Blogit

Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen korostuu poikkeusaikana

Korona on ohjannut ihmiset etätöihin, mikä on saattanut arkielämän ja työn entistä lähemmäksi toisiaan. DNA:n työhyvinvointipäällikkö Heidi Antman kertoo, miten henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen on pandemian myötä korostunut DNA:lla entisestään. 

”Korona-virus asetti meille täysin uudenlaisen haasteen. Tunnistimme heti pandemian puhjettua, että työhyvinvoinnin uudenlaiset riskit voivat olla niin henkisiä kuin fyysisiäkin, ja näihin on reagoitava nopeasti. Koimme tärkeimmäksi aloittaa heti henkilöstön aktiivisen kuuntelemisen, koska juuri tämän pohjalta työhyvinvointia on DNA:lla alusta asti rakennettukin”, Antman kertoo. 

”Olemme poikkeusaikana tehneet noin kuukauden välein pulssikyselyitä, joilla olemme selvittäneet henkilöstömme ajatuksia ja tarpeita. Muodostimme tätä varten myös työryhmän, joka vastaa DNA:laisille tuotettavista tukipalveluista”, Antman jatkaa.

”DNA:lla mennään aina ihminen edellä – kun työntekijä voi hyvin, hän myös suoriutuu paremmin.”

Uudenlaiseen arkeen totuttelu on ollut monelle haastavaa, kun kaikkien perheenjäsenten työt, koulu ja vapaa-aika ovat siirtyneet saman katon alle. 

”Merkittävin työhyvinvoinnin kulmakivi on meidän mutkaton työkulttuurimme, jossa töitä tehdään silloin, kun niitä on paras tehdä ja töitä ohjaavat tavoitteet eikä niihin käytetty aika. Tunnistamme, että työ on vain osa elämää ja siksi on äärimmäisen tärkeää, että tämä voidaan sovittaa yhteen arjen kanssa”, Antman kertoo.

Enemmän apukeinoja arjen helpottamiseksi

”Työntekijöillämme on nyt käytössä palvelu, jossa tarjotaan apua työelämän haasteisiin ja kriiseihin sekä myös muihin arkisiin vaikeuksiin, kuten parisuhdeongelmiin, joita lisääntynyt yhdessäolo saattaa aiheuttaa.”, Antman jatkaa.

”Tarjoamme työntekijöillemme työterveyslääkäri- ja psykologipalveluita etänä, jotta mahdolliset ongelmat tulisivat varmasti hoidettua. Näiden lisäksi tarjoamme fysioterapeuttimme apua, jonka tarve saattaa korostua työergonomian heikentyessä”, Antman lisää. 

Antman painottaa työergonomian ja tauottamisen merkitystä työhyvinvoinnin kannalta. 
 
”Mutkaton työkulttuurimme kannustaa liikkumiseen kesken työpäivän – olemmekin verranneet huonosti tauotettua työpäivää kahdeksan tunnin lentomatkaan. Meillä on ollut käytössä taukoliikuntasovellus, joka muistuttaa työpäivän tauoista. Teimme verkkokurssin, jossa tarjoamme työntekijöillemme työkaluja oman etätyöergonomian johtamiseen”, Antman kertoo

Antmanin mukaan poikkeusaikana on ollut erityisen tärkeä huolehtia, ettei kukaan jää asioidensa kanssa yksin. Tämän vuoksi avainasemassa ovat jatkuva tiedon jakaminen ja dialoginen viestintä henkilöstön kanssa.

”Tiedon jakaminen on ollut merkittävä osa poikkeusajan hoitamista, sillä haluamme jatkuvasti pitää työntekijämme ajan tasalla ja kannustaa kaikkia myös keskustelemaan yhdessä asioista. Poikkeusajan tuomista haasteista voi keskustella yhteisesti, esimerkiksi sisäisissä kanavissamme. Tiimien kesken järjestetään etäyhteyksin yhteisiä kahvi- sekä työskentelyhetkiä, minkä lisäksi kaikilla on mahdollisuus tulla yhteiseen virtuaaliseen kahvihuoneeseen, jossa voi puhua ihan mistä vain”, Antman kertoo.

Poikkeusajalla on ollut myös positiivisia vaikutuksia

Poikkeusajan tuoma muutos näkyy Antmanin mukaan DNA:n sairauspoissaolojen laskuna.

”Tarttuvat taudit ovat jääneet sairastamatta, kun kohtaamisia on huomattavasti aikaisempaa vähemmän. Selkeimmin luvut näyttäytyvät asiakaspalvelussamme, jossa sairauspoissaolot ovat laskeneet melkein kymmenen prosenttiyksikköä. Koko DNA:n tasolla sairauspoissaolot ovat kuukausitasolla vähentyneen noin kaksi prosenttia, jota voidaan pitää hyvänä lukuna. On hienoa nähdä, että koronaviruksesta huolimatta DNA:laiset voivat yleisesti katsottuna hyvin” Antman toteaa hymyillen. 

Avainsanat:

Töitä ja oppimista Vastuullisuutta ja huolenpitoa

Tuoreimmat artikkelit ja blogit

7/2024 Artikkelien toimitus

Mihin kahden gigan kaapelikaistaa tarvitaan? Yli 100 000 kotitaloutta voi jo nauttia DNA:n huippunopeasta netistä

Artikkeli
6/2024 Julia Arko

DNA:laiset saivat suunnitella oman toimistonsa: ”Mielipiteitämme kysyttiin alusta asti”

6/2024 Samu Malmelin

Kodissani on DNA taloyhtiönetti – näin se toimii

Artikkeli
5/2024 Artikkelien toimitus

Huoli lasten älylaitteiden käytöstä on kasvanut