Blogit

Suomi on jäteveden puhdistuksen edelläkävijöitä. Liningin Tero Auvisen mukaan pääkaupunkiseudun puhdistamoista Itämereen johdettu vesi on merivettä puhtaampaa.

Liningin vedenohjausjärjestelmä valvoo maailman puhtaimman veden kulkua IoT- ja APN-ratkaisujen avulla

Puhdas- ja jätevesilinjojen teknisiin ratkaisuihin erikoistunut Oy Lining AB on vedenjakelun veteraaniyritys, joka luottaa DNA:n IoT- ja APN-ratkaisuihin osana palvelukirjoaan.  

Me suomalaiset olemme tottuneet pitämään itsestäänselvyytenä sitä, että hanasta laskevan juomaveden puhtautta ei tarvitse epäillä. Suomalaisille puhdas juomavesi ei ole etuoikeus, vaan perusoikeus. Sen mahdollistavan Liningin liiketoimintapäällikkö Tero Auvinen ymmärtää työnsä arvon.  

“Meille on ylpeyden asia pitää huolta siitä, että tämän perusoikeuden taustalla on mahdollisimman luotettavien ja laadukkaiden järjestelmien verkosto. Toimintamme ytimessä ovat vastuullisuus, innovatiivisuus ja tuloksellisuus”, Auvinen toteaa.  

Suomen suonissa virtaavat käyttövedet kulkevat valtavan pitkää ja monimutkaista laitosten ja laitteiden verkostoa pitkin. Tätä kokonaisuutta koettelevat muun muassa luonnollinen eroosio, suurista rakennushankkeista johtuvat verkoston laajennusoperaatiot ja monet muut avaintekijät. Suomen vesiverkostolla alkaa myös olla ikää, mikä vaikuttaa ylläpito- ja kunnostustöihin.  

Miten tämä kaikki sitten liittyy IoT-mittareihin ja APN-liittymiin? Siten, että varmatoiminen, helposti valvottava ja tietoturvallinen vedenjakelu vaatii luotettavaa tarkkailu- ja mittausdataa sekä laitteita, jotka toimivat erheettä tilanteessa kuin tilanteessa – myös maan alla.  

Huoltovarmuuskriittisyys edellyttää äärimmäistä turvallisuutta  

Vedenottolaitokset, pumput, puhdistamot, mitta-asemat, paineenkorotusasemat, vesitornit – käyttövesi kulkee lukuisten väliasemien kautta ja läpikäy monta yksittäistä prosessivaihetta matkallaan talouksiin ja takaisin. Kyseessä on äärimmäisen huoltovarmuuskriittinen järjestelmä, joka vaatii sekä vahvaa logistiikan selkärankaa että enenevissä määrin digitalisaation suomia vahventeita.  

Kaikki Liningin kehittämän ja ylläpitämän AQUAVISIO-hallintajärjestelmän mobiiliverkossa tapahtuva kommunikaatio hoidetaan suojattujen APN-yhteyksien avulla. Sujuvalle vedenjakelulle elintärkeän automaatiojärjestelmän piirissä olevia laitoksia, kuten paineenkorottamoita, alavesisäiliöitä ja vastaavia käsittelylaitoksia valvotaan myös APN-yhteyksien päästä.  

IoT-mittauslaitteisto puolestaan auttaa Liningia pitämään huolen siitä, että veden kulun- ja laadunvalvontaan liittyvä data on mahdollisimman tarkkaa ja ajankohtaista.   

“Kattavalla datapohjalla on myös pitkän kantaman hyötyjä: mitä parempaa ja tarkempaa dataa mittarit tuottavat, sitä käyttökelpoisempaa se on koneoppimisen mallia hyödyntävälle AQUAVISIO-vedenohjausjärjestelmälle”, Auvinen kertoo.   

Kerätyn tiedon perusteella tehdään usein myös merkittäviä logistisia päätöksiä esimerkiksi kunnostustöiden osalta.  

