Blogit

Everonin teknologia tuo turvaa vanhusten arkeen

Langattomat ratkaisut ovat tulevaisuudessa entistä keskeisemmässä osassa myös hoiva-alalla. Niillä voidaan helpottaa esimerkiksi vanhusten kotona asumista.

Everon kehittää langattomia turvavalvonta- ja ohjausjärjestelmiä, joilla on tulevaisuudessa iso rooli hoiva-alan nykyisten haasteiden ratkaisussa. DNA Busineksen mobiililiittymät vastaavat erinomaisesti innovatiivisen yrityksen tarpeisiin.

Everon Oy alkoi kehittää langatonta ja mobiilia ratkaisua hoiva-alalle 2000-luvun puolivälissä.
Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat turvarannekkeet ja hoitajakutsujärjestelmät.
Niitä käytetään esimerkiksi vanhusten palvelutaloissa, muistisairaiden ryhmäkodeissa ja vammaisten erityisasumisyksiköissä. Myös mobiilien henkilöturvaratkaisujen tarve on kasvanut merkittävästi.

Everonin tuotekonseptijohtaja Tommi Lundén sanoo, että mobiiliteknologia avaa hoiva-alalle kokonaan uusia mahdollisuuksia, joista hyötyvät niin käyttäjät, hoitohenkilökunta kuin veronmaksajakin.

”Mobiiliratkaisut ovat perinteisiä langallisia vaihtoehtoja huomattavasti monipuolisempia, käyttäjäystävällisempiä ja turvallisempia. Ne ovat myös kustannuksiltaan selvästi edullisempia”, Lundén perustelee.

”DNA vastaa erinomaisesti tarpeisiimme”

Everon tuotekehitys ja hallinto toimii Liedossa lähellä Turkua. Laitteiden valmistuksesta vastaa suomalainen alihankkijaketju. Everon tarvitsee ratkaisuissaan monipuolisia ja toimintavarmoja mobiililiittymiä laitteiden ja järjestelmien väliseen tiedonsiirtoon. Lisäksi liittymissä on oltava puheominaisuus ja mahdollisuus tekstiviesteihin.

DNA Business on Everonin pitkäaikainen yhteistyökumppani. Tommi Lundénin mukaan DNA:n tarjoamat liittymät vastaavat erinomaisesti innovatiivisen yrityksen tarpeisiin.

”DNA:ssa on osattu nähdä, millaisia ratkaisuja tarvitsemme ja miten DNA pystyy niihin vastaamaan. Keskeistä on tiivis vuoropuhelu, joka auttaa meitä molempia kehittymään.”

Langattomuus lisää turvallisuutta

Lundénin mielestä tärkeintä on räätälöidä aina sellainen ratkaisu, joka parantaa asiakastyytyväisyyttä ja helpottaa hoivahenkilökunnan työtaakkaa.

”Järjestelmän pitää olla yksinkertainen ja toimintavarma. Sen tulee myös olla monipuolinen ja helposti muokattavissa.”

Langattomien järjestelmien etuihin kuuluu, että niiden asentaminen hoivakohteisiin on varsin helppoa ja edullista. Mobiilius mahdollistaa myös turvallisuutta lisääviä uusia toimintoja.
Everonilla on esimerkiksi turvarannekkeita, joita voidaan paikantaa GPS-teknologian avulla myös kohteiden ulkopuolella.

Laitteet digitaalisia, ihmiset analogisia

Tommi Lundénin mukaan langattomat ratkaisut ovat tulevaisuudessa entistä keskeisemmässä osassa hoiva-alalla. Niillä voidaan helpottaa esimerkiksi vanhusten kotona asumista.

”Suomi ei ole valitettavasti kärjessä uuden teknologian käyttöönotossa ja sen hyötyjen ymmärtämisessä. Muut Pohjoismaat ovat tässä paljon ennakkoluulottomampia.”

Lundénin mukaan suurin hidaste ovat asenteet. Mitä suurempi organisaatio, sitä vaikeampaa uudistuksia on viedä läpi.

”Laitteet ovat digitaalisia, mutta ihmiset ja organisaatiot edelleen analogisia.”

Lundén odottaa, että tuleva sote-uudistus rikkoo väkisinkin vanhoja rakenteita. Silloin on mahdollisuus ottaa käyttöön uusia toimintamalleja ja teknologioita. Hänen mukaansa esimerkiksi videoyhteyksien hyödyntäminen yleistyy hoiva-alalla. Jatkossa turvalaitteet ovat sellaisia, että hoitaja tai valvontakeskus saa tarvittaessa myös kuvayhteyden hälytyksen tehneeseen asiakkaaseen.

”Teknologia on tässäkin jo olemassa. Yksityisyydensuojaan liittyvät kysymykset ja asenteet jarruttavat kuitenkin liikkuvan kuvan käyttöä.”

Avainsanat:

Mobiili Verkko

Lue lisää uudesta työstä

Artikkeli
6/2024 DNA Yrityksille

Homma rullaa, työkalut pelaavat ja tietoturva on kunnossa – Miten yrityksen IT-ostot kannattaa hoitaa?

Artikkeli
6/2024 DNA Yrityksille

Johtaja, älä kurista yrityksesi verkkoja – vanhanaikainen verkkoinfra hidastaa toimintaa ja lisää riskejä

Artikkeli
6/2024 DNA Yrityksille

Muhoslaisia energiavarastoja pian ympäri Eurooppaa? Cactos tähtää kansainvälisille markkinoille

Artikkeli
6/2024 DNA Yrityksille

Korvat hörölle: luvassa on teknologiaa, tietoturvaa ja trendejä

Miltä näyttää teknologian vuosi 2024?

Uljaan uuden huomisen onnennumero on 14 – nimittäin niin monta nousevaa teknologiatrendiä esitellään DNA:n vuoden 2024 teknologiatrendiraportissa! Lue valppaasti, sillä monet näistä trendeistä tulevat jättämään jälkensä historiaan.

 

Pysy digitalisaation vauhdissa.

Tilaa DNA Yrityksille -uutiskirje sähköpostiisi!

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.