Ihminen on yritystoiminnan tärkein tekijä

Näyttelijä Niina Nurminen hyödyntää teatterilavalla opittuja menetelmiä yritysmaailmassa. Hänen mukaansa onnistumisia syntyy, kun erilaiset ihmiset tekevät töitä yhteisen päämäärän eteen. Jos ihmiset saavat loistaa omassa tehtävässään, muodostuu asiakaskokemus, joka jättää hyvän jäljen.

Näyttelijä Niina Nurminen ymmärsi sattuman kautta, että teatterilla ja taiteella on yhteiskunnallisesti enemmän annettavaa kuin on totuttu ajattelemaan.

"Oli silmiä avaava kokemus ymmärtää, että työni voisi tapahtua teatterimaailman ulkopuolella ja että osaamisestani voisi olla hyötyä yrityksille ja yhteiskunnalle", hän kertoo.

Videolla Niina Nurminen ja Paula Miettinen pohtivat, miten teatterilavalla opitut menetelmät voivat auttaa tekemään liiketoimintastrategiasta ymmärrettävämpää. (Artikeli jatkuu videon jälkeen)

Nykyään Nurminen hyödyntää teatterilähtöisiä menetelmiä yritysvalmennuksissa. Nurmisen mukaan jokaisen onnistuneen tuotelanseerauksen, kansainvälistymisen ja markkinointistrategian takana on ryhmä ihmisiä, jonka jokaisella jäsenellä on oma tärkeä tehtävänsä.

"Jos ihmiset arvostavat toistensa tehtäviä osana kokonaisuutta, silloin onnistutaan. Hyvässä tiimissä annetaan kaikille mahdollisuus loistaa", Nurminen toteaa.

Yhteisten onnistumisten kannalta ei Nurmisen mukaan ole edes välttämätöntä, että kaikki työyhteisön jäsenet olisivat huippusuorittajia tai asiantuntijoita. Toimiva työyhteisö koostuu monenlaisista ihmisistä ja erilaisesta osaamisesta. Siksi Nurmisen mukaan jo rekrytointivaiheessa tulisi painottaa persoonallisuutta ja oppimishalukkuutta.

Videolla Niina Nurminen ja Paula Miettinen pohtivat minkälaisista osasista hyvä tiimi koostuu. (Artikkeli jatkuu videon jälkeen)

 

Yksilöiden motivaatio luo yhteisen onnistumisen

Työyhteisön tavoitteena on usein luoda positiivinen ilmapiiri, mutta Nurminen painottaa, että aito innostus kumpuaa yksilöiden sisäisestä motivaatiosta.

"Onnistumisia tapahtuu, kun kaikki haluavat tehdä yhteisen päämäärän eteen töitä ja kokevat sen henkilökohtaisesti mielekkääksi. Jos on valmis antamaan energiaa, muut antavat sitä takaisin. Sitä on vuorovaikutus: ei tarvitse yksin kantaa koko maailmaa harteillaan", Nurminen tiivistää.

Nurminen muistuttaa, että työyhteisön henki heijastuu lopulta asiakaskokemukseen.

"Kohtaamisissa ja asiakaspalvelutilanteissa on tärkeää, onko läsnä vain oman työroolinsa tai tehtävänkuvansa kautta, vai myös aidosti omana itsenään. Kun on uteliaisuutta ja halua kohdata toinen ihminen, voi syntyä tunnekokemus, joka jättää jäljen."

"Työyhteisön ja -kulttuurin kaikki osa-alueet vaikuttavat lopulta asiakaskokemukseen, ja niiden yhteinen nimittäjä on ihminen eli se, kuinka yksilö on suhteessa itseensä ja muihin", Nurminen toteaa.

Uudistumisen edellytys on itsetuntemus

Uudistuminen vaatii Nurmisen mukaan rohkeutta, joka kumpuaa itsetuntemuksesta – sitä että tuntee itsensä, mahdollisuutensa ja rajansa.

"On tärkeää ymmärtää oma tehtävänsä kokonaisuudessa ja toteuttaa päämäärää yhdessä muiden kanssa. Kun uskaltaa olla ihmisen kokoinen ja pyytää tarvittaessa myös apua, ei tarvitse pidellä kaikkia lankoja omissa käsissä", hän kertoo.

Tärkeää on myös ennakkoluulottomuus: "Kun on avoin ja astuu omalle epämukavuusalueelle, voi huomata, ettei maailma siihen kaadukaan – päinvastoin se on tila, jossa on mahdollisuus ymmärtää ja oppia uutta. Virheitä ei kannata pelätä."

Videolla Niina Nurminen ja Paula Miettinen keskustelevat esiintymispelosta ja siitä selviämisestä.

 

Kuuntele koko keskustelu podcastina!

 

Avainsanat:

Työkulttuuri Muuttuva työ

Lue lisää uudesta työstä

11/2022 DNA Business

Miten metaversumiin pääsee, Marja Konttinen?

Metaversumiin pääsee helposti: siihen tarvitsee vain nettiyhteyden ja hyvän tietokoneen.
11/2022 DNA Business

Itse ja automaatiolla – yritykset haluavat vapautta valita miten ja milloin asiansa hoitavat

Yritysratkaisuilta odotetaan yhä enemmän yhtä sujuvaa käyttöä kuin kuluttajien verkkopalveluilta.
11/2022 DNA Business

ZTNA: Turvaa, tukea ja varmuutta – missä ja milloin vain

Työnantajan tavoitteena on tarjota toimivat digitaaliset työvälineet, mutta myös suojella yrityksen dataa.
11/2022 DNA Business

Vain paranoidit pärjäävät? Hybridityö vaatii tujumpaa tietoturvaa

Etätyöskentely on yleistynyt, mutta toimistollakin täytyy käydä.

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.