Paikallinen sopiminen on luottamuspeliä

Työn ja toimintaympäristöjen muutos vie väistämättä kohti sopimusrakenteiden muuttumista. Asiantuntijatyössä tekemisen vapaus tulee todennäköisesti vain kasvamaan, jolloin työn tekemisen ajalla ja paikalla on entistä vähemmän merkitystä. Niiden sijaan työtä mitataan tuloksilla.

Kuinka nykyinen lainsäädäntö tai työehtosopimukset sopivat uuden työn maailmaan? Uskon, että paras vastaus on paikallinen sopiminen: kuinka työn tekemisen tapoihin liittyvät asiat järjestetään parhaiten juuri meidän yhtiömme ja henkilöstömme näkökulmasta.

Paikallisessa sopimisessa hyvin onnistuvilla yhtiöillä on mahdollisuus luoda siitä jopa kilpailuetu. Niissä yrityksissä, joissa ei onnistuta rakentamaan sopimista tukevaa kulttuuria, ollaan sen sijaan jatkossa yhä vaikeammassa tilanteessa – niin henkilöstön kuin työnantajankin näkökulmasta.

Olen itse paikallisen sopimisen vahva puolestapuhuja. Haluan, että vaikeistakin asioista pystytään puhumaan avoimesti, ja haasteisiin voidaan etsiä ratkaisuja yhdessä.

Uskon vahvasti siihen, että työnantajan ja henkilöstön edustajien kuuluu istua samalla puolella pöytää.

Edellytykset paikalliselle sopimiselle eivät automaattisesti seuraa kirjauksista työehtosopimuksiin. Kyse on ennen muuta asenteista ja tahtotilasta. Paikallisessa sopimisessa kun ei käyttäydytä kuten perinteisissä kauppaneuvotteluissa: pöytään ei voi istua maksimoimaan omaa etua, vaan etsimään parasta ratkaisua, joka tuottaa eniten yhteistä hyötyä.

Paikallisen sopimisen suurimmat haasteet liittyvät yleensä luottamuksen ja avoimuuden puutteeseen. Luottamuksen rakentaminen on pitkä prosessi, mutta sen voi tuhota hetkessä.

Yrityksen johdon näkökulmasta onnistuminen edellyttää, että ymmärretään hyvän henkilöstöyhteistyön merkitys ja halutaan rakentaa sekä ylläpitää sitä. Arvostetaan ja kunnioitetaan hyvää yhteistyötä sekä huomioidaan henkilöstön näkemykset eri tilanteissa.

Haluan omalta osaltani olla mukana rakentamassa yrityskulttuuria, jossa henkilöstön edustajat tai tiimin jäsenet osallistutetaan jo muutosten suunnitteluvaiheessa. Pohditaan yhdessä, mitä muutos tarkoittaa henkilöstön ja yrityksen näkökulmasta.

Yhdessä avoimesti pohdittaviin asioihin kuuluu luontevasti esimerkiksi mitä kaikkea muutoksessa on huomioitava, mitä vaikutuksia muutos aiheuttaa henkilöstölle, ja mitä vaihtoehtoja meillä on.

Paikallinen sopiminen toimii, kun osapuolet luottavat toisiinsa ja näkevät yhteisen päämäärän sekä henkilöstön hyvinvoinnissa että yhtiön tuottavuudessa. Hyvinvointi ja tuottavuus kun kulkevat harvinaisen usein käsi kädessä – käytännössä aina.

Tämä blogikirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 27.10.2016.

Avainsanat:

Työkulttuuri Muuttuva työ

Lue lisää uudesta työstä

3/2023 DNA Yrityksille

Ollos huoleti! Selausturvalla suojaat työntekijöiden surffailun mobiiliverkossa

Huijausyrityksiä on yhä vaikeampi tunnistaa – teknologia tulee apuun, kun työ valuu kiinteiden verkkojen ulkopuolelle.
3/2023 DNA Yrityksille

Tietotyöläiset työskentelevät tulevaisuudessakin hybridisti – Millaiset yhteydet paikkariippumaton työnteko vaatii?

Hybridityöskentelyssä työpiste vaihtelee.
3/2023 DNA Yrityksille

Matter yhdistää eri valmistajien älylaitteet turvallisesti

Matter-standardi edistää sitä, että erimerkkiset älylaitteet toimisivat yhteen luotettavasti.
3/2023 DNA Yrityksille

Työmatka odottaa – muista ainakin nämä asiat puhelimen käytöstä

EU:n ulkopuolella mobiilidatan käytön hinta voi päästä yllättämään.

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.