“Putkistot eivät ole ikuisia ja saneeraukset puolestaan ovat kalliita ja hankalia operaatioita. Kuntien päättäjät eivät mielellään ryhdy sellaisiin varmistamatta, että katuja avataan juuri sieltä, missä kunnostusta tosiaan tarvitaan”, Auvinen tähdentää.  

Auvisen mukaan digitaalisten laitteiden määrä ja laatu tuleekin vain kasvamaan tulevaisuudessa, sillä kansalliselle infrastruktuurillemme elintärkeitä toiminnallisuuksia täytyy voida hallita ja turvata entistä paremmin esimerkiksi tarkemman laadunmittausdatan avulla.  

Suomalaisesta vedenkäsittelyn osaamisesta uusi vientituote  

Vedenjakelun perustoiminnallisuus on lähellä sähkön jakelua, mutta yhtälössä on yksi määräävä ero: käytetty sähkö ei palaudu toimittajalle samaan tapaan kuin jätevesi, joka jatkaa matkaa vesilaitoksen operoimalle jätevedenpuhdistuslaitokselle. Suomi on myös jäteveden puhdistuksen edelläkävijöitä, sillä Auvisen mukaan esimerkiksi pääkaupunkiseudun puhdistamoista Itämereen johdettu vesi on merivettä puhtaampaa.  

Suomi on johtavia maita vedenjakelun teknisen toteutuksen ja digitalisaation saralla, minkä Auvinen tietää hyvin, onhan Lining toiminut vedenjakelun tehostamisen parissa jo 60 vuoden ajan. DNA:n IoT- ja tietoturvapalvelut puolestaan jatkavat Liningin hallinnoimien juoma- ja jätevesiverkostojen älykästä kehitystä. Täten varmistetaan, että Suomi on ja pysyy vedenjakelun kärkimaana myös tulevaisuudessa.  

Kyse ei ole vain Suomesta. Liningin emoyhtiö Indutrade Group on solminut yhteistyösopimuksen DNA:n emoyhtiön Telenorin kanssa, mikä saa myös Auvisen intoilemaan suomalaisen vedenjakeluosaamisen viemisestä maailmalle.  

“Suomi tunnetaan jo maana, jossa ilma ja vesi ovat puhtaita ja teknologia edistyksellistä. Olemme myös maailman ykkösiä käyttö- ja jäteveden käsittelyssä. Miksikö? Koska se on meille jokapäiväinen ylpeyden asia. Mieluusti näkisin suomalaiset viemässä näitä ylpeyden aiheita kansainvälisille markkinoille”, Auvinen päättää.  

 

DNA IoT -liittymät ja DNA Asiakaskohtainen APN helpottavat Liningin arkea. Ota yhteyttä yritysmyyntiimme ja suunnitellaan yhdessä sinulle sopiva ratkaisu!  

Avainsanat:

Verkko Yhteydet IoT Digitalisaatio Teknologia

Lue lisää uudesta työstä

Artikkeli
6/2024 DNA Yrityksille

Homma rullaa, työkalut pelaavat ja tietoturva on kunnossa – Miten yrityksen IT-ostot kannattaa hoitaa?

Artikkeli
6/2024 DNA Yrityksille

Johtaja, älä kurista yrityksesi verkkoja – vanhanaikainen verkkoinfra hidastaa toimintaa ja lisää riskejä

Artikkeli
6/2024 DNA Yrityksille

Muhoslaisia energiavarastoja pian ympäri Eurooppaa? Cactos tähtää kansainvälisille markkinoille

Artikkeli
6/2024 DNA Yrityksille

Korvat hörölle: luvassa on teknologiaa, tietoturvaa ja trendejä

Miltä näyttää teknologian vuosi 2024?

Uljaan uuden huomisen onnennumero on 14 – nimittäin niin monta nousevaa teknologiatrendiä esitellään DNA:n vuoden 2024 teknologiatrendiraportissa! Lue valppaasti, sillä monet näistä trendeistä tulevat jättämään jälkensä historiaan.

 

Pysy digitalisaation vauhdissa.

Tilaa DNA Yrityksille -uutiskirje sähköpostiisi!

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.