Blogit

Mikä on sinun supervoimasi?Valjasta kykysi ja vaikuta vahvemmin!

Vaikuttavuudessa on monta erilaista kerrosta. Pääsin itse hiljattain sukeltamaan mm. iooi-vaikutusketjuun, vaikuttavuuden ekosysteemiin sekä ketterää yhdessä tekemistä tehostaviin 4C-taitoihin. Mistä niissä on kyse, ja mitä niistä voi oppia?

Saksalaisen Bertelsmann Stiftungin kehittämä iooi-vaikutusketju on tarkoitettu erityisesti yritysten yhteiskunnallista vaikutusta tavoittelevien hankkeiden analysointiin.

Ideana on ulottaa vaikutusten arviointi yritysmaailman perinteisiä tulos- ja kannattavuuslaskelmia pidemmälle ja laajemmalle.

Ketju lähtee panoksesta (input), jolla tarkoitetaan käytettyjä resursseja. Seuraava vaihe on teko (output), mitattava tehty työ. Tästä seuraa vaikutus (outcome) eli konkreettinen muutos ihmisissä tai rakenteissa. Lopulta puhutaan vaikuttavuudesta (impact), jossa on kyse ihmisten hyvinvoinnista ja yhteiskunnallisesta hyödystä.

Hyödynsimme iooi-mallia DNA:n mahdollistaman IoT Next Level -kilpailun vaikuttavuuden analysointiin. Tulokset olivat parempia – ja osin erilaisia – kuin osasimme etukäteen odottaa.

Kilpailua suunniteltaessa linjasimme tavoitteeksi, että kokeilujen kautta edistäisimme omalta osaltamme Suomen digitaalista kilpailukykyä. Tästä syystä olemme aktiivisesti jakaneet saatuja oppeja hyödynnettäväksi erilaisissa liiketoimintojen digitalisointiin liittyvissä kokeiluissa.

Teknisten ja taloudellisten oppien ohella merkittävin löydös meille ja osallistujayrityksille oli se, että tulevaisuuden työelämässä vaadittavat taidot ovat ihan muuta, kuin mihin olemme tottuneet.

Kokemukset vahvistivat käsitystä siitä, että kulttuuri on usein muutoksen suurin este. Ongelmia ilmenee myös sellaisissa yrityksissä, jotka vaikuttavat ulospäin ketteriltä.

Muutosten haasteellisuus tekee innovaatioihin ja oppimiseen liittyvistä taidoista niin tärkeitä. Ratkaisun avaimia ovat neljän C:n taidot: kriittinen ajattelu, viestintä, yhdessä tekeminen ja luovuus. Ne antavat valmiudet nähdä muutokset mahdollisuuksina ja tehdä ketterää yhteistyötä erilaisten toimijoiden jatkuvasti kehittyvissä ekosysteemeissä.

Leadconsin toimitusjohtaja Jonna Heliskosken vetämässä iooi-vaikuttavuuskehittämössä keskityimme juuri 4C-taitoihin. Halusimme oppia viemään kulttuurin muutosta tehokkaammin eteenpäin. Tavoitteenamme oli ymmärtää, millainen mahdollisuus meillä on vaikuttaa muutoksen onnistumiseen sekä omassa liiketoimintaympäristössämme että laajemmin koko yhteiskunnassa.

Havaitsimme nopeasti, että yksilötasolla muutoksen suurin este on usein pelko. Niinpä päätimme pureutua keinoihin, joilla pelon voi voittaa.

Syntyi ajatus, että jokaisella on oma supervoima, joka antaa valmiudet muutokseen liittyvän pelon ja epävarmuuden tunteiden voittamiseen. Oman supervoiman tunnistaminen rohkaisee tarttumaan haasteisiin. Kun keskittyy siihen, missä tuntee olevansa hyvä, samalla vahvistuu usko siihen, että voi onnistua muussakin. Alamme luottaa siihen, että voimme oppia uusia asioita ja kehittää uudenlaisia kyvykkyyksiä.

Moni joutuu kuitenkin pitkän työuran tuloksena saavutetussa asemassa havaitsemaan, että omat tiedot ja taidot eivät enää riitä, kun maailma muuttuu ympärillä. On opittava pois vanhasta ja hankittava ihan uusia taitoja. Uuden oppiminen vaatii paitsi motivaatiota, myös rohkeutta voittaa muutokseen liittyvät pelot.

Pelon voittamisessa auttaa turvallinen ympäristö. Vaikuttavuuskehittämömme loppuhuipennus oli ajatus leikkikentästä, jossa IoT Next Level -ekosysteemin eri toimijoita edustavat erilaiset ihmiset törmäytettäisiin oppimaan yhteisen tekemisen kautta.

Voisiko olla niin, että muutos etenee parhaiten silloin, kun uskallamme irtautua riittävän kauas rajoittavista rooleista ja vanhentuneista opeista?

Millaisista asioista muuttuvassa työelämässä pitäisi olla kartalla? Kuuntele DNA:n tuoretta Mitä pitää tietää -podcastia ja päivitä osaamisesi tähän päivään!

Avainsanat:

Työkulttuuri Johtaminen Muuttuva työ

Lue lisää uudesta työstä

Artikkeli
7/2024 DNA Yrityksille

Älä anna stressin ottaa ohjaksia – hyvinvointilääkärin vinkit työn ja vapaa-ajan tasapainoon

Artikkeli
7/2024 DNA Yrityksille

10+1 välttämätöntä vinkkiä yrityksen kyberresilienssin vahvistamiseksi

Artikkeli
7/2024 DNA Yrityksille

Miten teknologiayritys uudistuu palveluorganisaatioksi?

Artikkeli
7/2024 DNA Yrityksille

Terveydenhuoltokin hyötyy reunalaskennasta – parempaa hoitoa haja-asutusalueille

Miltä näyttää teknologian vuosi 2024?

Uljaan uuden huomisen onnennumero on 14 – nimittäin niin monta nousevaa teknologiatrendiä esitellään DNA:n vuoden 2024 teknologiatrendiraportissa! Lue valppaasti, sillä monet näistä trendeistä tulevat jättämään jälkensä historiaan.

 

Pysy digitalisaation vauhdissa.

Tilaa DNA Yrityksille -uutiskirje sähköpostiisi!

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.