Blogit

Ovatko taloyhtiön nettiasiat kunnossa?

7 tärkeää kysymystä yhtiökokoukseen

Kevään myötä käynnistyy myös ahkera yhtiökokouskausi. Yhtiökokous on hyvä paikka tarkistaa, ovatko taloyhtiön nettiyhteydet ajan tasalla, ja tietoturvaan liittyvät asiat kunnossa myös taloyhtiön laitetiloissa. DNA:n kiinteistötuotemyynnin asiantuntijat listasivat seitsemän asiaa, jotka kannattaa selvittää ja huomioida seuraavassa yhtiökokouksessa. Kiinteistön tekniikka, digipalvelut ja tietoturva herättävät usein kysymyksiä – mutta mistä apu? Kaikissa asukkaiden tai isännöitsijän mieltä askarruttavissa asioissa voi aina olla yhteydessä operaattoriin.

1. Mitä palveluita taloyhtiön sisäverkko mahdollistaa? Onko siinä ollut ongelmia?

Taloyhtiön sisäverkon tilanne olisi hyvä kartoittaa ajoittain, jotta tiedetään, mitä palveluita se mahdollistaa nyt ja tulevaisuudessa. Jos saatavilla on palveluita, joita ei vielä käytetä, on hyvä pohtia yhdessä, mihin suuntaan asumisen toimintaympäristöä taloyhtiössä halutaan kehittää. Taloyhtiön päättäjillä olisi hyvä olla myös jonkin verran ymmärrystä sisäverkkoasioista, jotta laajakaistakilpailutuksissa osattaisiin verrata eri operaattoreiden palveluita keskenään.

Jos sisäverkon suhteen on havaittu ongelmia, niitä olisi hyvä käydä läpi yhtiökokouksessa ja päättää toimenpiteistä. On myös tärkeää selvittää, kuka yhtiössä tietää sisäverkosta ja missä siihen liittyviä dokumentteja säilytetään. Näin asioiden hoitaminen helpottuu silloin, jos ongelmia ilmenee. Antennikaavio ja sisäverkkokuva ovat taloyhtiöissä usein hukkateillä, tai dokumentit eivät ole ajan tasalla.

2. Kannattaisiko sisäverkot uusia remontin yhteydessä?

Jos yhtiössä on suunnitteilla suurempi remontti, on järkevää pohtia, pitäisikö sisäverkot uusia samalla. Kun antenni- ja tietoliikenneverkkojen uusiminen yhdistetään esimerkiksi putkiremonttiin, kustannukset pienenevät ja kaapelireitit on helppo uusia samalla. On myös hyvä selvittää, mitä uusia palveluita sisäverkon uusiminen mahdollistaisi. Viestintäviraston määräys opastaa ratkaisun toteutuksessa.

3. Mitä sisäverkon uusimisen yhteydessä pitäisi ottaa huomioon?

Sisäverkon uusimista kannattaa harkita myös silloin, jos sen toiminnassa havaitaan merkittäviä ongelmia. Jos sisäverkkoa ei ole tarvetta uusia kokonaan, sitä voidaan myös parantaa. Antennisisäverkon ketjurakennetta voidaan muuttaa ja verkon komponentteja, kuten antennirasioita ja kaapeleita, voidaan uusia.

4. Tietävätkö kaikki, että yhtiössä on taloyhtiölaajakaista? Jos ei ole, toisiko se säästöä?

Usein käy myös niin, että kaikki asukkaat eivät tiedä yhtiön laajakaistatilannetta. Mikäli yhtiössä on taloyhtiölaajakaista, siitä muistuttaminen aika ajoin ei ole pahitteeksi.

Mikäli yhtiössä ei ole taloyhtiölaajakaistaa, sen hankkimista kannattaa selvittää. Taloyhtiölaajakaista on nykyisin edullisin tapa hoitaa asuntojen nettitarpeita. Ellei yhtiössä ole vielä keskitetty laajakaistahankintoja, asiasta kannattaa keskustella seuraavassa yhtiökokouksessa.

