”Juuri nämä pehmeät asiat ovat nyt tosi kovaa valuuttaa. Mitä ylemmäksi organisaatiossa työntekijä etenee, sitä tärkeämmäksi myös ihmisten johtamistaidot tulevat,” sanoo Aalto-yliopiston professori Rebecca Piekkarinen.

“Pehmeät asiat ovat kovaa valuuttaa” – diversiteetti toimii yrityksen eduksi 

Diversiteetti on pinnalla oleva käsite, joka on noussut yhä enemmän esiin, kun keskustelu tasa-arvosta on laajentunut kohti monimuotoisuutta. Mitä diversiteetti oikein tarkoittaa ja mikä sen rooli työelämässä on? Rebecca Piekkari, joka toimii Vuorineuvos Marcus Wallenberg -professorina Aalto-yliopistossa, selvitti meille diversiteetin käsitettä helpommin ymmärrettävässä muodossa. Tämä artikkeli on tiivistelmä podcastista.

Diversiteetti on sana, joka tulee nykyisin vastaan työelämässä tämän tästä. Siihen liittyy olennaisesti myös kirjainyhdistelmä DEI, joka pitää sisällään sanat diversity, equity ja inclusion. Suomennettuna ne taipuvat muotoon monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inkluusio.

Työelämän kansainvälistyminen on lisännyt yhteiskuntamme monimuotoisuutta ja inkluusion huomioiminen on tärkeä osa tätä kokonaisuutta, jotta kaikki voivat tuntea olonsa tervetulleiksi. Monimuotoisuudella viitataan ihmisten välisiin eroihin, kun taas inkluusiosta puhuttaessa tarkoitetaan sitä, että jokainen tulee hyväksytyksi omana itsenään.

Professorina kauppakorkeakoulussa toimiva Rebecca Piekkari on tutkinut monimuotoisuutta pitkään niin akateemisen kuin liike-elämänkin linssin lävitse. Hän on päässyt toimimaan yritysten kanssa hyvinkin käytännönläheisissä tehtävissä ja näkee monimuotoisuuden johtamisen tärkeänä osana organisaatioiden menestystä tulevaisuudessa.

” Meidän täytyy todella panostaa inklusiiviseen johtamiseen, jotta monimuotoisuudesta saadaan irti se hyöty, joka sillä halutaan saavuttaa.”

Mikä sitten sai pitkänlinjan kauppatieteilijän suuntautumaan talousaiheiden sijaan pehmeämpien asioiden pariin?

”Juuri nämä pehmeät asiat ovat nyt tosi kovaa valuuttaa. Mitä ylemmäksi organisaatiossa työntekijä etenee, sitä tärkeämmäksi myös ihmisten johtamistaidot tulevat. Hyvä ihmisten johtaminen saatetaan mieltää feminiinisenä johtamisena, jossa työntekijöitä osallistetaan, jossa heitä kuunnellaan ja jossa vuorovaikutus henkilöstön ja johdon välillä on aktiivista,” Piekkari selittää.

Niin veto- kuin pitovoimaa 

Monimuotoisuus voi toimia yrityksen eduksi lisäämällä sen veto- ja pitovoimaa. Nykypäivänä etenkin nuorempi sukupolvi valitsee työnantajansa tarkkaan. Pitovoimaan satsaamisella saadaan ihmiset nauttimaan työstään, tuntemaan se palkitsevana ja lisättyä työntekijöiden sitoutuneisuutta yritykseen.

Suomi on tullut diversiteettiajattelussa hieman muita Pohjoismaita jäljessä, mutta kansainvälistyminen ja akuutti työvoimapula ovat saaneet organisaatiot ajattelemaan tarkemmin myös näitä asioita.  

Diversiteetin todelliset hyödyt kumpuavat kognitiivisesta monimuotoisuudesta eli siitä, että organisaatiosta löytyy ihmisiä, jotka ajattelevat eri tavoin ja tuovat uusia ideoita ja näkökulmia.

Parhaimmillaan tämä parantaa päätöksentekoa, lisää innovaatioita ja sitä kautta vahvistaa yrityksen tulosta. Organisaatiot keskittyvät kuitenkin usein demografiseen monimuotisuuteen, johon on helpompi vaikuttaa ja jota on helpompi mitata.

Monimuotoisuus itsessään ei ole avain menestykseen – se vaatii inklusiivista johtamista.

”Erilaisten ihmisten yhteen tuominen ei sinällään tuota tulosta, eli erilaisuus ilman hyvää johtamista vain hankaloittaa yhteistyötä. Meidän täytyy todella panostaa inklusiiviseen johtamiseen, jotta monimuotoisuudesta saadaan toivottu hyöty.”

Monimuotoisuus ei saa kuitenkaan olla pelkkää sanahelinää, vaan sen tulee ilmentyä aitoina tekoina. Yritysjohdolla on merkittävä rooli monimuotoisuuden johtamisessa, mutta myös yksittäiset henkilöt saattavat olla tärkeitä muutosvetureita.

”Jokainen voi miettiä omia pinttyneitä oletuksiaan minkälainen jonkun toisen tulisi olla. Teemme usein yksinkertaistettuja oletuksia vaillinaisen informaation tai stereotypioiden perusteella. Yrityselämässä on erityisen tärkeää, että monimuotoisuussitoumukset viedään päätökseen. Jos niin ei tapahdu, vähemmistöryhmien edustajat kyllä noteeraavat tällaiset huonot signaalit”.

 

Kuinka diversiteettimatkan saa käynnistettyä omassa organisaatiossaan? Entä mitä ihmettä on moderni syrjintä? Näihin kysymyksiin saat vastauksen kuuntelemalla koko Yllättävän yksinkertaista -podcastin jakson!  

Avainsanat:

Muuttuva työ Työkulttuuri Johtaminen

Lue lisää uudesta työstä

3/2023 DNA Yrityksille

DNA ja Noccela rakentavat suomalaisyrityksille seuraavan sukupolven IoT:ta

Näin pienten liikkeiden seurannan mahdollistaa Ultra Wideband eli UWB-teknologia.
3/2023 DNA Yrityksille

Kattavilla lisäpalveluilla virität työntekijöiden liittymät huippuunsa

Tuunaa työntekijöiden liittymät käyttäjäkohtaisesti – parannat työtehoa ja tietoturvaa.
3/2023 DNA Yrityksille

Keskitä yrityksesi mobiilipalvelut yhdelle luukulle – toimivat ja oikein valitut ratkaisut tukevat yrityksen kasvua

Yhä useampi työtehtävä hoituu nykyään mobiilisti.
“Jos koko ajan miettii, että palaudun sitten, kun tulee loma, ollaan jo tosi pitkällä työuupumuksessa”, kuvailee Auntien perustaja Mervi Lamminen.
3/2023 DNA Yrityksille

Työelämän ylikuormitus ei saisi kroonistua: “Kyllä yhden stressiviikon kestää heittämällä, mutta kaksi on jo liikaa”

Auntie tukee työntekijöitä jo varhaisessa vaiheessa.

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.