Privaattiverkko

Privaattiverkko

Yksityiset verkot teollisiin ja muihin kriittisiin ympäristöihin

Yksityiset verkot varmistavat lyhyen viiveen, taatun kapasiteetin ja suljetun verkon kriittisiin, reaaliaikaisiin käyttötarpeisiin. Privaattiverkot ovat suljettuja, asiakaskohtaisia paikallisia mobiiliverkkoja, jotka poistavat pullonkauloja liiketoiminnan digitalisaatiolta.

Yksityiset verkot mahdollistavat kriittisten sovelluskohteiden toteutuksen tietoturvallisesti ja toimintavarmasti mobiiliverkossa. Ratkaisu soveltuu erityisesti, kun tarvitaan alhaista viivettä, taattua kapasiteettia rajatulla alueella, luotettavia ja häiriöttömiä yhteyksiä tai täysin suljettua paikallista verkkoa.

Esimerkkejä tyypillisistä käyttötapauksista ovat teollisuusautomaatio, logistiikkakeskuksen toimintojen ja ajoneuvojen etäohjaus ja valvonta videoanalytiikan avulla, kaivostoimintojen automatisointi tai push-to-talk-järjestelmien toteutus sairaalassa tai tuotantolaitoksella. Julkista mobiiliverkkoa hyödyntämällä toteutukset onnistuvat myös silloin, kun laitteet ovat hajautettuina, kuten sähköverkoissa tai kaupan myymälätoiminnoissa.

Hyödyt yrityksellesi

Liiketoiminnan jatkuvuus varmistuu kriittisiinkin ympäristöihin soveltuvalla yksityisellä verkolla.

Alhaiset viiveet mahdollistavat reaaliaikaisten käyttötapausten toteutuksen.

Tietoturvallinen, suljettu verkko pitää datan eriytetyssä, asiakaskohtaisessa verkossa tarvittaessa toimipisteen sisällä.

Yritysverkot kuntoon

Yritysverkko menestyvän liiketoiminnan veturina – kotimaassa ja kansainvälisesti

Liiketoiminnan ja työelämän uudet vaatimukset, pilvipalvelujen yleistyminen ja uudet verkkoteknologiat vaativat yritysverkon mukautumista.

Mikä on privaattiverkko?

  • Yksityisen verkon (private network) voi toteuttaa joko LTE- tai 5G-teknologialla, hyödyntäen kuhunkin käyttökohteeseen sopivimpia DNA:n taajuusalueita 700 MHz ja 26 GHz väliltä.
  • Toteutuksessa voidaan hyödyntää sekä DNA:n julkisia mobiiliverkkoja että täysin asiakaskohtaisia runko- ja radioverkkoja, tarvittaessa kahdennettuina.
  • Reeaaliaikaisissa, lyhyen viiveen vaatimissa sovelluksissa yksityiset LTE- tai 5G-privaattiverkot hyödyntävät usein reunalaskentaa (edge computing), jossa sensorien tuottama data käsitellään lähellä käyttäjiä.

Täydentävät palvelut

 

Yritysverkko yksityisten verkkojen liikenne kulkee tietoturvallisesti yrityksen suljetussa sisäverkossa.

Pilvikytkentä yksityisestä verkosta voidaan tarvittaessa avata pääsy julkiseen pilveen turvallisesti MPLS-verkon kautta.

IoT-liittymien tuottama data hallitaan suljetussa privaattiverkossa. IoT-liittymät voivat hyödyntää 2G-, 3G-, 4G-, 5G-, NB-IoT- tai LTE-M -teknologiaa.

Ota yhteyttä, niin viritetään yhdessä yrityksesi verkkoyhteydet kuntoon!

Jätä yhteydenottopyyntö SOITA 0800 30 20 30