Uusi työ mielessä? Harkitse ensin sisäistä loikkaa – näistä syistä se vahvistaa kaikkia

Osaaminen ja palkka tekevät isoimmat loikat työpaikkaa vaihdettaessa, sanotaan. Todellisuus tarjoaa myös muita vaihtoehtoja. Työtehtävän vaihto yrityksen sisällä saattaa johtaa parempaan, kaikkia osapuolia ilahduttavaan lopputulokseen.

Kun nykyiseen työhönsä hiljalleen kyllästyvälle työntekijälle tarjotaan mahdollisuutta siirtyä uusiin tehtäviin, voidaan säästyä kokonaiselta kalliilta rekrytoinnilta. Työhönsä tympääntynyt henkilö päätyy helposti selailemaan työpaikkailmoituksia. Ilmiö ruokkii itseään, sillä suuri vaihtuvuus luo levottomuutta ja laskee ilmapiiriä. Vanhojen työkavereiden kadotessa alkavat muutkin helposti siirtyä lähtökuoppiin.

Siirtymän ei välttämättä tarvitse tapahtua edes ylöspäin valaakseen sinuun uutta voimaa – toisinaan sivuttainen siirtymä on jopa toivotumpi vaihtoehto. Jos siirtyvän henkilön aikaisempaan rooliin saadaan kierrätettyä tekijä talon sisältä, on säästöä kertynyt jo kahden rekrytoinnin edestä.

Ammattitaito jää taloon, kaikki oppivat uutta

Kun henkilö hyppää tiimistä tai tehtävästä toiseen, vanha rooli jää harvoin täysin taakse. Varsinaisen ammattiosaamisen lisäksi tiedot ja taidot talon kulttuurista, käytännöistä, tuotteista, taustajärjestelmistä tai vaikkapa asiakkaiden kokemuksista seuraavat uuteen tehtävään ja helpottavat sen tekemistä.

Kilpailijalle siirryttäessä kaikki nuo yritystä koskevat tiedot ja taidot lähtevät työntekijän mukana. Todennäköisesti ne korvaantuisivat hiljalleen uutta työpaikkaa koskevilla opeilla.

Työssäoppimisen 70:20:10-mallin mukaan 70 % oppimisesta tapahtuu itsenäisessä työssä, 10 % koulutuksissa. Loput 20 % tapahtuu työkavereilta oppimalla – heidän työtään seuraamalla ja kokemuksia jakamalla. Jos työntekijöitä kannustetaan yrityksen sisäisiin siirtymiin, vahvistaa se kaikkien muidenkin oppimista ja kasvattaa ammattitaitoa. Tämä parantaa myös joustavuutta, sillä työkaveria, jonka työnkuvan tuntee, on helpompi ajoittain sijaistaa.

Sisäinen kierto onkin erinomainen väylä uusien taitojen oppimiseen ja osaamisen laajentamiseen – myös CV:n kannalta. Samalla yrityksen tiimien väliset kuilut kaventuvat, kun osaaminen vahvistuu molemmin puolin.

Joko teillä käydään loikkakeskusteluita?

Kun kaikki työntekijät tietävät, että yritys aktiivisesti kannustaa henkilöstöään aika ajoin uusiin tehtäviin, luo tämä uutta nostetta, motivaatiota ja horisonttia myös väliaikaiseksi miellettyihin töihin. Esimerkiksi puhelinmyynti- tai asiakaspalvelutyö, jonka osa-aikainen tekijä mieltäisi helposti vain opiskelun aikaiseksi rahanlähteeksi, saattaakin yllättäen muuttua pääsylipuksi oman alan ensimmäiseen työpaikkaan.

Toisinaan maisemanvaihdos on tietenkin fiksua, sillä ammattitaito kehittyy myös uusiin työpaikkoihin tutustumalla. Julkinen keskustelu työpaikoista painottuu kuitenkin jo valmiiksi jatkuvaan vaihtuvuuteen; lyhyisiin sopimuksiin ja epävarmuuteen työmarkkinoilla. Toisinaan näkee myös pohdintaa, miten hyvä urakehitys suorastaan vaatii työpaikan vaihtamista 3–5 vuoden välein. Kaiken tämän rinnalla keskustelua sisäisten loikkien tarjoamista urakehitys- ja oppimismahdollisuuksista olisikin hyvä lisätä.

