Sujuvasta etätyöstä sovitaan tiimeissä

Etätyöhön löytyy tuloksellinen ja mielekäs malli, kun esimies ja työntekijä sopivat yhdessä etätyön tavoitteista. Kaikki perustuu keskinäiseen luottamukseen.

Etätyön suosio jatkaa kasvuaan. Eikä ihme, sillä hyvin järjestetystä ja tavoitehakuisesta työskentelytavasta hyötyvät niin yritykset kuin niiden henkilöstökin.

Irtautuminen kiinteästä työpisteestä ja työajasta antaa työntekijälle mahdollisuuden hoitaa sovitut työtehtävät silloin kuin se itselle parhaiten sopii. Työnantajakin voittaa, kun työteho ja työn tuottavuus paranevat.

DNA:n henkilöstöjohtaja Marko Rissanen sanoo, että tuloksellinen ja motivoiva etätyömalli koostuu loppujen lopuksi varsin yksinkertaisista elementeistä.

”Kaikki lähtee molemminpuolisesta luottamuksesta. Työskentelytapa edellyttää, että työnantaja antaa vastuuta ja työntekijä myös ottaa sitä itselleen. Kyttäämällä ei saada tuloksia aikaan”, Rissanen painottaa.

Päätösvalta tiimeille

Rissasen mielestä työnantajan tärkein tehtävä on määritellä etätyölle yleiset pelisäännöt ja antaa käyttöön sellaiset tekniset työvälineet, että työtehtävien hoitaminen hoituu paikassa kuin paikassa.

”Oleellista on antaa vastuu ja päätösvalta tiimeille, miten etätyö kannattaa käytännössä järjestää. Jokaisella tiimillä on omat tarpeensa, miten vaikkapa keskinäinen viestintä tai palaverien järjestäminen on kätevintä hoitaa.”

Yhteisöllisyyden vaaliminen on Rissasen mielestä tärkeää. Sähköisen viestinnän ohella tiimin jäsenet voivat esimerkiksi sopia tekevänsä töitä konttorilla tiettyinä päivinä, jolloin ajatuksia voidaan vaihtaa myös kasvokkain.

Tavoitteet sovitaan yhdessä

Etätyön onnistuminen edellyttää Rissasen mielestä hyvin tavoitekeskeistä yrityskulttuuria. Kaikkien on oltava perillä yrityksen yleisistä päämääristä ja myös sitouduttava niiden saavuttamiseen.

”Yksittäisen työntekijän kohdalla on väärin, että esimies asettaa hänelle tavoitteet. Onnistumiset syntyvät, kun tavoitteet sovitaan yhdessä”, Rissanen painottaa.

Lisäksi tulosten saavuttaminen edellyttää, että sovitut tavoitteet ovat mahdollisimman realistiset. Työn tuottavuuden kannalta rima tulee asettaa korkealle. Toisaalta liian tiukat tavoitteet eivät saa johtaa jatkuvaan stressiin ja uupumiseen.

Tuloksellinen etätyö edellyttää, että tavoitteiden saavuttamista myös mitataan. Rissasen mielestä työajan mittaamisen sijaan  seurantaan kannattaa kehittää muita tulosmittareita, jotka sopivat kyseiseen työtehtävään.

”Tarvitaan myös yhteisesti sovittuja toimintamalleja, mitä tehdään, jos työntekijä ei suoriudu sovituista työtehtävistään.”

Työtapojen muutos kannatti

Näille Rissasen luettelemille periaatteille rakentuu myös DNA:n Mutkaton työ -malli, jossa etätyö on keskeisessä osassa täydellisen toimitilauudistuksen ohella. Iso osa yhtiön henkilöstöstä saa nyt päättää itse, missä työtehtävät haluaa hoitaa.

”Etätyö ei saa olla itsetarkoitus. Tavoitteemme ei ole ajaa ihmisiä pois toimistolta, vaan tehdä tuloksellista työtä paikassa, missä se on kulloinkin fiksuinta.”

Rissasen mielestä kolme vuotta sitten toteutettu uudistus oli radikaali, mutta sen tekeminen kannatti. Tehtyjen tutkimusten mukaan henkilöstön työtyytyväisyys on lisääntynyt selvästi, kun oman työn tuottavuus, työssä jaksaminen ja työmotivaatio ovat parantuneet.

”Yhteisöllisyyskään ei ole kärsinyt. Työn vapauttamisesta huolimatta etätyötä tekevät ovat keskimäärin kolme päivää viikosta toimistolla. Sinne houkuttelevat hyvä työyhteisö ja viihtyisät työtilat.”

Kansallista etätyöpäivää vietetään 8.10. Mitä etätyö merkitsee sinulle? Kerro se twiitillä! #fiksumpityö

Avainsanat:

Työkulttuuri Liikkuva työ Muuttuva työ

Lue lisää uudesta työstä

11/2022 DNA Business

Miten metaversumiin pääsee, Marja Konttinen?

Metaversumiin pääsee helposti: siihen tarvitsee vain nettiyhteyden ja hyvän tietokoneen.
11/2022 DNA Business

Itse ja automaatiolla – yritykset haluavat vapautta valita miten ja milloin asiansa hoitavat

Yritysratkaisuilta odotetaan yhä enemmän yhtä sujuvaa käyttöä kuin kuluttajien verkkopalveluilta.
11/2022 DNA Business

ZTNA: Turvaa, tukea ja varmuutta – missä ja milloin vain

Työnantajan tavoitteena on tarjota toimivat digitaaliset työvälineet, mutta myös suojella yrityksen dataa.
11/2022 DNA Business

Vain paranoidit pärjäävät? Hybridityö vaatii tujumpaa tietoturvaa

Etätyöskentely on yleistynyt, mutta toimistollakin täytyy käydä.

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.