Blogit

”Yksi ohjelmisto-ohjatun verkon tärkeimmistä ominaisuuksista on vahva tietoturva”, kertoo DNA:n yritysliiketoimintajohtaja Anna-Mari Ylihurula.

Johtaja, älä kurista yrityksesi verkkoja – vanhanaikainen verkkoinfra hidastaa toimintaa ja lisää riskejä

Modernin yhteiskunnan ja yritysten tehokas toiminta edellyttää vakaata ja turvallista digitaalista perustaa, toisin sanoen kaikkialla ja kaikissa tilanteissa toimivia verkkoja. DNA:n yritysliiketoiminnan johtaja Anna-Mari Ylihurula kertoo, miten teknologialoikat ja uusi töiden tekemisen tapa vaikuttavat yritysten käyttämiin ratkaisuihin. Millaisia ratkaisuja pilveistyvä maailma vaatii?

Yhä useampi yritys toimii jo pitkälti pilven päällä: digitaalinen omaisuus tiedostoista ohjelmistoihin asuvat jo ympäri maailmaa hajautetuissa järjestelmissä ja tietoverkoissa. Tätä kehityskulkua kutsutaan pilveistymiseksi tai pilvitransformaatioksi. Siirtymällä pilveen tavoitellaan usein liiketoiminnan tehokkuuden, joustavuuden ja toimintavarmuuden lisäämistä.  

Jos jokin asia voidaan toteuttaa ohjelmallisesti, niin myös tehdään.

”Fyysinen IT muuttuu pala kerrallaan ohjelmistoksi. Nykyään lähes mitä tahansa fyysisiä ratkaisuja voidaan toteuttaa ja automatisoida ohjelmallisesti, oli kyseessä sitten tietoverkko, tallennusjärjestelmä tai datakeskus. Jos jokin asia voidaan toteuttaa ohjelmallisesti, niin myös usein tehdään”, selvittää DNA:n yritysliiketoiminnan johtaja Anna-Mari Ylihurula. 

Verkkoympäristöjen hallintaan on syntynyt uudempi kattokäsite SDx, eli ”ohjelmisto-ohjattu mikä vain”. SDx tuo IT-ratkaisuihin uuden kerroksen, joka lisää läpinäkyvyyttä, joustavuutta, nopeutta ja tietoturvaa mitä moninaisimmalle käyttäjä-, tarve- ja laitekirjolle.  

Ohjelmisto-ohjatut tietoverkot mahdollistavat pilvessä toimivalle yritykselle laiteriippumattoman käyttäjätilipohjaisen lähestymistavan, hetkessä määritellyn oman, yksityisen tietoturvallisen verkon. Samalla ne varmistavat, että tietoliikenne ja tietoturva kehittyvät pilven edellyttämässä vauhdissa, pilven integroitua tietoturvaa sopivasti hyödyntäen. 

”Ennen SDx-ratkaisuja verkon eri palveluihin kuljettiin keskitettyjen palvelupisteiden kautta kiinteiden yhteyksien avulla. Nyt ohjelmisto-ohjatuissa verkoissa pystytään priorisoimaan liikennettä esimerkiksi niin, että tietyille sovelluksille tai palveluille voidaan antaa niin sanotusti etuajo-oikeus. Näin niiden toimintavarmuus voidaan taata kaikissa tilanteissa”, Ylihurula kuvailee. 

Kun työn tekemisen tavat muuttuvat, myös ratkaisuiden täytyy muuttua  

SD-WAN (Software Defined Wide Area Network) on yksi esimerkki ohjelmisto-ohjatusta verkkoratkaisusta. Sen avulla useat erilliset fyysiset verkot, kuten yrityksen eri toimipisteet, tuodaan virtuaalisesti yhteen. SD-WAN lisää tietoverkon turvallisuutta ja helpottaa merkittävästi sen hallintaa sekä joustavaa käyttöä. Esimerkiksi DNA:n Secure SD-WAN-ratkaisuun voi liittää myös kiinteän tai langattoman lähiverkon palvelut, jolloin kokonaisuutta hallitaan keskitetysti yhtenäisen tietoturvapolitiikan avulla. 

”Yksi ohjelmisto-ohjatun verkon tärkeimmistä ominaisuuksista on vahva tietoturva. Kun työtä tehdään etä- ja hybridityön aikakaudella tai globaalisti toimivassa yrityksessä monimuotoisemmin kuin aikaisemmin, sisäänrakennettu seuraavan sukupolven palomuuri takaa erittäin tietoturvalliset yhteydet”, Ylihurula kertoo. 

