumero on 14 – nimittäin niin monta nousevaa teknologiatrendiä esitellään DNA:n vuoden 2024 teknologiatrendiraportissa! Lue valppaasti, sillä monet näistä trendeistä tulevat jättämään jälkensä historiaan.

 

Pysy digitalisaation vauhdissa.

Tilaa DNA Yrityksille -uutiskirje sähköpostiisi!

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.