Blogit

Digitalisaatiosta kyläkoulujen pelastus?

Digitalisaatio on päivän sana, eikä vähiten koulumaailmassa. Uuden opetussuunnitelman myötä kouluihin halutaan tuoda uusia oppimisympäristöjä ja työtapoja, mukaan lukien virtuaaliset ympäristöt ja pelit.

Pienille kyläkouluille digitalisaatio on mietinnän paikka. Kyläkoulut joutuvat taistelemaan lakkautusuhkien alla ja perustelemaan omaa olemassaoloaan. Koulu on kuitenkin keskeinen osa elinvoimaista kyläyhteisöä.

Uudet oppimisympäristöt ja työtavat voivat osoittautua kyläkoulujen pelastukseksi. En näkisi mahdottomana, että koulujen välisellä tiiviimmällä yhteistyöllä ja työnjaolla kyläkoulujen toimintaa voitaisiin tehostaa entisestään. Mitä jos opettajat eri kouluilla toimisivat virtuaalisissa työtiloissa, tekisivät yhdessä digitaalista oppimateriaalia sekä jakaisivat osaamistaan ja materiaaleja? Kyläkouluissa on usein vain muutama opettaja, jotka ovat vastuussa kaikesta toiminnasta koulussa, aina opetuksesta talonmiehen hommiin.

Uudet oppimistavat avaavat myös koululaisille uusia maailmoja. Oppiminen voi olla hauskaa, oivaltavaa tai jopa koukuttavaa, kun se tehdään vaikkapa pelin muotoon. Koululaiset oppivat itsenäisyyttä, itsesääntelyä ja tiedonhakutaitoja, kun koulutyötä tehdään luennoimisen sijaan ryhmätyönä.

DNA järjesti marraskuun puolessavälissä Kangasalan kyläkouluille työpajan, jossa yhdessä pohdittiin kyläkoulujen digitalisaatiota. Vantaan Veromäen koulun luokanopettaja, verkkopedagogi Markus Humaloja kertoi millaisia tuloksia Vantaalla on saavutettu digiajan tiimiopettajuuden sekä yksilöllisen oppimisen menetelmien avulla.

Tulokset näyttivät vakuuttavilta: opettajien ajankäyttö on tehostunut ja oppilaiden itsesääntelytaidot parantuneet, muutamia mainitakseni.

Kautialan kyläkoulu Kangasalla on lähtenyt luomaan omaa digipolkuaan. Kyläkoulua halutaan kehittää ja uudistaa tavoilla, jotka auttavat oppilaita tulevaisuuden haasteissa ja muutoksissa. Tavoitteena on etsiä vastauksia siihen, miten digitalisaatiota tulisi kehittää pienessä koulussa. Kyläkoulujen työpajassa tultiin pitkälti siihen lopputulokseen, että pienten koulujen välisessä yhteistyössä on voimaa.

Työpajassa myös huomattiin, että kyläkoulut näyttävät suuremmille kouluille mallia yhteisöllisyyden rakentamisessa. Kangasalan kyläkouluissa hyödynnetään jo paljon muun muassa sosiaalisen median kanavia kodin ja koulun sekä opettajan ja oppilaiden välisessä yhteydenpidossa. Koulut luovat yhteisöllisyyttä kyliin myös tällä tavalla.

Sekä Kautialan kyläkoulu että Veromäen koulu ovat mukana 100 Koulua -hankkeessa. Hankkeessa etsitään, kehitetään ja toteutetaan 100 oppimista uudistavaa innovaatiota Suomessa. DNA on 100 Koulua -hankkeen pääyhteistyökumppani.

Avainsanat:

digitalisaatio yhteiskunta Teknologiaa ja tekoälyä

Tuoreimmat artikkelit ja blogit

Artikkeli
6/2024 Julia Arko

DNA:laiset saivat suunnitella oman toimistonsa: ”Mielipiteitämme kysyttiin alusta asti”

Artikkeli
5/2024 Artikkelien toimitus

Huoli lasten älylaitteiden käytöstä on kasvanut

5/2024 Artikkelien toimitus

Kolme syytä ottaa maksullinen tietoturvapalvelu  

Artikkeli
5/2024 Artikkelien toimitus

Kellopuhelimista on kehkeytymässä ilmiö pienten koululaisten keskuudessa