Privaattiverkko takaa kapasiteetin kriittisille liiketoimintasovelluksille

Mobiili yksityisverkko, eli privaattiverkko, mahdollistaa oman yksityisverkon rakentamisen julkisen 4G-verkon ja tulevaisuudessa myös 5G-verkon päälle. Privaattiverkosta hyötyvät erityisesti esimerkiksi tehtaat, terveydenhuollon laitteistot ja autonomiset kulkuneuvot, joiden vaatimukset siirtonopeuden ja latenssin suhteen ovat korkeat.

Julkisen mobiiliverkon kapasiteetti ja viive muuttuvat kuormituksen mukaan, minkä vuoksi se ei voi varmasti vastata kaikkein kriittisimpiin liiketoimintatarpeisiin. Yrityksen omaan käyttöön varatun privaattiverkon avulla voidaan varmistaa, että siirtonopeus ja latenssi ovat aina tiukimpienkin vaatimusten mukaiset, eikä yrityksen toiminta häiriinny ulkopuolisesta liikenteestä.

Privaattiverkko saattaa kuulostaa järeältä ratkaisulta, joka soveltuu lähinnä massiivisten tehtaiden, satamien tai tuotantolaitosten käyttöön. Näin asia ei kuitenkaan ole, vaan privaattiverkko on helppo skaalata yrityksen tarpeiden mukaan.

Kevyimmässä vaihtoehdossa yksityisverkko tarjotaan osana yleisen mobiilipeiton makroverkkoa, kun taas järeimmässä päässä paikalle tuodaan koko core-verkko hallinta- ja operointiratkaisuineen. Yksityisverkko on mahdollista rakentaa niin 4G- kuin 5G-yhteydenkin päälle. 4G-yhteys yksityisverkon perustana vastaa tyypillisiin yritystarpeisiin jo hyvin, mutta vaatimuksien kovetessa 5G nostaa verkon kapasiteettia entisestään sekä minimoi verkkoviivettä.

5G tukee esineiden internetin tarpeita

Yhä suurempi osa yrityksistä on kiinnostunut investoimaan erilaisiin IoT-sovelluksiin, ja 5G-teknologia avaa tätä varten yrityksille kokonaan uudenlaisia mahdollisuuksia. 5G-verkot kuitenkin rakentuvat vaiheittain, ja niiden laajentaminen kestää vuosia. Suomi on 5G:n käyttöönotossa ehdottomasti yksi kärkimaista. Arvion mukaan koko maan laajuiset verkot avautuvat vuoteen 2025 mennessä.

5G tuo mukanaan myös uusia mahdollisuuksia, kuten verkon viipaloinnin. Verkon viipaloinnilla tarkoitetaan sitä, että yrityksen oma verkkoliikenne eriytetään muusta verkkoliikenteestä, jolloin pystytään esimerkiksi tarjoamaan entistä suurempaa kapasiteettia tai liittämään suuri laitemäärä esineiden internetiin.

5G mahdollistaa lisäksi reunalaskennan (Multi-Access Edge Computing, MEC). Kun verkkotoiminnallisuuksia tuodaan asiakasverkon reunalle, tiedonkäsittely nopeutuu ja se on myös tietoturvallisempaa. Näin päästään hyödyntämään reaaliaikaisia sovelluksia, joiden toiminta vaatii erityisen alhaista viivettä ja suurta kaistanleveyttä. IoT-ratkaisujen kannalta tämä tarkoittaa yhä suurempien ja viivekriittisempien datamäärien käsittelyä yhä tehokkaammin.

Erityisesti julkisen turvallisuuden, teollisuuden automaation, terveydenhuollon sekä älyliikenteen vaatimukset ovat tiukat. Siksi näiden kohdalla verkon toimintavarmuus, viiveen hallinta ja häiriöttömyys ovat erityisen tärkeitä, niin menestyksen kuin riskienkin kannalta. Kehittynyt mobiiliteknologia vastaa niin liiketoiminnan jatkuvuuden kuin prosessikriittistenkin sovellusten tarpeisiin.

 

Tutustu 5G:hen ja sen hyötyihin!

 

Artikkeli päivitetty 1.10.2021. Alunperin artikkeli on julkaistu 7.1.2021.

Avainsanat:

5G Verkko 4G Yhteydet Mobiili Digitalisaatio Teknologiatrendit

Lue lisää uudesta työstä

11/2023 DNA Yrityksille

NIS2-direktiivi on yrityksille mahdollisuus – Näin ennakoit ja rakennat kestävää liiketoimintaa

NIS2-direktiivi vahvistaa kyberuhkien torjuntaa.
11/2023 DNA Yrityksille

Ennakointi voi pelastaa liiketoimintasi jatkuvuuden – Miten yrityksesi on varautunut poikkeustilanteisiin?

Geopoliittisen tilanteen kiristyminen ja sen mukanaan tuomat ennalta arvaamattomat seuraukset vaikuttavat yritysten toimintaympäristöön.
Tiedätkö milloin kannattaa vaihtaa liittymää – 7 kysymystä yrittäjien yhteyksistä.
11/2023 DNA Yrityksille

Yrittäjä, tiedätkö milloin kannattaa vaihtaa liittymää?

Nämä 7 kysymystä mietityttävät yrittäjiä.
11/2023 DNA Yrityksille

DNA:n yritysliiketoiminnan uusi johtaja: "Suunnittelu on hyvä, toimintaan yhdistettynä parempi"

Anna-Mari Ylihurula aloitti DNA:n yritysliiketoiminnan johtajana elokuun 2023 alussa.

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.