Pk-yritysten radikaalit innovaatiot syntyvät eri toimialojen törmäyttämisestä

Pienten ja keskisuurten yritysten uudistuminen ja kasvu ovat olennaisessa roolissa koko Suomen menestykselle. Ennakkoluuloton yhteistyö ketterien teknologiayritysten kanssa voisi auttaa perinteisiä pk-yrityksiä omaksumaan teknologiaa nopeammin. Yhteistyö voi tuottaa tuloksia kustannustehokkaasti, havaitsi kasvuyritys Industryhack kolmen yrityksen pilottiprojekteissa.

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon mukaan Suomen suurin lähitulevaisuuden haaste on työn murros. Pienten ja keskisuurten yritysten suurimmat haasteet taas liittyvät siihen, miten parantaa ja tehostaa niiden toimintaa digitalisaation avulla.

”Jos suomalaiset pk-yritykset tekisivät enemmän yhteistyötä pienten teknologiayritysten kanssa, ne voisivat omaksua teknologiaa nopeammin liiketoiminnan kehittämisessä. Yhteistyö puolestaan toisi pienille teknologiayrityksille tärkeitä referenssiasiakkaita ja nopeita onnistumisen kokemuksia”, kasvuyritys Industryhackin toimitusjohtaja Petri Vilén toteaa.

Industryhack tarjoaa suuryrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille palveluja, jotka auttavat niitä löytämään innovatiivisia kumppaneita sekä kehittämään yhdessä uusia ratkaisuja ja luomaan uutta liiketoimintaa. Yritys ei juurikaan ole työskennellyt aiemmin pk-yritysten kanssa.

Merkittävä loikka ketterän teknologiakumppanin kanssa

Industryhack oli keskeisessä roolissa DNA:n mahdollistamassa #iotnextlevel-hankkeessa, jossa Snellman Pro, Martela ja Finnsementti hakivat avoimen kilpailun kautta ratkaisuja digiliiketoimintansa kehittämiseen.

Muun muassa IoT Connectivity -ratkaisuja tarjoava DNA halusi tarjota hankkeeseen osallistuville pk-yrityksille mahdollisuuden digiloikkaan. Hankkeen alkajaisiksi yritykset määrittivät digihaasteensa yhdessä Industryhackin kanssa.

Avoimessa kilpailussa yritykset valitsivat saamistaan ratkaisuehdotuksista kolme. Kilpailun voittajaehdotuksia pilotoitiin syksyllä osallistuvien yritysten aidossa liiketoimintaympäristössä.

”Hankkeessa autettiin mukaan lähteneitä yrityksiä ottamaan merkittävä loikka digitalisaation saralla yhdessä ketterän teknologiakumppanin kanssa. Kaikissa yrityksissä tällainen yhteistyö oli uudenlaista. Kokeilujen myötä osallistujat saivat paljon uutta ymmärrystä teknologian mahdollisuuksista. Esimerkiksi Finnsementin ratkaisu voi pidentää heidän tuotantokoneistonsa käyttöikää kymmenillä vuosilla, ja tämä näkyy suoraan yrityksen kannattavuudessa”, Vilén kertoo.

”Hyvin usein yritysten itse tekemä liiketoiminnan kehitys kohdistuu asteittaiseen kehittämiseen. Merkittävä kasvu syntyy kuitenkin parhaiten disruptiivisten tai radikaalien innovaatioiden avulla. Näitä on vaikea löytää toimialan sisältä, ja usein radikaalit innovaatiot syntyvätkin eri toimialojen törmäyttämisestä ja uuden teknologian hyödyntämisestä.”

Innovointi ei kuulu vain suuryrityksille

Industryhack on työskennellyt aiemmin enimmäkseen suuryritysten kanssa. Niinpä #iotnextlevel-hanke oli myös heille oppimiskokemus.

”Eräs hankkeen tavoitteista oli tarjota mahdollisuus investoida teknologiseen kehitystoimintaan sellaisille yrityksille, joilla ei normaalisti ole siihen rahkeita. Opimme hankkeen kautta, että yhteiskehitys toimii ja tuottaa tuloksia myös pk-yrityksille, jos sitä voidaan tehdä kustannustehokkaasti”, Vilén summaa.

”Hanke osoitti, että innovaatiokilpailu on toimiva menetelmä hakea uusia ratkaisuja myös pienten ja keskisuurten yritysten toiminnan kehittämiseen. Tulokset auttavat asiakkaan liiketoimintaa joko uusien tuotteiden tai palveluiden muodossa.”

Lue lisää #IoTNextLevel-hankkeesta.

Avainsanat:

IoT

Lue lisää uudesta työstä

8/2022 Lasse Salonen

Mitä yhteistä on kajakkipyörähdyksellä ja tietoturvalla? Toisto, toisto ja toisto

Etukäteen pahimman pelkääminen ei auta – oli kyse sitten kyberturvallisuudesta tai kaatumisesta kylmässä ja myrskyisessä vedessä.
7/2022 DNA Business

Datan käyttö räjähdysmäisessä kasvussa – näin se tulee muuttamaan arkeamme

Kestävä kehitys on yhä suuremmassa roolissa, kun ICT-yhtiöt rakentavat ekosysteemejään ja kehittävät huomisen teknologiaa.
7/2022 DNA Business

Vikasietoisuutta vai joustavuutta tien päälle? Tehokkailla yritysratkaisuilla yhteydet toimivat siellä missä sinäkin

Vikasietoisuutta vai joustavuutta? Kolme yritysliittymää vertailussa: räätälöi omannäköisesi sopimus.
7/2022 DNA Business

Kahdeksan älykkäiden kaupunkien IoT-sovellusta – näin yritykset hyödyntävät IoT:tä

Älykaupunkiteknologiat tarjoavat toimivia keinoja kaupungistumisen aiheuttamiin haasteisiin.

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.