Blogit

Suomen parhaan työpaikan kulttuuri rakentuu luottamukselle

Helmikuussa 2019 DNA valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi Great Place To Work -tutkimuksen suurten työpaikkojen sarjassa. Voitto on DNA:laisten pitkään hiotun yhteistyön tulos, jota kelpaa esitellä. Palkitun työkulttuurin kulmakivenä on luottamus, josta syntyy esimerkiksi vapaus valita työskentelypaikkansa ja -aikansa.

DNA:lla otettiin vuonna 2012 käyttöön mutkattoman työn malli, jonka tavoitteena oli lisätä arjen joustavuutta. Uuden mallin ideana oli rohkaista työntekijöitä valitsemaan omaan elämäntilanteeseensa sopivin tapa tehdä töitä, ajasta tai paikasta riippumatta. Mallissa jokaisella on vapaus tehdä etätöitä itselleen parhaiten sopivassa paikassa, ilman erillistä sopimista esimiehen kanssa. Perinteisen työtuntien tarkkailun sijaan kaikille DNA:laisille luotiin selkeät henkilökohtaiset tavoitteet, joiden onnistumista seurataan säännöllisesti.

Alun ennakkoluulot mutkatonta työtä kohtaan karisivat äkkiä

Kuten kaikki suuret muutokset, myös mutkattoman työn malli aiheutti alkuun ennakkoluuloja muun muassa sen suhteen, tulevatko työt varmasti tehdyksi. Huolet kuitenkin karisivat nopeasti pilotin edetessä. Kokeilu osoittautui menestykseksi ja sen myötä DNA:laisten työtyytyväisyys lisääntyi merkittävästi. Mutkattoman työn kokeilussa mukana olleista 96 % koki uudistuksen niin onnistuneena, ettei paluuta entiseen enää ollut. Pilotoinnin jälkeen malli otettiinkin käyttöön valtaosassa yhtiön toimipisteitä.

"Rakensimme työkulttuurin luottamuksen pohjalle, mikä näkyy kaikessa tekemisessä. Kun ihmisille annetaan vapauksia, he haluavat myös osoittaa olevansa luottamuksen arvoisia. Emme tarkkaile työntekijöitämme. Luotamme siihen, että motivoituneet ammattilaiset tietävät itse parhaiten, miten pääsevät tavoitteisiinsa. Luottamus näkyy myös uskalluksena kokeilla uusia asioita. DNA:lle onkin muodostunut ketterä kokeilukulttuuri, jossa kaikilla on mahdollisuus kehittää prosesseja”, kertoo DNA:n toimitusjohtaja Jukka Leinonen.

Luottamus palkitaan työntekijöiden puolelta arvostuksena. Tutkimuksen mukaan jopa 86 % DNA:laisista arvostaa työpaikkaansa. Henkilöstön työ ja vapaa-aika ovat tasapainossa, jonka myötä työ koetaan joustavaksi.  

Työntekijöiden toiveita kuunnellaan tarkasti 

Tärkeä osa DNA:n kulttuuria on työympäristön viihtyvyys, mikä on havaittavissa yhtiön kaikista toimitiloista ympäri Suomen. Modernit tilat on suunniteltu henkilöstöä tarkasti kuunnellen ja osallistaen – oli kyseessä sitten kahviautomaatteihin liittyvät toiveet tai tuolien värikirjo. Esimerkiksi DNA Talon keskeinen sijainti Helsingin Käpylässä valittiin tarkastelemalla työntekijöiden postinumeroita. Pääkonttorin lisäksi myös muut toimipisteet on uudistettu henkilöstön toiveiden pohjalta. 

Henkilöstön viihtyvyys toimitiloissa on myös havaittavissa etätyön vähenemisenä, vaikka mutkattoman työn mallin mukaisesti etänä voi olla käytännössä aina niin halutessaan. Kokeilun alussa työntekijät viettivät keskimäärin puolet viikosta etätöissä, kun nyt määrä on tasaantunut vajaaseen kahteen päivään viikossa.

”Etätyö ei ole itseisarvo, vaan vapaus valita se työtapa, mikä sopii itselle juuri sillä hetkellä parhaiten”, Leinonen sanoo ja summaa:

”Hyvän työpaikan rakentamisessa on ennen kaikkea kyse siitä, että ihmisillä on mielenkiintoinen työtehtävä, selkeät tavoitteet ja työyhteisö, jossa voi olla oma itsensä. Tässäkin luottamuksella on osansa.”

Avainsanat:

hyvinvointi työilmapiiri mutkaton työ uusityö työpaikat Töitä ja oppimista

Tuoreimmat artikkelit ja blogit

7/2024 Artikkelien toimitus

Mihin kahden gigan kaapelikaistaa tarvitaan? Yli 100 000 kotitaloutta voi jo nauttia DNA:n huippunopeasta netistä

Artikkeli
6/2024 Julia Arko

DNA:laiset saivat suunnitella oman toimistonsa: ”Mielipiteitämme kysyttiin alusta asti”

6/2024 Samu Malmelin

Kodissani on DNA taloyhtiönetti – näin se toimii

Artikkeli
5/2024 Artikkelien toimitus

Huoli lasten älylaitteiden käytöstä on kasvanut