Pohjoismainen luottamuksen kulttuuri tukee joustavaa työntekoa

Joustavaan työhön on tyypillisesti liitetty ajatus vapaudesta. Silti lukuisat ihmiset tutustuivat tähän modernin työn muotoon tänä vuonna pakon sanelemina. Uusi tilanne haastaa niin työntekijöitä kuin johtajia. Pohjolassa haasteet voivat kuitenkin olla muita maita vähäisempiä.

Maailmalla etätyö ja joustava työ ovat yleistyneet vasta hiljattain, sillä niiden edellytyksinä ovat riittävä teknologinen kehitystaso sekä ihmisten siirtyminen suorittavasta työstä tietotyöhön. Pohjolan maissa kehitys on näillä saroilla ollut nopeaa, ja näin ollen etätyö ja joustava työ ovat pohjoisessa maailmankolkassa monille jo ennestään tuttuja.

Luottamus on Pohjolan yritysten valttikortti.

Riittävän teknologisen osaamisen ja tietotyön yleistymisen lisäksi joustavaan työhön siirtyminen vaatii työkulttuurilta erityisesti luottamusta, kun työpanokset siirtyvät konttoreiden kontrollista kotien rauhaan. Kulttuurissa, jossa luottamus toisiin ihmisiin on vahvaa, ei tarvitse epäillä, että valvovan silmän kantamattomissa työskentelevä työntekijä laistaisi tehtävistään.

Mahdollisuus järjestellä omaa työpäiväänsä vapaammin voi parhaimmillaan jopa edistää työntekijän jaksamista ja heijastua positiivisesti työn laatuun ja tuottavuuteen. Vertikaalisen luottamuksen, eli johdon ja alaisten välisen luottamuksen lisäksi myös horisontaalinen luottamus eli luottamus omiin työtovereihin on onnistuneen joustavan työn kulmakiviä.

Uuteen tilanteeseen ja työskentelytapoihin sopeutumista voi monissa Pohjolan maissa helpottaa ihmisten keskinäinen luottamus, joka on paitsi maailman myös Euroopan mittakaavassa poikkeuksellisen vahvaa.

Miten etätyövuosi 2020 on sujunut naapurimaissamme?

“Ruotsissa etätyö on ollut jo ennen koronaa laajasti käytössä, joten suuria ongelmia tämä ei ole aiheuttanut”, kertoo Business Finlandin Ruotsin markkinoiden asiantuntija Vilma Rissanen. Hänen mukaansa luottamus omiin tiimeihin ja työntekijöihin on maassa hyvällä tolalla, ja siksi työelämässä on paljon yksilökohtaista joustoa.

Vuonna 2019 Ruotsissa tehtiinkin etätyötä kaikista EU-maista eniten.

“Täällä työntekijöille annetaan paljon päätösvapautta ja luotetaan, että asiat hoituvat joustavuudesta tai vapauksista huolimatta”, Ruotsissa asuva Rissanen sanoo.

Euroopan komission raportin mukaan etätyö ei ainakaan ennen pandemiaa ollut saavuttanut Virossa yhtä laajaa suosiota kuin monissa Pohjoismaissa, vaikka maa ylsikin päälle EU:n keskiarvon.

"Taustalla on voinut olla huoli tuottavuuden laskusta ja tiimityön vaikeutumisesta", arvelee Baltian suurimman asianajotoimiston Soraisen perustaja Aku Sorainen. Poikkeuksellinen vuosi on kuitenkin osoittanut, että huoli on ainakin Soraisen kohdalla ollut aiheeton.

“Kun kaikki lähetettiin maaliskuussa etätöihin, oli aluksi valtava huoli siitä, mitä firmalle nyt tapahtuu. Itse asiassa työn tuottavuus kuitenkin kasvoi erityisesti Virossa”, Sorainen sanoo.

Luottamuksen puute saa kontrolliin tottuneet yritykset pelkäämään etätyötä.

Soraisen kuvailema huoli ei ole poikkeuksellinen, sillä kansainvälisesti monien yritysten on raportoitu pelkäävän joustavan työn, erityisesti etätyön, johtavan tuottavuuden laskuun. Pelkoa selittää muun muassa luottamuksen puute. Työnteon irtoaminen ajan ja paikan kahleista ei kuitenkaan vähennä tuottavuutta, mutta huono etäjohtaminen tai sosiaalisten kontaktien väheneminen voivat vaikuttaa työntekijän jaksamiseen ja edelleen työn laatuun.

Epäluottamus työntekijöitä kohtaan voi pahimmillaan itsessään laskea tuottavuutta, jos johtajan pelot heijastuvat työyhteisöön ja nakertavat ilmapiiriä. Näyttääkin siltä, että käsillä olevasta tilanteesta selviävät paremmin ne yritykset, jotka pistävät panoksensa kontrollin sijasta työntekijöiden kuuntelemiseen, kannustamiseen ja aitoon, joskin virtuaaliseen kohtaamiseen – myös Pohjolassa.

Artikkelissa haastatellut Business Finlandin Ruotsin markkinoiden asiantuntija Vilma Rissanen ja Baltiassa toimivan asianajotoimisto Soraisen perustaja Aku Sorainen vierailevat DNA:n uuden Kuuleeko Pohjola? -podcastin jaksoissa. Podcast-sarja selvittää, millaista Pohjoismaissa on tehdä bisnestä. 

Mutta miten podcast-sarja tehtiin? Kurkkaa kulisseihin!

Avainsanat:

Työkulttuuri Etätyö Muuttuva työ
 

Lue lisää uudesta työstä

9/2021 DNA Business

Keskitä mobiilipalvelut yhdelle luukulle – toimivat ja oikein valitut ratkaisut tukevat yrityksen kasvua

Yhä useampi työtehtävä hoituu nykyään mobiilisti.
SIM-kortilla varustettu tabletti on paras liikkuvan työn väline
9/2021 DNA Business

SIM-kortilla varustettu tabletti on paras liikkuvan työn väline

Neljä asiaa, jotka tekevät tabletista läppäriä näppärämmän työvälineen.
Merja Rahkola-Toivanen on yrityssparraaja KasvuOpen-verkostossa, jossa hän neuvoo yrityksiä muun muassa myynnissä, markkinoinnissa ja johtamisessa.
9/2021 DNA Business

Pizzayrittäjän kasvuneuvo: "Palkkaa ainakin yksi betonibuutsi!"

Merja Rahkola-Toivanen on yrityssparraaja KasvuOpen-verkostossa.
9/2021 Olli Sirkka

Pelataanko teilläkin innovaatiolottoa kahviautomaatilla? Oikeat innovaatiot syntyvät toisin

”Kyllä meillä on innovointikyky pahasti kärsinyt etäilystä”.

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.