Yritysliiketoiminnan johtaja Hannu Rokka luottaa katsekontaktin voimaan – vaikka videon välityksellä

DNA:n Hannu Rokan mukaan johtaminen on vuorovaikutusta. Johtamiseen on saatu digitalisaation myötä uusia työkaluja, mutta avoin ja läpinäkyvä keskusteluyhteys on edelleen kaiken perusta.

Vuonna 2014 DNA yhdisti toiminnassaan neljän yhtiön – DNA:n, Forte Netservice Oy:n, TDC Oy:n ja TDC Hosting Oy:n – yritysliiketoiminnat yhdeksi kokonaisuudeksi.

Integraatio on DNA:n yritysliiketoiminnan johtajan Hannu Rokan mukaan ollut DNA:lla valtava koetinkivi uuden teknologian hyödyntämiselle. Prosessi, joka perinteisin keinoin olisi ollut johdon keskenään suunnittelema kokonaisuus, onkin pystytty suunnittelemaan koko yhteisön kanssa sen omista lähtökohdista. Uudet työvälineet parantavat johtoportaan mahdollisuuksia kuunnella kaikkia työntekijöitä ja kerätä informaatiota.

Uudet välineet ovat tuoneet myös kahvipöytäkeskustelut verkkoon. Yammer toimii alustana kaikenlaisille keskusteluryhmille; virallisempien ketjujen lisäksi sieltä löytyvät ajankohtaiset ilonaiheet, kihinät ja purnaukset. Esimies pystyy tutustumaan alaistensa mielipiteisiin ja osallistumaan keskusteluun näiden ryhmien kautta.

- Yammerin kautta saa paremmin kiinni siitä, mitä organisaatiossa puhutaan. Jokaisessa kahvipöydässä ei kuitenkaan voi olla istumassa. Lisäksi palstat madaltavat kynnystä kysyä, kun jokin on epäselvää. Jos vaikka johonkin yhteisesti läpikäytyyn asiaan haluaa jälkikäteen tarkennusta, asiaan pystyy syventymään Yammerin kautta milloin tahansa, sanoo Rokka.

Yammerin kätevyydestä huolimatta Rokka luottaa edelleen myös katsekontaktin voimaan. Hän uskoo, että videoneuvottelu tulee voimistamaan asemaansa tulevaisuudessa.

Digiaika peräänkuuluttaa tasapainoa työn ja vapaa-ajan välille

Nykyään työtä voi tehdä missä ja milloin tahansa. Vapauden rinnalla korostuu vastuu. Työn ja vapaa-ajan rajan sumentuessa on mahdollista, että tauon pitäminen unohtuu ja sähköposteihin vastataan öisin. Rokka korostaa esimiehen ja työntekijän avoimia välejä väsähtämisen ehkäisemiseksi: esimiehen tulee huomata väsymyksen merkit, ja työntekijän tulee pystyä puhumaan asiasta.

- Nykyään kaikki talouskasvu saavutetaan innovaatioilla. Väsynyt ja stressaantunut mieli ei jaksa keksiä uutta. Jos on koko ajan saavutettavissa näytön äärellä, ei innovaatioita kauaa synny. Esimiehellä ja työntekijällä on jaettu vastuu työntekijän tasapainon löytämisessä, Rokka summaa.

JULKAISTU: 30.4.2015