Johtajan vaativa yhtälö: kaukana ja lähellä, nopeasti ja hitaasti

Johtamisessa ja myyntityössä on paljon samaa. Molemmat ovat palveluammatteja, joissa asiakasymmärrys on keskeisessä roolissa. Liiketoiminta- ja työympäristöjen jatkuva muutos asettaa sekä myynnille että johtamiselle aivan uusia haasteita.

Yritysmyyntiä johtava kollegani Johan Flykt korosti tuoreessa Älyradio-podcastissa, miten tärkeää on tuntea riittävästi asiakkaan liiketoimintaympäristöä, liiketoimintatavoitteita ja strategiaa. Tältä pohjalta hyvä myyjä osaa soveltaa omaa osaamistaan asiakkaan tilanteeseen. Tavoitteena pitäisi olla, että asiakas tuntee jokaisen myyntikäynnin jälkeen oppineensa jotain uutta.

Sama ymmärtämisen, soveltamisen ja oppimisen tematiikka pätee johtamisessa. Ekosysteemiajattelu, verkostoissa toimiminen ja ketterä kokeilukulttuuri ovat esimerkkejä muutoksista, joiden vaikutusta eri ihmisten työhön pitää ymmärtää oikealla tavalla.

On oltava riittävän kaukana nähdäkseen kokonaiskuva ja kyetäkseen näyttämään suuntaa. Samalla pitää pysyä riittävän lähellä arjen haasteita, jotta voi tukea ja sparrata tarvittaessa.

Daniel Kahnemanin huikeassa kirjassa Thinking Fast and Slow kuvataan ihmisten ajattelumalleja terävästi, mielenkiintoisten ja konkreettisten esimerkkien avulla. Karkeasti yksinkertaistaen ihmisillä on kaksi tapaa ajatella, joista toinen tapahtuu välittömästi, ja toinen sisältää harkintaa.

Thinking fast on intuitiivinen tapa tehdä päätöksiä. Keskeisiä ajureita ovat ensivaikutelma ja vaistomaiset reaktiot, gut feeling. Thinking slow puolestaan perustuu analyyttiseen ja järkiperäiseen pohdintaan.

Huolestuttavaa on, että omasta mielestämme ajattelemme usein analyyttisesti, vaikka todellisuudessa teemme pääosin vaistomaisia ratkaisuja.

Kirjan luettuani aloin pohtia omia reaktioitani kertaamalla kunkin päivän päätöstilanteita muistiinpanojeni avulla. Tunnistin, että tietoinen keskittyminen asiaan lisäsi hidasta ajattelua. Onneksi, sanoisin: minua haastetaan työssäni jatkuvasti itseäni osaavampien asiantuntijoiden toimesta, eivätkä nopean ajattelun reaktiot ilman kunnon perusteluja mene heille läpi.

Silmiä avaava kokemus hitaan ajattelun voimasta oli #iotnextlevel-hanke, jossa konkretisoituivat nykyisen ekosysteemimaailman monimuotoisuudesta seuraavat haasteet ja mahdollisuudet. Ratkaisujen löytäminen vaatii useiden erilaisten asioiden riippuvuussuhteiden ymmärtämistä, ketteriä kokeiluja, tuskaisia epäonnistumisia ja jatkuvaa oppimista.

Kun yhteisö laajenee, punnitaan johtajuuden vaikutus muutoksen läpiviennissä.

Osaamista ei enää tarvitse eikä useimmiten kannatakaan kehittää vain oman organisaation sisällä. Johtajan intohimo visiotaan kohtaan sekä sydämen mukanaolo vision toteuttamisessa heijastuvat silloin kaikkiin verkoston toimijoihin, ei ainoastaan oman organisaation ihmisiin.

Parhaiten toimiva yhtälö johtamisessa sisältää nopeaa ajattelua, mutta vain ripauksen. Pääainesosia ovat hidas ajattelu, tasapainoilu osallistumisen ja etäisyyden välillä, sekä rehellisyys itselleen siinä, että keskittyy asioihin, joihin tuntee aito paloa.

Lue lisää IoT Next Level -innovaatiokilpailusta saaduista johtamisopeista ekosysteemien ja ketterien kokeilujen aikakaudella: miten johdetaan muuttuvaa liiketoimintaa?

Avainsanat:

Johtaminen Muuttuva työ
 

Lue lisää uudesta työstä

10/2021 Johan Flykt

Onko asiakas edelleen jonossa? Näin palvelet tehokkaasti

Monikanavaisuus on selvästi parantanut asiakaspalvelun saavutettavuutta.
10/2021 Mikko Kannisto

Pakko uskaltaa rikkoa vanha ja rakentaa turvallisempi perusta

Maailma ympärillämme muuttui ja muuttuu.
Privaattiverkko takaa kapasiteetin kriittisille liiketoimintasovelluksille
10/2021 DNA Business

Privaattiverkko takaa kapasiteetin kriittisille liiketoimintasovelluksille

Privaattiverkko on helppo skaalata yrityksen tarpeiden mukaan.
Kuva: Kasvu Open / Matias Ulfves
9/2021 DNA Business

Etsitkö inspiraatiota kasvuun? Hae vinkit kasvuyritystapahtuma Kasvu Open Karnevaalista lokakuussa!

Myynti ja markkinointi ovat kasvuyrityksen tärkein kehittämisen kohde.

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.