Blogit

Hackathon, avain API-talouteen?

Avoin innovaatio ja hackathonit ovat muoti-ilmiöitä. Kun tavoitteena on uusien tuotteiden innovointi, vanhojen tuotteiden elinkaaren pidentäminen, kehittäjäyhteisön rakentaminen tai vaikka yrityskulttuurin tuoreuttaminen, hackathon tulee yhä useamman mieleen.

Hackathon tulee sanoista hack eli kokeileva ohjelmointi ja marathon, joka viittaa vaativaan yhtäjaksoiseen ponnistukseen tietyissä raameissa. Avoimella innovoinnilla puolestaan tarkoitetaan organisaation sisäisten ja ulkoisten resurssien yhdistämistä tavalla, josta syntyy jotain aivan uutta.

Avoin innovointi ja hackathonit kuulostavat helpoilta, kivoilta ja ketteriltä, mutta hymyilevät yhteiskuvat ovat pettävää pintakiiltoa. Kunnon tulokset vaativat tiukkaa johtamista.

Törmäsin verkossa tilastoon, jonka mukaan hackathoneja järjestettiin vuonna 2016 yli tuhannessa yrityksessä, ja niihin osallistui yli 200 000 ihmistä yli sadassa maassa. Suomen lukuja en tiedä, mutta tuntumani on, että numero on iso, ja kasvamaan päin.

Hackathonit ovat selvästi laajentumassa suurten yritysten työkalupakista keskisuurten ja pientenkin yritysten toimintatavaksi. Jotta niistä saadaan myös liiketoimintahyötyä eikä vain kivoja kuvia, on tärkeää tehdä kotityöt ensin. Muista ainakin nämä:

1. Aseta tavoitteet ja varaudu yllätyksiin.

Ryhmittele tavoitteesi sisäisiin ja ulkoisiin, ja aseta ne tärkeysjärjestykseen. Onko hackathonin ensisijainen tarkoitus aidosti innovointi, vai kenties sisäinen sitouttaminen tai asiakkaan osallistaminen? Tavoitteletko toimintamallimuutosta vai ajatteletko hackathonia yksittäisenä kokeiluna?

Mieti osallistujia tavoitteiden kannalta. Huolehdi, että hackathoniisi osallistuvat oikeat tahot omasta yrityksestäsi, ja käytä aikaa ja asiantuntemusta hackathonissa ratkottavan haasteen määrittelyyn. Hyviä käytännön vinkkejä suunnitteluun saat Industryhackin mainiosta whitepaperista.

Ole valmis myös joustamaan tavoitteistasi. Hackathonissa voi syntyä jotain kokonaan uutta, jota et osannut odottaa. Valmistaudu yllättävienkin lopputulosten hyödyntämiseen.

Psyykkaa itsesi ja tiimisi etukäteen myös haastaviin hetkiin, joissa työ ei etene ja turhaumat nousevat pintaan. Älä myöskään lannistu, jos hackathonisi ei tuotakaan liiketoimintaasi mullistavaa koodia. Hackathonista on hyötyä jo pelkästään oppimiskokemuksena.

2. Linjaa sopimusjuridiikka kunnolla etukäteen.

Kuka omistaa hackathonissa tuotettavan koodin? Kun innovaatio syntyy yrityksen sisällä, se on aina yrityksen liikesalaisuuden piirissä ja sille voi hakea patentin tuomaa suojaa. Kun innovaatio syntyy hackathonissa, siihen liittyvä omistajuus riippuu siitä, mitä osapuolet ovat keskenään sopineet.

Sopimus pitää rakentaa siten, että se suojaa hackathonissa syntynyttä innovaatiota, mutta samalla myös kannustaa toteuttajia osallistumaan tekemiseen.

Benoit Rousseau kirjoittaa hyvin hackathoneihin liittyvistä oikeudellisista sudenkuopista. Toimiva malli voi olla määritellä oikeudet hackathonin tuloksiin eri tavoin eri tekemisen vaiheessa. Oikeus syntyneeseen koodiin tai innovaatioon voi kuulua toteuttajille ja siinä vaiheessa, jos ja kun koodi innovaatio etenee toteutukseen, oikeudet ovat hackathonin järjestäjän.

Sopimusoikeudellinen näkökulma on tärkeää pitää mukana suunnittelussa alusta saakka. Hackathonissa voi syntyä yrityksen liiketoiminnan tai toteuttajayritysten kannalta arvokasta koodia, ja ilman päteviä sopimuksia koodin omistajuudesta voi kehkeytyä pitkä ja lihava riita.

3. Ketteryys vaatii tarkkaa suunnittelua.

Huolehdi siitä, että osallistujilla on riittävä yhteinen ymmärrys käytettävistä menetelmistä. Ketterät toimintamallit eivät pyöri itsestään, vaan vaativat kouluttautumista ja kokemusta.

