Blogit

Ethän jätä ketään yksin digiajassa?

Digitaalisuus on vahvasti läsnä arjessamme, kun yhä useammat palvelut siirtyvät verkkoon. DNA ja HelsinkiMissio helpottavat nyt yhdessä erityisesti senioreiden avunsaantia digiasioissa opastamalla heitä laitteiden ja digitaalisten palveluiden käytössä.

Digibokseista se alkoi

Digitaalista eriarvoisuutta koetaan Suomessa yhä enemmän, mikä johtuu DNA:n kyselytutkimuksen* mukaan esimerkiksi osaamisen puutteesta tai huonosta taloudellisesta tilanteesta. Eriarvoisuuden tuntemukset voivat olla todellinen este arjessa, jos ihmisellä ei ole osaamista tai mahdollisuutta käyttää digitaalisia palveluita tasavertaisesti muiden kanssa.  Pohjimmiltaan nämä kokemukset ovat yksinäisyyttä, jonka torjuminen on vuonna 1883 perustetun HelsinkiMission tärkein tehtävä. DNA on HelsinkiMission pääyhteistyökumppani.

Ihmiset kokevat digitaalista eriarvoisuuden tunnetta enemmän, mitä iäkkäämpiä he ovat. Tämän takia HelsinkiMission toiminnassa on mukana paljon vapaaehtoisia, jotka osallistuvat esimerkiksi senioreiden pienryhmien vetämiseen ja avustavat heitä henkilökohtaisesti. Yhä suurempi osa HelsinkiMissioon tulevista vanhusten pyynnöistä koskee nimenomaan digilaitteiden ja -palveluiden käyttöä.

- Senioreiden viestit meille muuttuivat, kun digiboksit yleistyivät. Niiden käyttöön ja asennuksiin liittyi monenlaista huolta ja kysymystä, joita meidän vapaaehtoiset selvittivät. Digilaitteiden lisääntyessä pyyntöjen määrä on kasvanut erityisesti älypuhelimiin ja tabletteihin liittyen. Haasteet niiden kanssa ovat todellisia ja se luonnollisesti pelottaa monia senioreista, sanoo HelsinkiMission varainhankintapäällikkö Niina Frösén.

Vapaaehtoisia tarvitaan jatkuvasti enemmän

Vanhukset toivovat henkilökohtaista, omassa kodissa ja heidän omilla laitteillaan tapahtuvaa digiapua. HelsinkiMissio on yksi harvoista hyväntekeväisyysjärjestöistä, jonka vapaaehtoiset pääsevät apua tarvitsevien koteihin. Myös DNA:n työntekijöillä on mahdollisuus osallistua HelsinkiMission kouluttamina keikka-aputoimintaan ja auttaa senioreita vaikkapa älypuhelimen käytössä. Työ on osittain tuttua, sillä DNA:n oma Seniorilinja on toiminut jo yli 10 vuotta. Tämä työ ei kuitenkaan tekemällä lopu.

- Kun seniori hakee digiapua, on hän jo ylittänyt suurimman kynnyksen. Sen jälkeen keikka-apulainen ottaa tehtävän hoitaakseen ja auttaa vanhusta ongelman kanssa. Joskus auttaminen ja uuden oppiminen on hidasta ja vaatii toistoa, mutta aina se on sen arvoista, Frösén kertoo.

Senioreiden kysymykset ja avun tarpeet liittyvät usein verkkopankin käyttöön. Opastaminen on kuitenkin haastavaa, koska vapaaehtoinen ja autettava eivät voi tunnistautumissyistä nähdä, mitä toisen verkkopankissa tapahtuu. Käyttöä pitäisi kuitenkin pystyä neuvomaan, kun pankkien kivijalkakonttorien määrä maassa vähenee. 

Aina kannattaa auttaa

DNA ja HelsinkiMissio uskovat, että yhdessä tekeminen ja ihmisten kohtaaminen on avain parempaan maailmaan. Tämä näkyy yhteistyössä tulevaisuudessa yhä enemmän. 

- Suunnitteilla on monenlaista digitapahtumaa ja korttelijuhlaa, joissa me saamme ammattilaisten kanssa rohkaistua senioreita digiasioissa ja samalla DNA:n työntekijät näkevät ja kuulevat, millaisia ongelmia vanhukset laitteiden kanssa kohtaavat. Se auttaa heitä suunnittelemaan palveluita, samalla kun me saamme ohjattua vanhukset avun pariin, josta he hyötyvät. Tässä kaikki voittavat, Frösén sanoo.

HelsinkiMissio ja DNA uskovat yhdessä pitkäjänteiseen tekemiseen, jossa kohtaavat molempien osapuolien osaaminen ja halu tehdä ihmisten elämästä helpompaa digimaailmassa.

- DNA:n digitaalinen osaaminen on vahvaa ja meillä puolestaan on tietoa avun tarpeesta. Toki meitä yhdistää aito pyrkimys vähentää ihmisten yksinäisyyttä ja syrjäytyneisyyttä, sillä vaikka teemme periaatteessa erilaista työtä, olemme huomanneet samat haasteet ja lähteneet nyt ratkaisemaan yhteisiä ongelmia, Frösén sanoo. 

Eriarvoisia ja digitaalisesti taka-alalle jääneitä ihmisiä on maassamme paljon. Siksi kaikki yhdenvertaisuuden eteen tehtävä työ on tärkeää. Frösén esittääkin toiveen meille jokaiselle.

- Rohkaisen kaikkia auttamaan läheisiään tai tuntemattomampiakin aina, kun siihen tarjoutuu tilaisuus. Ne ovat pieniä tekoja, joilla voi olla mittaamattoman suuri vaikutus matkallamme kohti yhdenvertaista maailmaa.

 

* DNA:n tutkimus: Putoaminen digikelkasta lisää eriarvoistumista

Avainsanat:

digitalisaatio hyväntekeväisyys laitteet yhteisöllisyys seniorit Vastuullisuutta ja huolenpitoa

Tuoreimmat artikkelit ja blogit

Artikkeli
5/2024 Artikkelien toimitus

Huoli lasten älylaitteiden käytöstä on kasvanut

5/2024 Artikkelien toimitus

Kolme syytä ottaa maksullinen tietoturvapalvelu  

Artikkeli
5/2024 Artikkelien toimitus

Kellopuhelimista on kehkeytymässä ilmiö pienten koululaisten keskuudessa

5/2024 Artikkelien toimitus

Sirkun vanhan mökin tilalle nousi kaunis kakkoskoti – yhden tärkeän ratkaisun ansiosta arki pyörii terassilta käsin