DNA mahdollistaa perheystävällisemmän työelämän

DNA:lle myönnettiin viime vuonna ensimmäisenä suomalaisena pörssiyhtiönä Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -tunnus. Tunnustus ei tullut tyhjästä – yritykselle on ollut jo pitkään tärkeää kehittää monipuolisesti perheystävällisiä toimintamalleja, sillä niillä on selkeä yhteys työntekijöiden hyvinvointiin. Esimerkki DNA:n uudenlaisista, perheystävällisistä käytännöistä on isovanhempainvapaa, jota yhtiö myöntää työntekijöilleen ensimmäisenä maailmassa.

DNA:n työkulttuurissa korostuu luottamus – henkilökunnalle annetaan paljon vapautta ja vastuuta. Yhtiö haluaa myös vahvasti tukea perheen ja työn yhteensovittamista. Tästä todistaa jo vuodesta 2016 alkanut mukanaolo Perheystävällinen työpaikka -ohjelmassa. Mukaan lähdettiin ensin pilotin kautta perheystävällisiä toimintamalleja kehittäen, ja sittemmin perheystävällisyydestä on tullut vakiintunut osa DNA:n yrityskulttuuria.

”Minulle kaikkein tärkein onnistumisen mittari on ollut se, että ihmiset kokevat työn ja vapaa-ajan olevan tasapainossa. Työ on vain yksi osa elämää. Perhe koskettaa meitä kaikkia. Toisille se tarkoittaa enemmän aikaa harrastuksille tai ystäville, toisille joustavaa työntekoa perheen tarpeet huomioiden. Kun työntekijät voivat hyvin, myös asiakkaat voivat hyvin”, avaa DNA:n henkilöstöjohtaja Marko Rissanen.

Idea isovanhempainvapaasta tuli henkilöstöltä

DNA:lla henkilöstö pääsee itse aidosti vaikuttamaan työyhteisön ja koko yrityksen toiminnan kehittämiseen. Vuonna 2017 yritys otti käyttöön isovanhempainvapaan: isovanhemmaksi tuleva työntekijä on oikeutettu viikon mittaiseen palkalliseen isovanhempainvapaaseen. Aloite tästä maailmanlaajuisestikin uniikista vapaasta tuli työntekijältä ja se otettiin rohkeasti osaksi DNA:n perheystävällisiä käytäntöjä.

Kyseessä on kertaluonteinen etu, joka on tarkoitettu isovanhemman ja lapsenlapsen yhdessäoloon sekä perheen auttamiseen. Se on tarkoitus käyttää vuoden sisällä lapsenlapsen syntymästä. Vapaaseen ovat oikeutettuja myös adoption tai uusioperheen kautta isovanhemmiksi tulleet DNA:laiset. 

”Monilla tuoreilla perheillä tukiverkosto saattaa olla kaukana. On tärkeää, että isovanhemmat voivat olla läsnä silloin, kun heitä tarvitaan. Vapaan avulla perheystävällisyyttä edistetään myös työuran myöhemmässä vaiheessa. Olemme saaneet tästä erittäin positiivista palautetta, ja kannustamme muitakin yrityksiä ottamaan isovanhempainvapaan käyttöön", Rissanen kertoo.

Perheystävällisyys koskee kaikkia – myös isiä

Isovanhempainvapaan ohella DNA keskittyy tänä vuonna isiin ja kannustaa heitä pitämään perhevapaitaan. DNA:n mielestä myös isillä on oikeus asettaa perhe tärkeimmäksi. Oli selviö lähteä mukaan Isähaasteeseen, joka haastaa työnantajat kehittämään isäystävällisempää työelämää. DNA:n yritysmyynnissä työskentelevä Oskari Koskela on yksi isistä, jotka arvostavat työnantajansa tarjoamaa mahdollisuutta olla aktiivisesti mukana pienen lapsen kasvatuksessa.

”Lapsi kasvaa niin nopeasti. Minulle on tärkeää, että olen läsnä ja todistamassa lapseni erilaisia kehitysvaiheita – hetkiä, jotka ovat ainutlaatuisia ja joita ei saa takaisin. Voin itse määritellä, milloin ja missä töitäni teen. Arjen suunnitteleminen vaimon kanssa on helppoa, kun tiedän, että työnantaja joustaa ja luottaa, että työt tulevat tehdyiksi, vaikkei minua toimistolla aina näkyisikään”, Koskela kommentoi.

DNA palkittiin vuonna 2019 Suomen parhaana työpaikkana Great Place to Work -tutkimuksen suurten yritysten sarjassa.

Avainsanat:

työilmapiiri työpaikat uusi työ Töitä ja oppimista Lapsiperheen arkea

Tuoreimmat artikkelit ja blogit

1/2023 Artikkelien toimitus

Sannan perheessä on kolme ADHD-diagnoosia –”Ennen kesäreissut saattoivat venyä monella päivällä”

1/2023 Artikkelien toimitus

Miten suurperheen arjen saa pyörimään syrjäseudulla? Muistilapuilla ja huumorilla.

1/2023 Elina Syrjänen

DNA:n taloyhtiösopimuksesta hyötyvät kaikki

11/2022 Ville Halonen

DNA oli mukana maailman suurimmassa etä-TET-jaksossa – linjoilla yli 6 000 uteliasta nuorta

DNA oli mukana palvelualojen TET-päivässä torstaina, 24. marraskuuta.