Blogit

Peter Nyman on pitkän linjan viestintäammattilainen, jonka mielestä kaikkien tulisi ymmärtää viestinnän tärkeys.

Johtaja, viesti järjellä ja tunteella, vinkkaa Peter Nyman

Peter Nyman on pitkän linjan viestintäammattilainen. Hän on tullut tunnetuksi journalistina ja tv-kasvona. Tällä hetkellä Nyman tekee oman yrityksensä kautta viestintä- ja mediavalmennuksia yrityksille, mediayhteistyötä yritysten ja organisaatioiden kanssa sekä juontajakeikkoja isoissa tapahtumissa ja seminaareissa.

Peter Nyman, mikä on oma suhteesi johtamiseen?

"Toki saan koko ajan näköalaa johtamiseen valmentaessani huippujohtajia viestimään ja esiintymään, ja omaan työhönikin kuuluu projektien ja yritykseni johtamista, ja ennen kaikkea itseni johtamista. Mutta olen ehkä tyypillisimmilläni asiantuntijan rooli.", Nyman kertoo.

Työelämä on muuttunut merkittävästi viime vuosina, ja jäykistä organisaatioportaista on siirrytty kohti matalia hierarkiarakenteita. Kukapa enää puhuu alaisista, vaan työntekijöistä, tiimin jäsenistä tai kollegoista – tittelistä riippumatta. Johtajuudessa niin sanotut pehmeät taidot ovat tärkeämpiä kuin koskaan.

”Hierarkioiden poistuminen on ollut tapetilla jo useiden vuosikymmenten ajan. Johtaminen itsessään muovautuu ajan vaatimusten mukaan, ja johtajien tehtäväksi on tullut tukea, valmentaa ja antaa raamit. Työntekijät johtavat itse itseään.”

Tässä tilanteessa johtajuuden yksi tärkeimmistä, ellei tärkein, elementti on kommunikaatio.

”Yrityselämässä viestintä on äärimmäisen tärkeässä roolissa. Kaikki ei ole 100-prosenttisesti viestintää, mutta missään et voi toimia ilman. Esimerkiksi johtaminen, myyminen ja asiakaspalvelu ovat suurelta osin viestintää. ” 

Aitous ja läsnäolo parantavat viestin perillemenoa 

Taidokas viestintä on tärkeää monimutkaisten asioiden kommunikoinnissa. Se on onneksi tekniikkalaji, jota voi oppia.

”Retoriset taidot, kuten ethos, pathos ja logos, ovat tärkeitä viestintäkeinoja. Esiintyjän luonne, tunnetilat ja asiasisältö ovat kaikki tekijöitä, jotka vaikuttavat positiivisesti yleisöön. Ajatusprosessit ovat mieli- ja kielikuvia, ja metaforat syventävät tunnetta”, Nyman kertoo.

”Aitous, läsnäolo ja kunnioitus ovat tärkeitä viestinnän periaatteita, jotka toimivat hierarkiasta riippumatta.”

On tehty paljon tutkimuksia siitä, kuinka huono sisäinen viestintä voi vaikuttaa negatiivisesti yrityksen talouteen. Viestintä on organisaation toiminnan voiteluneste, joka pitää rattaat pyörimässä kitkatta.

”Toivoisin, että kaikki ymmärtävät viestinnän tärkeyden. Se ei ole kivaa vain itsessään, vaan sen merkitys on mittavissa viivan alla”, Nyman painottaa.

Tiedon määrä haastaa, mutta on myös voimavara 

Tiedon määrä on lisääntynyt eksponentiaalisesti, ja olennaisten asioiden kanavoiminen päätöksenteon tueksi voi olla vaikeaa informaatiotulvan keskellä. Nyman ei kuitenkaan pidä tiedon määrää uhkana.

”Onneksi meille on kehittynyt myös instrumentteja, joiden avulla hallitaan tietomassaa. Teknologian avulla voidaan suodattaa ja hyödyntää tietoa. Siksi tieto on valtava voimavara verrattuna aikaan, jolloin dataa ei ollut tällä tavalla. Inhimillinen elementti tulee mukaan siinä, miten viestit olennaisimman, ja pidät kokonaisuuden hallinnassa”, Nyman sanoo.

ChatGPT:n myötä eettiset kysymykset ovat nousseet yhtäkkiä spekulaatioista käytännön tasolle. Nyt pohditaan, kuka ottaa vastuun tiedon alkuperästä, mihin voi luottaa ja kuka tiedon omistaa.

”Kaikissa murroksissa on ylimenokausi, jossa haetaan balanssia. Näin oli ensimmäisessä teollisessa murroksessa, jossa esimerkiksi työolosuhteet eivät olleet inhimillisiä. Nyt tiedon ja teknologian vallankumouksessa teknologia juoksee edellä, säädökset ja rajoitukset tulevat perässä. Menee aikansa, ennen kuin saadaan määriteltyä, mikä on sallittua.” 

 

Onnistunut viestintä vaatii myös toimivat ja tehokkaat viestintätyökalut. Lue, miten valitset yrityksellesi sopivan Microsoft 365 -palvelupaketin.

Avainsanat:

Muuttuva työ Työkulttuuri Viestintä Johtaminen

Lue lisää uudesta työstä

Artikkeli
6/2024 DNA Yrityksille

Johtaja, älä kurista yrityksesi verkkoja – vanhanaikainen verkkoinfra hidastaa toimintaa ja lisää riskejä

Artikkeli
6/2024 DNA Yrityksille

Muhoslaisia energiavarastoja pian ympäri Eurooppaa? Cactos tähtää kansainvälisille markkinoille

Artikkeli
6/2024 DNA Yrityksille

Korvat hörölle: luvassa on teknologiaa, tietoturvaa ja trendejä

Artikkeli
5/2024 DNA Yrityksille

Liningin vedenohjausjärjestelmä valvoo maailman puhtaimman veden kulkua IoT- ja APN-ratkaisujen avulla

Miltä näyttää teknologian vuosi 2024?

Uljaan uuden huomisen onnennumero on 14 – nimittäin niin monta nousevaa teknologiatrendiä esitellään DNA:n vuoden 2024 teknologiatrendiraportissa! Lue valppaasti, sillä monet näistä trendeistä tulevat jättämään jälkensä historiaan.

 

Pysy digitalisaation vauhdissa.

Tilaa DNA Yrityksille -uutiskirje sähköpostiisi!

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.