”Juuri nämä pehmeät asiat ovat nyt tosi kovaa valuuttaa. Mitä ylemmäksi organisaatiossa työntekijä etenee, sitä tärkeämmäksi myös ihmisten johtamistaidot tulevat,” sanoo Aalto-yliopiston professori Rebecca Piekkarinen.

“Pehmeät asiat ovat kovaa valuuttaa” – diversiteetti toimii yrityksen eduksi 

Diversiteetti on pinnalla oleva käsite, joka on noussut yhä enemmän esiin, kun keskustelu tasa-arvosta on laajentunut kohti monimuotoisuutta. Mitä diversiteetti oikein tarkoittaa ja mikä sen rooli työelämässä on? Rebecca Piekkari, joka toimii Vuorineuvos Marcus Wallenberg -professorina Aalto-yliopistossa, selvitti meille diversiteetin käsitettä helpommin ymmärrettävässä muodossa. Tämä artikkeli on tiivistelmä podcastista.

Diversiteetti on sana, joka tulee nykyisin vastaan työelämässä tämän tästä. Siihen liittyy olennaisesti myös kirjainyhdistelmä DEI, joka pitää sisällään sanat diversity, equity ja inclusion. Suomennettuna ne taipuvat muotoon monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inkluusio.

Työelämän kansainvälistyminen on lisännyt yhteiskuntamme monimuotoisuutta ja inkluusion huomioiminen on tärkeä osa tätä kokonaisuutta, jotta kaikki voivat tuntea olonsa tervetulleiksi. Monimuotoisuudella viitataan ihmisten välisiin eroihin, kun taas inkluusiosta puhuttaessa tarkoitetaan sitä, että jokainen tulee hyväksytyksi omana itsenään.

Professorina kauppakorkeakoulussa toimiva Rebecca Piekkari on tutkinut monimuotoisuutta pitkään niin akateemisen kuin liike-elämänkin linssin lävitse. Hän on päässyt toimimaan yritysten kanssa hyvinkin käytännönläheisissä tehtävissä ja näkee monimuotoisuuden johtamisen tärkeänä osana organisaatioiden menestystä tulevaisuudessa.

” Meidän täytyy todella panostaa inklusiiviseen johtamiseen, jotta monimuotoisuudesta saadaan irti se hyöty, joka sillä halutaan saavuttaa.”

Mikä sitten sai pitkänlinjan kauppatieteilijän suuntautumaan talousaiheiden sijaan pehmeämpien asioiden pariin?

”Juuri nämä pehmeät asiat ovat nyt tosi kovaa valuuttaa. Mitä ylemmäksi organisaatiossa työntekijä etenee, sitä tärkeämmäksi myös ihmisten johtamistaidot tulevat. Hyvä ihmisten johtaminen saatetaan mieltää feminiinisenä johtamisena, jossa työntekijöitä osallistetaan, jossa heitä kuunnellaan ja jossa vuorovaikutus henkilöstön ja johdon välillä on aktiivista,” Piekkari selittää.

Niin veto- kuin pitovoimaa 

Monimuotoisuus voi toimia yrityksen eduksi lisäämällä sen veto- ja pitovoimaa. Nykypäivänä etenkin nuorempi sukupolvi valitsee työnantajansa tarkkaan. Pitovoimaan satsaamisella saadaan ihmiset nauttimaan työstään, tuntemaan se palkitsevana ja lisättyä työntekijöiden sitoutuneisuutta yritykseen.

Suomi on tullut diversiteettiajattelussa hieman muita Pohjoismaita jäljessä, mutta kansainvälistyminen ja akuutti työvoimapula ovat saaneet organisaatiot ajattelemaan tarkemmin myös näitä asioita.  

Diversiteetin todelliset hyödyt kumpuavat kognitiivisesta monimuotoisuudesta eli siitä, että organisaatiosta löytyy ihmisiä, jotka ajattelevat eri tavoin ja tuovat uusia ideoita ja näkökulmia.

Parhaimmillaan tämä parantaa päätöksentekoa, lisää innovaatioita ja sitä kautta vahvistaa yrityksen tulosta. Organisaatiot keskittyvät kuitenkin usein demografiseen monimuotisuuteen, johon on helpompi vaikuttaa ja jota on helpompi mitata.

Monimuotoisuus itsessään ei ole avain menestykseen – se vaatii inklusiivista johtamista.

”Erilaisten ihmisten yhteen tuominen ei sinällään tuota tulosta, eli erilaisuus ilman hyvää johtamista vain hankaloittaa yhteistyötä. Meidän täytyy todella panostaa inklusiiviseen johtamiseen, jotta monimuotoisuudesta saadaan toivottu hyöty.”

Monimuotoisuus ei saa kuitenkaan olla pelkkää sanahelinää, vaan sen tulee ilmentyä aitoina tekoina. Yritysjohdolla on merkittävä rooli monimuotoisuuden johtamisessa, mutta myös yksittäiset henkilöt saattavat olla tärkeitä muutosvetureita.

”Jokainen voi miettiä omia pinttyneitä oletuksiaan minkälainen jonkun toisen tulisi olla. Teemme usein yksinkertaistettuja oletuksia vaillinaisen informaation tai stereotypioiden perusteella. Yrityselämässä on erityisen tärkeää, että monimuotoisuussitoumukset viedään päätökseen. Jos niin ei tapahdu, vähemmistöryhmien edustajat kyllä noteeraavat tällaiset huonot signaalit”.

 

Kuinka diversiteettimatkan saa käynnistettyä omassa organisaatiossaan? Entä mitä ihmettä on moderni syrjintä? Näihin kysymyksiin saat vastauksen kuuntelemalla koko Yllättävän yksinkertaista -podcastin jakson!  

Avainsanat:

Muuttuva työ Työkulttuuri Johtaminen

Lue lisää uudesta työstä

Sormet näppäimistöllä
9/2023 DNA Yrityksille

Kyberrosvoilta suojautumisen ABC

Kokosimme artikkeliin huippusuosioon nousseen Kyberrosvot-podcastin tärkeimmät tärpit parempaan suojautumiseen.
Nainen tabletin kanssa
9/2023 DNA Yrityksille

Firmani tarvitsee paremmat verkkoratkaisut! Miten se onnistuu?

Jotta arki rullaa saumattomasti, tulee yhteyksien olla toimintavarmat ja turvalliset. Me DNA:lla pidämme huolen siitä, että kokonaisuus vastaa yrityksesi tarpeita ja käyttöönotto on tehty sinulle yksinkertaiseksi.
DNA:n asiakaspalvelija
9/2023 DNA Yrityksille

Suurin osa yhteydenotoista tapahtuu puhelimitse – Toimivat liittymät ja palvelut varmistavat, että jokaiseen niistä vastataan!

Olemme sitä mieltä, että yrityksen mobiili- ja vaihdepalvelun tilaamisen tulee olla yksinkertaista ja helppoa. Siksi toimitus ja käyttöönotto on tehty sinulle vaivattomaksi.
Peter Nyman
9/2023 DNA Yrityksille

Kolme harhaluuloa esiintymisestä ja miksi ne eivät pidä paikkaansa – Peter Nymanin opit johtajille

Esiintymistaito on yritysten johdolle yhä tärkeämpi avu. Siihen liittyy kuitenkin turhaa mystiikkaa. Peter Nyman setvii esiintymiseen liittyviä harhaluuloja ja antaa käytännön neuvoja parempaan esiintymiseen.

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.