ZTNA: Turvaa, tukea ja varmuutta – missä ja milloin vain

Pilvipalvelujen, SaaS-jakelumallien ja alati monitahoisemmaksi laajenevan etätyön käsitteen kurimuksessa työnantajan kohtaamat haasteet ovat jatkuvassa noususuhteessa. Perimmäisenä tavoitteena on tarjota aina toimivat ja luotettavat digitaaliset työvälineet henkilökunnalle, mutta myös suojella yrityksen dataa.

Tätä laajenevaa ja kehittyvää tarvekirjoa palvelemaan on syntynyt zero trust, joka on ennen kaikkea sovelluskehityksen filosofia. Sen puitteissa pyritään rakentamaan alati turvallisempaa työpaikan verkkoympäristöä. Zero trustin alle kuuluvat muun muassa pääsynhallinta, käyttäjän tunnistaminen ja mikrosegmentointi. ZTNA (Zero Trust Network Access) puolestaan on zero trustin filosofian käytännöksi konkretisoiva teknologia, joka yhdistää päätelaitteen ja käyttäjän työn kannalta olennaisiin sovelluksiin.

Yrityksen tietoturvan on vastattava tilanteisiin dynaamisesti

Keskeinen tekijä yhtälössä on se, että digiajan palvelut ovat hajaantuneet valtavan suurelle alueelle. Perinteisen kiinteän verkon aikakausi on ohi, ja pilvipalvelujen kautta työskentely on määräävän suuri osa modernia, sujuvaa bisnestä. Yrityksen tietoturvan on kyettävä vastaamaan tilanteisiin dynaamisesti. Mukauduttava siihen, minkälaisia riskejä ja mahdollisuuksia vakiintuneiden järjestelmien oheen liitettävät uudet ohjelmistot ja laitteistot tuovat tullessaan. DNA ja Fortinet kehittävät yhdessä tietoturvaratkaisuja, jotka vastaavat näihin tarpeisiin.

Järjestelmien on mukauduttava muuttuviin työolosuhteisiin.

Työympäristöjen monipuolistuessa myös haittaohjelmien, huijausyritysten ja muiden uhkien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. DNA:n ja Fortinetin zero trust -arkkitehtuuri pyrkii paitsi suojaamaan yrityksen dataa murroilta ja hyökkäyksiltä, myös ennakoimaan tulevia riskejä. Joustava toiminnallisuus on kehityksen keskiössä. Paras mahdollinen tietoturva tarkoittaa sitä, että järjestelmät mukautuvat muuttuviin työolosuhteisiin.

Laaja-alaisia, mutta helposti käyttöönotettavia tietoturvaratkaisuja

Pandemia toimi huomattavana katalyyttina sille, että työnantajien oli mahdollistettava entistä laaja-alaisemmat etätyön mahdollisuudet. Globaalin tilanteen alettua normalisoitua samat lainalaisuudet jäivät kuitenkin voimaan, sillä etä- ja monipaikkatyön rooli päivittäisessä liiketoiminnassa vain kasvaa. Yritysasiakkaiden kannalta tarpeet ovat kuitenkin pysyneet verrattain samanlaisina.

Työnantajan on taattava puitteet sujuvaan ja turvalliseen työntekoon – niin työpaikalla kuin etätöissä.

DNA:n ja Fortinetin yhteistyön perimmäinen missio on yksinkertainen: tarjota puitteet sujuvaan ja turvalliseen työntekoon riippumatta siitä, missä työtä tehdään. Yhteistyön kantava voima on halu vastata digitaalisen työympäristön jatkuvasti muuttuviin haasteisiin. Tarjota laaja-alaisia, mutta asiakkaan kannalta helposti käyttöönotettavia tietoturvaratkaisuja. Etäkäyttöratkaisuja, jotka palvelevat jokaista tarvetta ja tilannetta – myös sellaisia, joissa muutos on ainoa vakio.

Fortinet luo uraauurtavaa arkkitehtuuria ja DNA ylläpitää tiivistä vuoropuhelua ja yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Raudanlujan teknisen pohjatyön ja säntillisen tarvekartoituksen sulaumana syntyy tietoturva-arkkitehtuuri, jonka skaalautuvuuden avulla työtä voi tehdä varmasti, sujuvasti ja huoletta. Missä ja milloin vain.

 

Turvaa yrityksesi liiketoiminta ja ota yhteyttä DNA:n asiantuntijoihin! 

Avainsanat:

Muuttuva työ Tietoturva Etätyö

Lue lisää uudesta työstä

3/2023 DNA Yrityksille

Johtaja, viesti järjellä ja tunteella, vinkkaa Peter Nyman

Johtaja, viesti järjellä ja tunteella, vinkkaa Peter Nyman.
3/2023 DNA Yrityksille

Asiakaskokemuksen konkari: “Asiakkaiden rajallisin resurssi ei ole raha”

Asiakaskokemuksen konkari: teknologia ei voi koskaan täysin korvata aitoa ihmiskohtaamista.
3/2023 DNA Yrityksille

3D-tulostus tuo uusia mahdollisuuksia teollisuuteen – Tavoitteena joustavampi valmistus, parempi kierrätettävyys ja edullisempi elinkaari

3D-tulostuksen kaupalliset sovellukset ovat nurkan takana – VTT:llä tulostettu jo sähkömoottorin osia.
3/2023 DNA Yrityksille

Asynkronisuus jatkaa hybridityön aloittamaa muutosta

Palaveriputki stressaa ja verottaa työtehoja – Asynkronisuus auttaa.

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.