Sujuvasta etätyöstä sovitaan tiimeissä

Etätyöhön löytyy tuloksellinen ja mielekäs malli, kun esimies ja työntekijä sopivat yhdessä etätyön tavoitteista. Kaikki perustuu keskinäiseen luottamukseen.

Etätyön suosio jatkaa kasvuaan. Eikä ihme, sillä hyvin järjestetystä ja tavoitehakuisesta työskentelytavasta hyötyvät niin yritykset kuin niiden henkilöstökin.

Irtautuminen kiinteästä työpisteestä ja työajasta antaa työntekijälle mahdollisuuden hoitaa sovitut työtehtävät silloin kuin se itselle parhaiten sopii. Työnantajakin voittaa, kun työteho ja työn tuottavuus paranevat.

DNA:n henkilöstöjohtaja Marko Rissanen sanoo, että tuloksellinen ja motivoiva etätyömalli koostuu loppujen lopuksi varsin yksinkertaisista elementeistä.

”Kaikki lähtee molemminpuolisesta luottamuksesta. Työskentelytapa edellyttää, että työnantaja antaa vastuuta ja työntekijä myös ottaa sitä itselleen. Kyttäämällä ei saada tuloksia aikaan”, Rissanen painottaa.

Päätösvalta tiimeille

Rissasen mielestä työnantajan tärkein tehtävä on määritellä etätyölle yleiset pelisäännöt ja antaa käyttöön sellaiset tekniset työvälineet, että työtehtävien hoitaminen hoituu paikassa kuin paikassa.

”Oleellista on antaa vastuu ja päätösvalta tiimeille, miten etätyö kannattaa käytännössä järjestää. Jokaisella tiimillä on omat tarpeensa, miten vaikkapa keskinäinen viestintä tai palaverien järjestäminen on kätevintä hoitaa.”

Yhteisöllisyyden vaaliminen on Rissasen mielestä tärkeää. Sähköisen viestinnän ohella tiimin jäsenet voivat esimerkiksi sopia tekevänsä töitä konttorilla tiettyinä päivinä, jolloin ajatuksia voidaan vaihtaa myös kasvokkain.

Tavoitteet sovitaan yhdessä

Etätyön onnistuminen edellyttää Rissasen mielestä hyvin tavoitekeskeistä yrityskulttuuria. Kaikkien on oltava perillä yrityksen yleisistä päämääristä ja myös sitouduttava niiden saavuttamiseen.

”Yksittäisen työntekijän kohdalla on väärin, että esimies asettaa hänelle tavoitteet. Onnistumiset syntyvät, kun tavoitteet sovitaan yhdessä”, Rissanen painottaa.

Lisäksi tulosten saavuttaminen edellyttää, että sovitut tavoitteet ovat mahdollisimman realistiset. Työn tuottavuuden kannalta rima tulee asettaa korkealle. Toisaalta liian tiukat tavoitteet eivät saa johtaa jatkuvaan stressiin ja uupumiseen.

Tuloksellinen etätyö edellyttää, että tavoitteiden saavuttamista myös mitataan. Rissasen mielestä työajan mittaamisen sijaan  seurantaan kannattaa kehittää muita tulosmittareita, jotka sopivat kyseiseen työtehtävään.

”Tarvitaan myös yhteisesti sovittuja toimintamalleja, mitä tehdään, jos työntekijä ei suoriudu sovituista työtehtävistään.”

Työtapojen muutos kannatti

Näille Rissasen luettelemille periaatteille rakentuu myös DNA:n Mutkaton työ -malli, jossa etätyö on keskeisessä osassa täydellisen toimitilauudistuksen ohella. Iso osa yhtiön henkilöstöstä saa nyt päättää itse, missä työtehtävät haluaa hoitaa.

”Etätyö ei saa olla itsetarkoitus. Tavoitteemme ei ole ajaa ihmisiä pois toimistolta, vaan tehdä tuloksellista työtä paikassa, missä se on kulloinkin fiksuinta.”

Rissasen mielestä kolme vuotta sitten toteutettu uudistus oli radikaali, mutta sen tekeminen kannatti. Tehtyjen tutkimusten mukaan henkilöstön työtyytyväisyys on lisääntynyt selvästi, kun oman työn tuottavuus, työssä jaksaminen ja työmotivaatio ovat parantuneet.

”Yhteisöllisyyskään ei ole kärsinyt. Työn vapauttamisesta huolimatta etätyötä tekevät ovat keskimäärin kolme päivää viikosta toimistolla. Sinne houkuttelevat hyvä työyhteisö ja viihtyisät työtilat.”

Kansallista etätyöpäivää vietetään 8.10. Mitä etätyö merkitsee sinulle? Kerro se twiitillä! #fiksumpityö

Avainsanat:

Työkulttuuri Liikkuva työ Muuttuva työ

Lue lisää uudesta työstä

Sormet näppäimistöllä
9/2023 DNA Yrityksille

Kyberrosvoilta suojautumisen ABC

Kokosimme artikkeliin huippusuosioon nousseen Kyberrosvot-podcastin tärkeimmät tärpit parempaan suojautumiseen.
Nainen tabletin kanssa
9/2023 DNA Yrityksille

Firmani tarvitsee paremmat verkkoratkaisut! Miten se onnistuu?

Jotta arki rullaa saumattomasti, tulee yhteyksien olla toimintavarmat ja turvalliset. Me DNA:lla pidämme huolen siitä, että kokonaisuus vastaa yrityksesi tarpeita ja käyttöönotto on tehty sinulle yksinkertaiseksi.
DNA:n asiakaspalvelija
9/2023 DNA Yrityksille

Suurin osa yhteydenotoista tapahtuu puhelimitse – Toimivat liittymät ja palvelut varmistavat, että jokaiseen niistä vastataan!

Olemme sitä mieltä, että yrityksen mobiili- ja vaihdepalvelun tilaamisen tulee olla yksinkertaista ja helppoa. Siksi toimitus ja käyttöönotto on tehty sinulle vaivattomaksi.
Peter Nyman
9/2023 DNA Yrityksille

Kolme harhaluuloa esiintymisestä ja miksi ne eivät pidä paikkaansa – Peter Nymanin opit johtajille

Esiintymistaito on yritysten johdolle yhä tärkeämpi avu. Siihen liittyy kuitenkin turhaa mystiikkaa. Peter Nyman setvii esiintymiseen liittyviä harhaluuloja ja antaa käytännön neuvoja parempaan esiintymiseen.

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.