Everonin teknologia tuo turvaa vanhusten arkeen

Langattomat ratkaisut ovat tulevaisuudessa entistä keskeisemmässä osassa myös hoiva-alalla. Niillä voidaan helpottaa esimerkiksi vanhusten kotona asumista.

Everon kehittää langattomia turvavalvonta- ja ohjausjärjestelmiä, joilla on tulevaisuudessa iso rooli hoiva-alan nykyisten haasteiden ratkaisussa. DNA Busineksen mobiililiittymät vastaavat erinomaisesti innovatiivisen yrityksen tarpeisiin.

Everon Oy alkoi kehittää langatonta ja mobiilia ratkaisua hoiva-alalle 2000-luvun puolivälissä.
Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat turvarannekkeet ja hoitajakutsujärjestelmät.
Niitä käytetään esimerkiksi vanhusten palvelutaloissa, muistisairaiden ryhmäkodeissa ja vammaisten erityisasumisyksiköissä. Myös mobiilien henkilöturvaratkaisujen tarve on kasvanut merkittävästi.

Everonin tuotekonseptijohtaja Tommi Lundén sanoo, että mobiiliteknologia avaa hoiva-alalle kokonaan uusia mahdollisuuksia, joista hyötyvät niin käyttäjät, hoitohenkilökunta kuin veronmaksajakin.

”Mobiiliratkaisut ovat perinteisiä langallisia vaihtoehtoja huomattavasti monipuolisempia, käyttäjäystävällisempiä ja turvallisempia. Ne ovat myös kustannuksiltaan selvästi edullisempia”, Lundén perustelee.

”DNA vastaa erinomaisesti tarpeisiimme”

Everon tuotekehitys ja hallinto toimii Liedossa lähellä Turkua. Laitteiden valmistuksesta vastaa suomalainen alihankkijaketju. Everon tarvitsee ratkaisuissaan monipuolisia ja toimintavarmoja mobiililiittymiä laitteiden ja järjestelmien väliseen tiedonsiirtoon. Lisäksi liittymissä on oltava puheominaisuus ja mahdollisuus tekstiviesteihin.

DNA Business on Everonin pitkäaikainen yhteistyökumppani. Tommi Lundénin mukaan DNA:n tarjoamat liittymät vastaavat erinomaisesti innovatiivisen yrityksen tarpeisiin.

”DNA:ssa on osattu nähdä, millaisia ratkaisuja tarvitsemme ja miten DNA pystyy niihin vastaamaan. Keskeistä on tiivis vuoropuhelu, joka auttaa meitä molempia kehittymään.”

Langattomuus lisää turvallisuutta

Lundénin mielestä tärkeintä on räätälöidä aina sellainen ratkaisu, joka parantaa asiakastyytyväisyyttä ja helpottaa hoivahenkilökunnan työtaakkaa.

”Järjestelmän pitää olla yksinkertainen ja toimintavarma. Sen tulee myös olla monipuolinen ja helposti muokattavissa.”

Langattomien järjestelmien etuihin kuuluu, että niiden asentaminen hoivakohteisiin on varsin helppoa ja edullista. Mobiilius mahdollistaa myös turvallisuutta lisääviä uusia toimintoja.
Everonilla on esimerkiksi turvarannekkeita, joita voidaan paikantaa GPS-teknologian avulla myös kohteiden ulkopuolella.

Laitteet digitaalisia, ihmiset analogisia

Tommi Lundénin mukaan langattomat ratkaisut ovat tulevaisuudessa entistä keskeisemmässä osassa hoiva-alalla. Niillä voidaan helpottaa esimerkiksi vanhusten kotona asumista.

”Suomi ei ole valitettavasti kärjessä uuden teknologian käyttöönotossa ja sen hyötyjen ymmärtämisessä. Muut Pohjoismaat ovat tässä paljon ennakkoluulottomampia.”

Lundénin mukaan suurin hidaste ovat asenteet. Mitä suurempi organisaatio, sitä vaikeampaa uudistuksia on viedä läpi.

”Laitteet ovat digitaalisia, mutta ihmiset ja organisaatiot edelleen analogisia.”

Lundén odottaa, että tuleva sote-uudistus rikkoo väkisinkin vanhoja rakenteita. Silloin on mahdollisuus ottaa käyttöön uusia toimintamalleja ja teknologioita. Hänen mukaansa esimerkiksi videoyhteyksien hyödyntäminen yleistyy hoiva-alalla. Jatkossa turvalaitteet ovat sellaisia, että hoitaja tai valvontakeskus saa tarvittaessa myös kuvayhteyden hälytyksen tehneeseen asiakkaaseen.

”Teknologia on tässäkin jo olemassa. Yksityisyydensuojaan liittyvät kysymykset ja asenteet jarruttavat kuitenkin liikkuvan kuvan käyttöä.”

Avainsanat:

Mobiili Verkko

Lue lisää uudesta työstä

3/2023 DNA Yrityksille

Ollos huoleti! Selausturvalla suojaat työntekijöiden surffailun mobiiliverkossa

Huijausyrityksiä on yhä vaikeampi tunnistaa – teknologia tulee apuun, kun työ valuu kiinteiden verkkojen ulkopuolelle.
3/2023 DNA Yrityksille

Tietotyöläiset työskentelevät tulevaisuudessakin hybridisti – Millaiset yhteydet paikkariippumaton työnteko vaatii?

Hybridityöskentelyssä työpiste vaihtelee.
3/2023 DNA Yrityksille

Matter yhdistää eri valmistajien älylaitteet turvallisesti

Matter-standardi edistää sitä, että erimerkkiset älylaitteet toimisivat yhteen luotettavasti.
3/2023 DNA Yrityksille

Työmatka odottaa – muista ainakin nämä asiat puhelimen käytöstä

EU:n ulkopuolella mobiilidatan käytön hinta voi päästä yllättämään.

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.