Suomi tarvitsee lisää valokuitua - ja kiitos 5G:n, kuitua tulee!

Jos tietotyön mielekkyyden tiivistäisi yhteen sanaan, se voisi olla sujuvuus. Häiriöttömät etäkokoukset, odottelematta avautuvat verkkotiedostot ja reaaliaikaisesti toimivat järjestelmät ovat minimivaatimuksia. Niihin tosin päästään yllättävän harvoin.

Yritysten tietoliikennetarpeet kasvavat nyt huimaa vauhtia ja koskettavat myös niitä yrityksiä, jotka eivät muutoin ole tekemisissä teknologian kanssa. Kun yhä suurempi osa työstä hyödyntää tavalla tai toisella verkkoa, asia vaikuttaa yrityksiin koosta ja toimialasta riippumatta.

Suomalaisten edistyksellisyys on yhä täyttä totta. Esimerkiksi pilvipalveluiden käyttö on suomalaisissa yrityksissä selkeästi yleisempää kuin muissa EU-maissa.

Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto Ficom ry:n mukaan peräti 66 prosenttia yrityksistä käytti pilvipalveluja vuonna 2017, missä oli kasvua lähes 16 prosenttia edellisvuodesta. Moniin maailmanluokan pilvipalveluihin pääsee Suomesta sujuvasti käsiksi.

Pilvipalveluiden sujuvuus vaatii verkolta paljon. Verkkotekniikkaa tuntemattomien on erityisen tärkeää huomioida, että markkinoinnissa yleisesti käytettävä sisäänpäin tuleva yhteysnopeus ei riitä.

Pilven toimivuuden kannalta olennaista on uplink eli yhteys käyttäjiltä pilveen. Uplinkin merkityksen tuntee nahoissaan varsinkin silloin, kun tietoja käytetään pilvipalveluiden kautta, eikä homma tahdo sujua.

Laadukkaiden verkkopalveluiden paras perusta niin yrityksille kuin kotikäyttäjillekin on valokuitu. Lähes rajaton kaksisuuntainen tiedonsiirtokapasiteetti, viiveettömyys ja häiriöttömyys ovat perusta työssä käytettävien palveluiden toimivuudelle ja varma vaihtoehto tulevaisuutta silmällä pitäen.

Vaivattomasti skaalautuvan kuitukapasiteetin kaupalliset nopeudet liikkuvat tällä hetkellä luokassa 100Mbit/s – 1Gbit/s, molempiin suuntiin, niin toimistolta verkkoon kuin verkosta toimistoon. Valokuituun ei kuitenkaan pääse käsiksi kaikkialla.

On selvää, että valokuitua tarvitaan Suomeen lisää. 5G:n myötä kuitua on myös tulossa!

Kuluttajapalveluiden edellyttämää kuitusaatavuutta ja kustannustasoa edistää osaltaan Viestintäviraston sääntely. Siinä tilaajakuidulle on asetettu kattohintoja, joilla operaattorit vuokraavat kuituja toisiltaan. Samaan aikaan 5G-hankkeiden vaatimat tiheästi rakennettavat tukiasemat tarvitsevat valokuitua - ja kun paljon rakennetaan, myös saatavuus paranee kaikkialla.

Valokuituliittymien kapasiteetit eivät heti lopu kesken. 10Gbit/s yhteyksiä kysytään jo. Tällainen taso takaa jatkossakin päästä-päähän suorituskyvyn yritysten lähiverkoista niiden muihin toimipisteisiin, palvelutarjoajien konesaleihin ja pilvirajapintoihin.

Huippunopealle valokuidulle on helppo ennustaa hyvää menekkiä. Kasvavat tarpeet puoltavat kuidun käyttöä, ja kuituliityntä onkin kasvavassa määrin kiinteistöjen pääasiallinen liityntäyhteys.

Operaattorit ovat lupautuneet mittaviin laajakaistainvestointeihin, ja kuituinfra on operaattoreiden runko- ja alueverkkojen perusta. Yrityksille kuitu on pitkäaikainen sijoitus. Se ei tekniikkana happane, ja sääntely turvaa jatkuvan kilpailun markkinalla. Valokuituliittymät mahdollistavat useita erilaisia tuotteistuksia, jotka antavat tilaa myös muutoksille.

Tämän päivän MPLS -yritysverkko voi olla huomisen SD-WAN, mutta valokuitu pysyy.

Mitä yrityksesi täytyy tietää varmistaakseen verkkoratkaisujen tehokkuuden, turvallisuuden ja hallittavuuden myös tulevaisuudessa? Lue matkaopas yritysverkkojen tulevaisuuteen ja perehdy siihen, mitä uutta 5G tuo yritysverkkoihin!

Avainsanat:

5G Verkko Yhteydet Mobiili

Lue lisää uudesta työstä

11/2022 DNA Business

Miten metaversumiin pääsee, Marja Konttinen?

Metaversumiin pääsee helposti: siihen tarvitsee vain nettiyhteyden ja hyvän tietokoneen.
11/2022 DNA Business

Itse ja automaatiolla – yritykset haluavat vapautta valita miten ja milloin asiansa hoitavat

Yritysratkaisuilta odotetaan yhä enemmän yhtä sujuvaa käyttöä kuin kuluttajien verkkopalveluilta.
11/2022 DNA Business

ZTNA: Turvaa, tukea ja varmuutta – missä ja milloin vain

Työnantajan tavoitteena on tarjota toimivat digitaaliset työvälineet, mutta myös suojella yrityksen dataa.
11/2022 DNA Business

Vain paranoidit pärjäävät? Hybridityö vaatii tujumpaa tietoturvaa

Etätyöskentely on yleistynyt, mutta toimistollakin täytyy käydä.

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.