Ohjelmisto-ohjattu verkko on helposti muunneltavissa ja skaalattavissa liiketoiminnan tarpeiden muuttuessa, ja pilvipohjainen hallinta antaa tarkan näkyvyyden yrityksen sovellustason tietoliikenteeseen sekä tietoturvaan.  

DNA näyttää suuntaa verkkojen kehityksessä 

“Toisin kuin aikaisemmin, yritykset haluavat yhden kokonaisvaltaisia ratkaisuja tarjoavan kumppanin, joka hallitsee, valvoo ja tukee verkkoratkaisuiden kanssa kaikissa tilanteissa. Kun kaikki palvelut ja ratkaisut tulevat yhdeltä toimittajalta, niiden yhteensopivuus ja integrointi helpottuu – mikä vähentää riskejä”, kertoo Ylihurula. Samalla varmistetaan ratkaisu asiakkaan kokonaistarpeeseen. 

Ylihurulan mukaan operaattorien on oltava suunnannäyttäjiä verkkojen turvallisuudessa. Kaikissa Pohjoismaissa toimivana ja maailman suurimpiin kuuluvana operaattorina Telenorilla on sekä osaamista että resursseja varmistaa, että digitaalinen perusta on kunnossa. DNA on ollut osa Telenoria vuodesta 2019 lähtien.  

Suurinta potentiaalia löytyy automaation ja tekoälyn käytön lisäämisestä.

”Meidän täytyy ennakoida tulevaisuutta ja skaalata palveluita hyödyntäen modernia teknologiaa – ja siihen me olemme DNA:lla ja Telenorilla sitoutuneet. Suurinta potentiaalia löytyy automaation ja tekoälyn käytön lisäämisestä. Automaatio parantaa toimintojen tehokkuutta ja vähentää inhimillisten virheiden riskiä. Tekoäly taas auttaa ongelmien ennakoinnissa ja korjaamisessa sekä resurssien hallinnassa”, summaa Ylihurula.  

Kun liiketoiminta on pilvikeskeistä, sekä digitaaliset alustat, tietoturva että verkot ovat pilviohjattuja. Pilvipohjaisuus auttaa varmistamaan tehokkaan, tietoturvallisen ja nopean digitaalisten resurssien käytön kaikissa tilanteissa. Yritysjohdon vastuulla on ymmärtää pilvisiirtymän mahdollisuudet ja johtaa muutosta kokonaisuutena, joka sisältää paljon muutakin kuin teknologiaa.

 

Miten parantaa kyberturvallisuutta ja pysyä teknologiakehityksen eturintamassa? Lue lisää DNA Cloud Managed SASE -ratkaisusta, josta hyötyvät erityisesti hybridityöhön, hajautettuihin pilvipalveluihin ja -sovelluksiin sekä maantieteellisesti laajalla alueella toimivat yritykset! 

Avainsanat:

Verkko Yhteydet Digitalisaatio Teknologia Tietoturva Pilvipalvelut Tekoäly Kyberturvallisuus

Lue lisää uudesta työstä

Artikkeli
7/2024 DNA Yrityksille

Älä anna stressin ottaa ohjaksia – hyvinvointilääkärin vinkit työn ja vapaa-ajan tasapainoon

Artikkeli
7/2024 DNA Yrityksille

10+1 välttämätöntä vinkkiä yrityksen kyberresilienssin vahvistamiseksi

Artikkeli
7/2024 DNA Yrityksille

Miten teknologiayritys uudistuu palveluorganisaatioksi?

Artikkeli
7/2024 DNA Yrityksille

Terveydenhuoltokin hyötyy reunalaskennasta – parempaa hoitoa haja-asutusalueille

Miltä näyttää teknologian vuosi 2024?

Uljaan uuden huomisen onnennumero on 14 – nimittäin niin monta nousevaa teknologiatrendiä esitellään DNA:n vuoden 2024 teknologiatrendiraportissa! Lue valppaasti, sillä monet näistä trendeistä tulevat jättämään jälkensä historiaan.

 

Pysy digitalisaation vauhdissa.

Tilaa DNA Yrityksille -uutiskirje sähköpostiisi!

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.