Ken sensoreita kylvää, se tuottoa niittää

Robotisoidussa tuotantoyksikössä, kiinteistössä tai vaikkapa lentokoneessa voi olla satoja, jopa tuhansia eri tietoa kerääviä sensoreita. Ne aistivat tätä nykyä jo vaikka mitä. Kun vielä IoT-sovellukset jalostavat niiden keräämän tiedon tuotantosovelluksiin ja sitä myöden osaksi globaalia tuotantoprosessia, ollaan isojen bisneshyötyjen äärellä.

Esineiden Internet on merkittävä sensorimarkkinaa kehittävä voima. Se luo entistä kehittyneimpiä ja monipuolisempia fysikaalisia ja kemiallisia ilmiöitä mittaavia laitteita.

Hyvä käytännön esimerkki on kaupunkiympäristö. Kun kaupunki kätkee sisäänsä kehittyneitä, uuden sukupolven sensoreita, kertyy kiinnostavaa dataa vaikkapa kaupunkimelusta.

Riittävä joukko kuulevia sensoreita älykkäällä melulähdetunnistuksella kykenee luomaan yksityiskohtaisen melukartan ja trendit halutuista kohteista. Tietovarastojen valtava äänidatamäärä yhdistettynä esimerkiksi valvontakameroiden konenäkötunnistukseen antavat analyyseille uusia ulottuvuuksia ja visualisointeja nostaen eri näkökulmia kehittämisen pohjaksi.

Miten muuttuvat asuntomarkkinat, kun kartalta voi tarkastella eri asuntoalueiden melumaisemaa?

Älykkäiden sensoreiden merkitys tulevaisuuden palveluprosesseille ja -liiketoiminnalle on aivan keskeinen.

Sensoreiden älykkyys ei tietenkään ole sensoreissa itsessään, vaikka kuinka kehittyneitä olisivatkin. Sensorin äly jalostuu tietokantojen data-analyyseissä, algoritmien ennustemallissa ja visualisoinneissa – pitkäjänteisessä työssä. Lisäksi tulevaisuuden tekoälysovellukset nopeuttavat johtopäätelmien tekemisessä.

Mitä sensoreiden hyödyntämiseen tarvitaan?

Yksinkertaisimmillaan itse mittauspisteen sensorit ja niihin liittyvän laitteiston, tiedon keräilyyn kattavan ja hallitun tietoliikenneyhteyden sekä tietovarastointiin dynaamiset tietokannat ja pilvipalvelut. Ja toki sensoriparvea on kyettävä myös hallinnoimaan keskitetysti.

Uudenlaisten verkkojen myötä antureiden energiatehokkuus ja huoltovarmuuskin paranevat ja viestinvälitykseen liittyvät protokollat sekä liitännät standardoituvat. Positiivinen kierre on valmis, markkinoilla on kasvua ja uusia toimijoita syntyy – hienoa!

Kuuntele kiinnostavia esimerkkejä ja kehittäjien kokemuksia sensorien aistimuksista Aistien internet -podcast-sarjasta.

Avainsanat:

Digitalisaatio Verkko IoT

Lue lisää uudesta työstä

11/2022 DNA Business

Miten metaversumiin pääsee, Marja Konttinen?

Metaversumiin pääsee helposti: siihen tarvitsee vain nettiyhteyden ja hyvän tietokoneen.
11/2022 DNA Business

Itse ja automaatiolla – yritykset haluavat vapautta valita miten ja milloin asiansa hoitavat

Yritysratkaisuilta odotetaan yhä enemmän yhtä sujuvaa käyttöä kuin kuluttajien verkkopalveluilta.
11/2022 DNA Business

ZTNA: Turvaa, tukea ja varmuutta – missä ja milloin vain

Työnantajan tavoitteena on tarjota toimivat digitaaliset työvälineet, mutta myös suojella yrityksen dataa.
11/2022 DNA Business

Vain paranoidit pärjäävät? Hybridityö vaatii tujumpaa tietoturvaa

Etätyöskentely on yleistynyt, mutta toimistollakin täytyy käydä.

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.