5. Onko taloyhtiö digitrendien tasalla?

DNA:n taloyhtiöpalvelussa on huomattu, että sähköinen viestintä isännöitsijän ja asukkaiden välillä on alkanut herättää runsasta kiinnostusta. Porraskäytävänäytöt ja niiden mobiilisovellukset ovat tulleet osaksi yhtiöiden tiedonkulkua ja haastaneet perinteistä lappujen jakamista asukkaille. Taloyhtiöiden nettisivut, Facebook-sivut ja WhatsApp-ryhmät ovat vakiintuneet jo monen yhtiön arkeen. Jos taloyhtiössä ei ole vielä käytössä tällaisia viestintäkanavia, asia kannattaa ottaa puheeksi. Sähköinen asukasviestintä madaltaa tiedottamisen kynnystä ja tavoittaa asukkaat perinteisiä keinoja tehokkaammin. Digitaalista asukasviestintää kannattaa harkita etenkin silloin, jos suunnitteilla on jokin iso remontti, joka vaatii aktiivista tiedottamista.

Myös sähköiseen mittaamiseen siirtyminen on taloyhtiöissä ajankohtainen kysymys. Taloyhtiöihin asennetaan saneerausten yhteydessä yhä enemmän sähköisiä järjestelmiä, kuten lukitusjärjestelmiä ja huoneistokohtaisia mittareita erilaisten kulutusarvojen mittaamiseen. Erityisesti vedenkulutuksessa on siirrytty sähköiseen mittaamiseen, mikä muuttaa vesimaksujen perimistä oikeudenmukaisemmaksi. Vesimittareiden lisäksi lämpötilojen ja ilmankosteuden säätäminen ja lämmön talteenoton optimointi ovat tapoja säästää yhtiön kustannuksissa. 

6. Onko taloyhtiön tietoturva ajan tasalla?

Taloyhtiön tulisi tiedostaa, mitä tietoturvauhkia sen tilaamiin yhteyksiin ja laitteistoihin voi liittyä, ja miten niihin tulisi valmistautua. Jos taloyhtiössä on moderneja taloteknisiä järjestelmiä, kuten esimerkiksi digitaalisesti ohjattu lämmitys, ilmastointi, vedenkulutuksen valvonta tai sähkölukot, on hyvin tärkeää varmistaa, että kiinteistön järjestelmä on suojassa ulkopuolisilta hyökkäyksiltä. Digitaaliset järjestelmät pitää suojata erillisellä palomuurilla. Taloyhtiön tulisi varmistaa taloteknisiltä laitetoimittajilta, onko tietoturva-asiat huomioitu.

Tietoturva-asioille kannattaa nimetä vastaava henkilö taloyhtiön hallituksessa. Monella isännöintitoimistolla on myös tekninen isännöitsijä, jolle tietoturva-asiat ovat tuttuja.

7. Mistä digiasioista yhtiö ei ole vastuussa? 

Yhtiökokouksessa on hyvä myös terävöittää osakkaille ja asukkaille, mistä digiasioista he ovat itse vastuussa. Esimerkiksi huoneistokohtaiset tietoturva-asiat jokaisen on hoidettava itse. Asukkaiden kannattaa varmistaa oma tietoturvansa käyttämällä joko operaattorin tietoturvapalvelua tai hankkimalla palvelu joltain muulta toimijalta.

Myös kiinteistön ulkopuolella käytettävät palvelut, kuten mobiililaajakaistat ja niiden tietoturva, ovat asukkaan omalla vastuulla.

Info:

www.dna.fi/kiinteistoille  

DNA:n Taloyhtiömyynnin tavoitat sähköpostitse osoitteella taloyhtiomyynti@dna.fi. Oman alueesi yhteystiedot löydät myös osoitteesta www.dna.fi/taloyhtiomyynnin-yhteystiedot.

Taloyhtiöiden laajakaista- ja televisiopalveluiden tilauksiin ja toimituksiin liittyvissä kysymyksissä saat neuvoja DNA:n Taloyhtiöpalvelusta, taloyhtiopalvelu@dna.fi, puh. 044 044 7240, www.dna.fi/taloyhtiopalvelu.

Avainsanat:

digitalisaatio tietoturva asiakkaat teknologia Teknologiaa ja tekoälyä

Tuoreimmat artikkelit ja blogit

5/2024 Artikkelien toimitus

Kolme syytä ottaa maksullinen tietoturvapalvelu  

Artikkeli
5/2024 Artikkelien toimitus

Kellopuhelimista on kehkeytymässä ilmiö pienten koululaisten keskuudessa

5/2024 Artikkelien toimitus

Sirkun vanhan mökin tilalle nousi kaunis kakkoskoti – yhden tärkeän ratkaisun ansiosta arki pyörii terassilta käsin

4/2024 Artikkelien toimitus

Kyllä, sinua voidaan salakatsella läppärisi kamerasta – tarkista nämä 5 yleistä tietoturvaväitettä!