Huomioi osaaminen osallistujien valinnassa ja roolittamisessa: sijoita tärkeimpiin rooleihin parhaat ketterien menetelmien osaajat, ja sitouta tekemiseen myös vähemmän kokeneita osaajia. Näin voit hyödyntää hackathonia myös menetelmäosaamisen kasvattamisessa.

Hackathon toimii hyvin inspiraationa ketterän kokeilukulttuurin eteenpäinviemisessä. Dokumentoi, keskustele ja opi eri toimijoilta. Näe virheet ja haasteet mahdollisuuksina oppia uutta.

4. Muista sisäinen ja ulkoinen viestintä.

Hackathon houkuttaa, kun halutaan luoda uutta. Hackathon voi olla pienimuotoinen, yhteen alueeseen liittyvä sisäinen juttu, jolla haetaan uutta näkökulmaa omaan tekemiseen. Toisaalta hackathon voi olla keskeisessä roolissa koko yrityksen liiketoiminnan tulevaisuudelle.

Hackathonissa syntyneet innovaatiot kiinnostavat sekä sisäisesti että ulkoisesti, ja parhaimmillaan niistä syntyy uutta liiketoimintaa, jolla on arvoa asiakkaille ja omistajille. Tee viestintäsuunnitelma, joka vastaa hackathonin roolia ja merkitystä. Kiteytä vastaukset kysymyksiin mitä, kenelle, miksi ja miten.

Sisäisellä viestinnällä voidaan tavoitella esimerkiksi siilomaisen kulttuurin yhtenäistämistä, ketterien menetelmien nopeampaa käyttöönottoa, johdon sitoutumista uudenlaiseen tekemiseen tai korkeampaa työntekijätyytyväisyyttä. Ulkoinen viesti voi olla suunnattu kumppaneille tai asiakkaille, joiden kanssa halutaan verkostoitua, tai tavoite voi olla laajempi brändimielikuvan kirkastaminen.

Muista, että yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Kuvaa, videoi, tuota podcasteja, piirrä, pidä lokikirjaa, dokumentoi tekemistä eri tyyleillä. Hyödynnä materiaaleja monipuolisesti ja linkitä niitä yrityksen muihin materiaaleihin, tuotteisiin ja palveluihin.

Parhaimmillaan hackathon on erinomaisesti toimiva avoimen innovaation muoto, joka altistaa järjestäjän avaamaan liiketoimintansa tavoitteita, tuotteitaan ja palveluitaan, datavarantojaan sekä tietojärjestelmiään muiden toimijoiden kritiikille ja kehitysehdotuksille.

Hackathoneja voidaan ajatella kiihdytyskaistoina kohti API-taloutta, jossa uuden ajan älykkäät palvelut koostuvat monista APIen eli ohjelmistorajapintojen kautta keskenään kommunikoivista järjestelmistä. Esimerkiksi Gartner korostaa rajapintojen ratkaisevaa merkitystä tulevaisuuden arvonluonnissa.

Sen lisäksi, että hackathonin tulokset voivat mullistaa liiketoimintasi, hackathonilla on myös muita etuja.

Hackathon itsessään haastaa ja innostaa johtoa ja henkilöstöä ajattelemaan ennakkoluulottomammin, herättelee asiakkaissa uudenlaista kiinnostusta, vauhdittaa sisäistä kulttuurimuutosta, rakentaa uusia kehittäjä- ja liiketoimintaekosysteemejä sekä kirkastaa brändimielikuvaa.

Haasta sinäkin itsesi ja muut: olisiko hackathon toimiva työkalu teillekin?

Lue lisää IoT Next Level -kisasta, jossa autamme kolmea IoT-loikkaa tavoittelevaa suomalaisyritystä löytämään hackathonien kautta uusia ideoita ja osaavat kumppanit!

Avainsanat:

Työkulttuuri Vinkit IoT

Lue lisää uudesta työstä

Artikkeli
7/2024 DNA Yrityksille

5G laajenee vauhdilla, ja siitä hyötyvät niin yritykset kuin kotitaloudet – ”Kun työt tehdään pilvessä, on yhteyden nopeudella todella väliä”

Artikkeli
7/2024 DNA Yrityksille

Älä anna stressin ottaa ohjaksia – hyvinvointilääkärin vinkit työn ja vapaa-ajan tasapainoon

Artikkeli
7/2024 DNA Yrityksille

10+1 välttämätöntä vinkkiä yrityksen kyberresilienssin vahvistamiseksi

Artikkeli
7/2024 DNA Yrityksille

Miten teknologiayritys uudistuu palveluorganisaatioksi?

Miltä näyttää teknologian vuosi 2024?

Uljaan uuden huomisen onnennumero on 14 – nimittäin niin monta nousevaa teknologiatrendiä esitellään DNA:n vuoden 2024 teknologiatrendiraportissa! Lue valppaasti, sillä monet näistä trendeistä tulevat jättämään jälkensä historiaan.

 

Pysy digitalisaation vauhdissa.

Tilaa DNA Yrityksille -uutiskirje sähköpostiisi!

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.