Viisi vinkkiä pilvikaaoksen estämiseksi

Julkiset pilvipalvelut ovat helppoja, yksityiset taas tietoturvallisia, mutta mikä on hybridipilvi, joka yhdistää molempien parhaat puolet?

Helposti hyödynnettävät pilvipalvelut voivat karata yrityksen hallinnasta, jos pilvistrategia puuttuu.

Monia ohjelmistoja ostetaan jo enemmän internetin kautta palveluna kuin perinteisenä lisenssinä. Tällaisten pilvipalveluiden suosio on helppo ymmärtää. Pilvipalvelu on helppo ottaa käyttöön, se skaalautuu tarpeen mukaan ja pilvessä kiinteät kustannukset muuttuvat käytön mukaisiksi.

Etenkin suuret amerikkalaisjätit Amazon, Microsoft ja Google tuottavat innovatiivisia pilvipalveluita edullisesti. Näiden palveluiden helppous lisää kuitenkin riskiä, että eri liiketoimintayksiköt ottavat palveluita käyttöönsä tietohallinnon tietämättä.

”Tämä voi johtaa siihen, että kukaan ei tiedä, mitä pilvipalveluita yrityksessä on, ja missä on mitäkin dataa”, sanoo DNA:n tuotepäällikkö Tuomas Laajanen.

1. Luo pilvistrategia

Strategian tulisi kuvata pilvipalveluiden käyttämisen yleiset periaatteet, kuten millä tavalla pilvipalveluita voi hyödyntää, ja millaisia palveluita käytetään. Erityisen tärkeää on pohtia, mitä dataa pilvipalveluihin voi siirtää ja mitä ei.

Näitä kysymyksiä pohdittaessa on tehtävä ero julkisen ja yksityisen pilven välillä. Julkisella pilvellä tarkoitetaan palvelua, joka on avoimesti internetistä hankittavissa. Yksityinen pilvi puolestaan on palomuurin takana toimiva ympäristö, joka on täysin yrityksen kontrollissa.

2. Laadi pilvipalveluille selkeät hankintaohjeet

Hankintaohjeet määrittävät, kuka organisaatiossa voi tehdä sopimuksia pilvipalveluiden hankinnasta. Julkisia pilvipalveluita on helppo ostaa, mutta palveluiden vertailtavuus on sitäkin vaikeampaa.

Vaikka yrityksellä olisi tarkat linjaukset pilvipalveluiden hankinnasta, saattavat linjaukset unohtua arjessa. Esimerkiksi useamman yrityksen yhteisprojektissa voi olla käytössä pilvipalveluratkaisuja, jotka eivät ole oman pilvistrategian mukaisia.

3. Hyödynnä hybridipilven edut

Hybridipilvessä hyödynnetään sekä yksityisiä että julkisia pilvipalveluita, jolloin organisaatio saa käyttöönsä molempien parhaat puolet. Tavoitteena on maksimoida julkisten pilvipalveluiden mahdollisuudet ja säilyttää samaan aikaan kontrolli, jolloin minimoidaan palveluiden hajauttamisen riskejä.

Hybridipilvitoteutuksen hallinnointi vaatii tuekseen tähän suunniteltuja ohjelmistoja, joiden avulla tietotekniikka voi tukea liiketoiminnan tarpeita.
Yksityinen pilvipalvelu varmistaa luotettavuuden kriittisissä asioissa. Kun vähemmän sensitiivisissä asioissa hyödynnetään julkista pilvipalvelua, päästään nauttimaan julkisten ratkaisujen kustannustehokkuudesta ja innovatiivisuudesta.

”Hybridipilvi tuo kontrollin moneen asiaan, josta yritykset ovat julkisten pilvipalveluiden kohdalla huolissaan”, sanoo DNA:n Laajanen.

4. Luokittele data kriittisyyden mukaan

Hybridipilvimallissa kriittinen data voi olla organisaation yksityisessä pilvipalvelussa, josta julkinen pilvipalvelu hakee dataa kontrolloidusti. Tällä periaatteella toimii esimerkiksi DNA:n Pilvikytkentäpalvelu, jolla voi rakentaa turvallisen yhteyden Microsoftin ja Amazonin pilvipalveluihin. Sen avulla yrityksen tuottaman palvelun julkinen rajapinta voi olla esimerkiksi Amazonilla Yhdysvalloissa, vaikka palvelun käyttämät henkilörekisteritiedot olisivat Suomessa asiakkaan omalla palvelimella.

Tämä on yksi ratkaisu muun muassa julkisen sektorin organisaatioille, joiden on usein jo lainsäädännön vuoksi säilytettävä data Suomessa. Monet julkiset pilvipalvelut lupaavat EU:n vaatimuksesta, että data säilytetään EU-alueella. Valtion ja kuntien organisaatiot saattavat kuitenkin odottaa, että data säilytetään kotimaassa.

5. Varmista nopeat ja luotettavat verkkoyhteydet

Hidas verkko synnyttää viivettä, joka puolestaan murentaa hyvää asiakaskokemusta, jota pilvipalvelulla halutaan tuottaa.

Kun nämä viisi asiaa ovat kunnossa, voi organisaatio poimia itselleen sopivimpien pilvipalveluiden edut pelkäämättä, että erilaisista palveluista syntyy hallitsematon kaaos. Silloin se saa käyttöönsä innovatiivisimmat palvelut edulliseen hintaan ja varmistaa samaan aikaan, että kriittinen data on turvassa.

Miten kasvavaa pilvipalveluiden määrää voisi hallita paremmin? Opas tarjoaa sinulle eväitä pohtia, kuinka järjestät oman yrityksesi pilviarkkitehtuurin. Lataa maksuton opas!

Lataa opas

Avainsanat:

Verkko Vinkit Pilvipalvelut

Lue lisää uudesta työstä

Sormet näppäimistöllä
9/2023 DNA Yrityksille

Kyberrosvoilta suojautumisen ABC

Kokosimme artikkeliin huippusuosioon nousseen Kyberrosvot-podcastin tärkeimmät tärpit parempaan suojautumiseen.
Nainen tabletin kanssa
9/2023 DNA Yrityksille

Firmani tarvitsee paremmat verkkoratkaisut! Miten se onnistuu?

Jotta arki rullaa saumattomasti, tulee yhteyksien olla toimintavarmat ja turvalliset. Me DNA:lla pidämme huolen siitä, että kokonaisuus vastaa yrityksesi tarpeita ja käyttöönotto on tehty sinulle yksinkertaiseksi.
DNA:n asiakaspalvelija
9/2023 DNA Yrityksille

Suurin osa yhteydenotoista tapahtuu puhelimitse – Toimivat liittymät ja palvelut varmistavat, että jokaiseen niistä vastataan!

Olemme sitä mieltä, että yrityksen mobiili- ja vaihdepalvelun tilaamisen tulee olla yksinkertaista ja helppoa. Siksi toimitus ja käyttöönotto on tehty sinulle vaivattomaksi.
Peter Nyman
9/2023 DNA Yrityksille

Kolme harhaluuloa esiintymisestä ja miksi ne eivät pidä paikkaansa – Peter Nymanin opit johtajille

Esiintymistaito on yritysten johdolle yhä tärkeämpi avu. Siihen liittyy kuitenkin turhaa mystiikkaa. Peter Nyman setvii esiintymiseen liittyviä harhaluuloja ja antaa käytännön neuvoja parempaan esiintymiseen.

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.