Käyttäjätyypit

Pääkäyttäjä

Pääkäyttäjä on yrityksen täysvaltuutettu yhteyshenkilö asioimaan ja hoitamaan yrityksen asioita DNA:lla. Tämä tarkoittaa, että pääkäyttäjällä on YritysDNA:ssa kaikki oikeudet sekä valtuudet asioida yrityksen puolesta DNA:n yritysasiakaspalvelussa. Yrityksellä voi olla useampi pääkäyttäjä.

Huomioithan, että YritysDNA-näkymä on räätälöity jokaiselle yritykselle. Näkymän määrittävät yrityksen käytössä olevat tuotteet ja palvelut.

YritysDNA:ssa pääkäyttäjä voi muun muassa:

  •  Tarkistaa PUK-koodit
  • Tilata uusia tuotteita ja palveluita
  • Hallinnoida tuotteita ja palveluita
  • Tehdä yhteydenottopyyntöjä ja vikailmoituksia
  • Luoda uusia käyttäjiä ja pääkäyttäjiä 
  • Tarkastella laskuja ja raportteja sekä ladata laskukopioita

Käyttäjä

YritysDNA:ssa luodut käyttäjät

Pääkäyttäjä luo käyttäjän ja määrittelee oikeudet itsepalveluun. Kun käyttäjä luodaan YritysDNA:n kautta, tällä on valtuudet toimia vain YritysDNA-itsepalvelussa. Käyttäjälle voidaan antaa myös väliaikaiset valtuudet asioida asiakaspalvelussa yrityksen puolesta.

Valtuutuslomakkeella luodut käyttäjät

Oikeudet määritellään valtuutuslomakkeella. Käyttäjällä on oikeus toimia YritysDNA:ssa määritettyjen käyttöoikeuksien mukaisesti ja olla yhteydessä asiakaspalveluun. Vain yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö voi allekirjoittaa valtuutuslomakkeen.