Meillä DNA:lla käydään monissa tiimeissä jo avoimesti loikkakeskusteluita. Niiden tavoitteena on pitää vanha tekijä talon sisällä ja löytää hänelle uusia, mieleisiä työtehtäviä. Loikkakeskustelut alkavat työntekijän aloitteesta, mutta tärkeää on työnantajan näkyvä tuki niille. Olennaista on, että työntekijän inhimillinen vaihtelunhalu ja uusien haasteiden kaipuu ei ole märkä rätti työnantajan kasvoille, vaan mahdollisuus löytää jotain uutta ja molempia hyödyttävää.

Avainsanat:

työilmapiiri mutkaton työ DNAlaiset työpaikat Töitä ja oppimista

Kommentit (2)

maju
19.09.2019 14:20
Tämä loikka pitäisi tehdä hallitusti. Meidän yrityksessämme ihmiset tekivät pitkiä aikoja samoja töitä. Sitten yhtäkkiä annettiin ymmärtää, että halutessaan voisi vaihta...
Tämä loikka pitäisi tehdä hallitusti. Meidän yrityksessämme ihmiset tekivät pitkiä aikoja samoja töitä. Sitten yhtäkkiä annettiin ymmärtää, että halutessaan voisi vaihtaa töitä. Kun vaihtajia sitten ilmaantui runsaasti, kävikin niin, että suuri osa henkilöstöä joko opetteli tai opiskeli uutta työtään. Tässä tilanteessa ainakin ulospäin vaikutti monesti, että kukaan ei osaa enää mitään. Tottakai vaihtelu virkistää, mutta jo ennen vaihtoa pitää harkita, miten perehdyttäminen tehdään, ettei henkilöstö eivätkä asiakkaat kärsi tilanteesta.

Näytä kokonaan

Ville Halonen
20.09.2019 12:50
Hyvä pointti, kiitos kokemuksen jakamisesta maju! Jos yrityksessä ei aiemmin ol...
Hyvä pointti, kiitos kokemuksen jakamisesta maju! Jos yrityksessä ei aiemmin ole ollut sisäisiä loikkia mahdollistavaa kulttuuria, on ehdottoman tärkeää hoitaa muutosjakso hallitusti. Yleisesti kuitenkin uskon, että sisäiset loikat mahdollistavat paremman perehdytyksen uusiin tehtäviin – niin loikkaajan kuin hänen seuraajansakin osalta. Ehkäpä teidänkin yrityksessänne tämä tarjottu mahdollisuus vaihtaa tehtäviä johti siihen, että moni itsekseen työpaikan vaihtamista harkinnut päätyikin jäämään yritykseen. Ikävä kuitenkin kuulla, ettei muutos ollut hallittu!

Näytä kokonaan

Tuoreimmat artikkelit ja blogit

5/2022 Artikkelien toimitus

Elämä on sitä mihin aikamme käytämme

5/2022 Samu Malmelin

Näin saat netin toimimaan myös mökillä

Mökkeillessäkin on kiva nauttia toimintavarmasta nettiyhteydestä
5/2022 Helena Vartiainen

Tutut turvallisuusohjeet tehoavat uusiinkin pöpöihin 

Outojen linkkien avaamatta jättäminen ja sovellusten lataaminen vain virallisista sovelluskaupoista ovat monelle tuttuja turvallisuusohjeita. Niiden noudattaminen säästää monilta harmeilta.
4/2022 Samu Malmelin

DNA tutki: Vinkit lapsen puhelimenkäytön yleisimpiin huolenaiheisiin

Kokosimme vastauksia niistä lapsen puhelimenkäyttöön liittyvistä asioista, jotka askarruttivat eniten koululaistutkimukseen osallistuvia vanhempia.