Aktia - Ohjat omiin käsiin

 Aktia Pankki Oyj tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä pankki-, varainhoito-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalveluja. Konserni toimii Suomen rannikolla, pääkaupunkiseudulla sekä sisämaan kasvukeskuksissa.

Aktia-konsernilla on noin 350 000 asiakasta, joita palvelee verkkopankki ja 57 konttoria. Aktia on määritellyt tavoitteekseen olla taloudellisen neuvonnan Suomen mestari molemmilla kotimaisilla kielillä.

Ohjat omiin käsiin

Aktia Pankki Oyj siirtyi äskettäin käyttämään yhtä verkkoratkaisua aikaisemmin käytössä olleen kahtia jaetun verkon sijasta.

IT Operations Manager Marcus Lemström kertoo, että konserni halusi yksinkertaistaa verkkoinfraansa ja suoraviivaistaa sen hallintaa - ottaa ohjat enemmän omiin käsiinsä. Päätökseen vaikutti sekin, että Aktia on vaihtamassa peruspankkijärjestelmäänsä.

"Aikaisemmin Helsingin ja Turun pääkonttorien it-ratkaisut pyörivät omassa verkossamme ja muiden konttorien järjestelmät ulkopuolisen palveluntarjoajan verkossa. Muutoksessa DNA Business siirsi asiakaskonttorit omaan verkkoomme."

"DNA Business vastasi jo aikaisemmin pääkonttorien yhteyksistä ja se oli mukana operaattorina myös ulkopuolisen palveluntarjoajan verkossa. Yhteistyömme DNA Busineksen kanssa on jatkunut jo vuosia. Olemme olleet siihen hyvin tyytyväisiä."

Yhteisiä viikonloppuja

Vajaan kuudenkymmenen konttorin siirtäminen verkosta toiseen oli iso operaatio. Se oli lisäksi tehtävä viikonloppuisin niin, että normaalille pankkitoiminnalle ei aiheutuisi häiriöitä. Pankin jokaisen konttorin oli auettava normaaliin tapaan maanantai-aamuna.

"Hanketta suunniteltiin pitkään ja huolellisesti. Ensimmäiset pilottikonttorit siirrettiin verkosta toiseen viime vuoden elo-syyskuussa ja kertyneiden kokemusten perusteella tehtiin vielä

pientä hienosäätöä. Sitten lähdimme etenemään askel askeleelta siten, että noin joka toinen viikonloppu siirrettiin muutama konttori verkosta toiseen."

"DNA Business olisi pystynyt siirtämään kaikki konttorit jopa kerralla. Linjan siirto aiheutti kuitenkin meille konttoreissa niin paljon työtä, että katsoimme parhaaksi edetä asteittain."

Koko urakka oli valmis maaliskuun lopussa. Lemströmin mukaan kaikki meni suunnitelmien mukaisesti. Siirto-operaation yhteydessä ei jouduttu tekemään esimerkiksi yhtään rollbackia eli palautusta vanhaan järjestelmään.

"Onnistumiseen vaikutti sekin, että yhteistyötä tehtiin tiiviisti henkilötasolla. Asioita ei kirjattu ylös vain työtilauksiin, vaan DNA Busineksen ja Aktian asiantuntijat miettivät koko ajan yhdessä, miten ne voitaisiin toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla. Tällainen työtapa minimoi myös väärinkäsitysten mahdollisuuden."

www.aktia.fi