Blogit

Digilaitteista on tärkeää pystyä pitämään taukoa

Lapset oppivat myös digiarjen asioita ja tapoja pitkälti aikuisten esimerkin kautta. Koko perheen Puhelinparkki onkin erinomainen keino tukea lasten ja nuorten kehitystä sen ohella, että sen avulla voidaan koko perheen voimin keskittyä älylaitteen sijaan muihin mukaviin toimiin. Aikuisen jakamaton huomio edistää muun muassa lapsen myönteistä itsetunnon kehitystä, toteaa kehityspsykologian asiantuntija Katariina Leivo Suojellaan Lapsia ry:stä artikkelissaan.

Nopeasti kertyvän tutkimusnäytön perusteella on tärkeä kannustaa lasta ja koko perhettä rajoittamaan digilaitteiden käyttöä. Puhelinparkki suojelee lasta digiliikenteessä ja mahdollistaa säännölliset tauot digilaitteiden käytöstä.

Teknologian nopea kehitys on ensisijaisesti hyödyllistä, mutta samalla se on luonut tarpeen edistää lasten digiturvataitoja sekä harjoitella turvallista liikkumista digiliikenteessä.

Puhelinparkin käyttö edistää digilaitteiden hyötyjen maksimointia ja riskien minimointia. Sen käyttö edistää koko perheen hyvinvointia ja turvaa lapsen kehitystä.

Perheen on tärkeä harjoitella digilaitteiden käytön tauottamista yhdessä

Tutkimus osoittaa, että huoltajan runsaalla digilaitteiden käytöllä voi olla kielteinen yhteys esimerkiksi lapsen kielelliseen kehitykseen (Mustonen ym. 2022).

Kuten arjessa yleensäkin, lapset oppivat myös digiarjen asioita ja tapoja pitkälti aikuisten esimerkin kautta. Koko perheen puhelinparkki onkin erinomainen keino mahdollistaa lasten ja nuorten keskittyminen myös muihin mukaviin toimiin. Aikuisen jakamaton huomio edistää mm. lapsen myönteistä itsetunnon kehitystä. Huoltajien aktiivinen osallistuminen lapsen digiarkeen ja ohjaaminen median turvallisessa käytössä tukee digiympäristöjen myönteisiä vaikutusta lapselle (Paavonen, 2011).

Leikki edistää lapsen mielikuvitusta ja luovuutta sekä kehittää ongelman ratkaisutaitoja

Digilaitteiden kohtuullisesta käytöstä on lapsille paljon iloa ja hyötyä. Tutkimukset osoittavat kuitenkin, että liiallinen käyttö voi häiritä lapsen aivojen kehitystä ja heikentää kielellistä oppimista (Van den Heuvel ym. 2019, Hutton ym. 2021). Lapsen mielikuvituksen, luovuuden ja ongelmanratkaisutaitojen kehityksen kannalta onkin tärkeää, että lapsella on vapaa-ajalla tilanteita ja aikaa ilman puhelinta tai muita digilaitteita. Leikki tuo lapselle iloa ja tukee sosiaalisten taitojen kehittymistä, sekä edistää lapsen taitoja hahmottaa ympäröivää maailmaa (Vehkalahti & Urho 2013). Lapsen on hyvä kokea välillä myös tylsistymistä, mikä edistää lapsen luovuutta ja kykyjä keksiä muuta kivaa ja ”älyvapaata” tekemistä.

Puhelinparkki tukee lapsen rauhoittumista ja turvaa unta

Lapsen digilaitteiden käyttö juuri ennen nukkumaanmenoa voi häiritä lapsen unen saantia ja unta, heijastuen kielteisesti myös lapsen mielialaan. (Huotilainen 2021). Runsas digilaitteiden käyttö yhdistettynä vähäiseen unen määrään lisää myös riskiä lapsen käyttäytymisongelmille (Paavonen 2011). Puhelinparkin käyttö on hyödyllinen tapa pitää älylaitteet poissa lasten makuuhuoneista, mikä tukee lapsen rauhoittumista ja turvaa unta. Suojellaan Lapsia ry:n asiantuntijat muistuttavatkin huoltajia, että puhelinparkki on ensisijaisesti kehitetty suojelemaan lasta digiympäristöissä. Lapsen käyttäessä digilaitteita väsyneenä, ilta– ja yöaikaan ja ilman aikuisen valvontaa, lisää lapsen riskiä joutua seksuaalisen häirinnän, houkuttelun tai seksuaaliväkivallan uhriksi.

Oman puhelimen käyttö oppitunneilla tulee olla aikuisen ohjaamaa

Digilaitteiden käyttö oppimisympäristöissä tukee parhaimmillaan mm. lapsen lukutaidon kehittymistä (Siljamäki 2016). Digilaitteiden käyttöä oppitunneilla on kuitenkin hyvä rajoittaa ja oman puhelimen käyttö tulee tapahtua aikuisen ohjaamana. Näin toimimalla varmistetaan, että digilaitteiden tuoma hyöty kohdentuu parhaalla mahdollisella tavalla lapsen oppimisen edistämiseen.

Katariina Leivo on Suojellaan Lapsia ry:n kehityspsykologian asiantuntija. 

Katariina vietti 17 vuotta Lontoossa työskennellen monikulttuurisessa ympäristössä, ensin kouluympäristössä keskittyen luomaan esteettömiä ja yksilöllisiä oppimisympäristöjä ja materiaaleja kaikille oppilaille, riippumatta heidän oppimistarpeista. Hän työskenteli myöhemmin erilaisissa psykologian palveluissa edistäen haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja perheiden hyvinvointia synnytystä edeltävästä ajasta kouluvuosiin tarjoamalla myötätuntoon ja kiintymykseen perustuvia toimenpiteitä sekä matalan intensiteetin CBT-hoitoa nuorille ja aikuisille.

https://www.suojellaanlapsia.fi/katariina-leivo

Tutustu DNA:n ja Suojellaan Lapsia ry:n yhteiseen Puhelinparkkiin ja tilaa omasi maksutta >> https://corporate.dna.fi/puhelinparkki


 

Avainsanat:

vastuullisuus puheenaiheet teknologia digitalisaatio Vastuullisuutta ja huolenpitoa Lapsiperheen arkea

Tuoreimmat artikkelit ja blogit

Artikkeli
6/2024 Julia Arko

DNA:laiset saivat suunnitella oman toimistonsa: ”Mielipiteitämme kysyttiin alusta asti”

Artikkeli
5/2024 Artikkelien toimitus

Huoli lasten älylaitteiden käytöstä on kasvanut

5/2024 Artikkelien toimitus

Kolme syytä ottaa maksullinen tietoturvapalvelu  

Artikkeli
5/2024 Artikkelien toimitus

Kellopuhelimista on kehkeytymässä ilmiö pienten koululaisten keskuudessa