Johtajan vaativa yhtälö: kaukana ja lähellä, nopeasti ja hitaasti

Johtamisessa ja myyntityössä on paljon samaa. Molemmat ovat palveluammatteja, joissa asiakasymmärrys on keskeisessä roolissa. Liiketoiminta- ja työympäristöjen jatkuva muutos asettaa sekä myynnille että johtamiselle aivan uusia haasteita.

Yritysmyyntiä johtava kollegani Johan Flykt korosti tuoreessa Älyradio-podcastissa, miten tärkeää on tuntea riittävästi asiakkaan liiketoimintaympäristöä, liiketoimintatavoitteita ja strategiaa. Tältä pohjalta hyvä myyjä osaa soveltaa omaa osaamistaan asiakkaan tilanteeseen. Tavoitteena pitäisi olla, että asiakas tuntee jokaisen myyntikäynnin jälkeen oppineensa jotain uutta.

Sama ymmärtämisen, soveltamisen ja oppimisen tematiikka pätee johtamisessa. Ekosysteemiajattelu, verkostoissa toimiminen ja ketterä kokeilukulttuuri ovat esimerkkejä muutoksista, joiden vaikutusta eri ihmisten työhön pitää ymmärtää oikealla tavalla.

On oltava riittävän kaukana nähdäkseen kokonaiskuva ja kyetäkseen näyttämään suuntaa. Samalla pitää pysyä riittävän lähellä arjen haasteita, jotta voi tukea ja sparrata tarvittaessa.

Daniel Kahnemanin huikeassa kirjassa Thinking Fast and Slow kuvataan ihmisten ajattelumalleja terävästi, mielenkiintoisten ja konkreettisten esimerkkien avulla. Karkeasti yksinkertaistaen ihmisillä on kaksi tapaa ajatella, joista toinen tapahtuu välittömästi, ja toinen sisältää harkintaa.

Thinking fast on intuitiivinen tapa tehdä päätöksiä. Keskeisiä ajureita ovat ensivaikutelma ja vaistomaiset reaktiot, gut feeling. Thinking slow puolestaan perustuu analyyttiseen ja järkiperäiseen pohdintaan.

Huolestuttavaa on, että omasta mielestämme ajattelemme usein analyyttisesti, vaikka todellisuudessa teemme pääosin vaistomaisia ratkaisuja.

Kirjan luettuani aloin pohtia omia reaktioitani kertaamalla kunkin päivän päätöstilanteita muistiinpanojeni avulla. Tunnistin, että tietoinen keskittyminen asiaan lisäsi hidasta ajattelua. Onneksi, sanoisin: minua haastetaan työssäni jatkuvasti itseäni osaavampien asiantuntijoiden toimesta, eivätkä nopean ajattelun reaktiot ilman kunnon perusteluja mene heille läpi.

Silmiä avaava kokemus hitaan ajattelun voimasta oli #iotnextlevel-hanke, jossa konkretisoituivat nykyisen ekosysteemimaailman monimuotoisuudesta seuraavat haasteet ja mahdollisuudet. Ratkaisujen löytäminen vaatii useiden erilaisten asioiden riippuvuussuhteiden ymmärtämistä, ketteriä kokeiluja, tuskaisia epäonnistumisia ja jatkuvaa oppimista.

Kun yhteisö laajenee, punnitaan johtajuuden vaikutus muutoksen läpiviennissä.

Osaamista ei enää tarvitse eikä useimmiten kannatakaan kehittää vain oman organisaation sisällä. Johtajan intohimo visiotaan kohtaan sekä sydämen mukanaolo vision toteuttamisessa heijastuvat silloin kaikkiin verkoston toimijoihin, ei ainoastaan oman organisaation ihmisiin.

Parhaiten toimiva yhtälö johtamisessa sisältää nopeaa ajattelua, mutta vain ripauksen. Pääainesosia ovat hidas ajattelu, tasapainoilu osallistumisen ja etäisyyden välillä, sekä rehellisyys itselleen siinä, että keskittyy asioihin, joihin tuntee aito paloa.

Lue lisää IoT Next Level -innovaatiokilpailusta saaduista johtamisopeista ekosysteemien ja ketterien kokeilujen aikakaudella: miten johdetaan muuttuvaa liiketoimintaa?

Avainsanat:

Johtaminen Muuttuva työ

Lue lisää uudesta työstä

11/2022 DNA Business

Miten metaversumiin pääsee, Marja Konttinen?

Metaversumiin pääsee helposti: siihen tarvitsee vain nettiyhteyden ja hyvän tietokoneen.
11/2022 DNA Business

Itse ja automaatiolla – yritykset haluavat vapautta valita miten ja milloin asiansa hoitavat

Yritysratkaisuilta odotetaan yhä enemmän yhtä sujuvaa käyttöä kuin kuluttajien verkkopalveluilta.
11/2022 DNA Business

ZTNA: Turvaa, tukea ja varmuutta – missä ja milloin vain

Työnantajan tavoitteena on tarjota toimivat digitaaliset työvälineet, mutta myös suojella yrityksen dataa.
11/2022 DNA Business

Vain paranoidit pärjäävät? Hybridityö vaatii tujumpaa tietoturvaa

Etätyöskentely on yleistynyt, mutta toimistollakin täytyy käydä.

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.