Pk-yritysten radikaalit innovaatiot syntyvät eri toimialojen törmäyttämisestä

Pienten ja keskisuurten yritysten uudistuminen ja kasvu ovat olennaisessa roolissa koko Suomen menestykselle. Ennakkoluuloton yhteistyö ketterien teknologiayritysten kanssa voisi auttaa perinteisiä pk-yrityksiä omaksumaan teknologiaa nopeammin. Yhteistyö voi tuottaa tuloksia kustannustehokkaasti, havaitsi kasvuyritys Industryhack kolmen yrityksen pilottiprojekteissa.

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon mukaan Suomen suurin lähitulevaisuuden haaste on työn murros. Pienten ja keskisuurten yritysten suurimmat haasteet taas liittyvät siihen, miten parantaa ja tehostaa niiden toimintaa digitalisaation avulla.

”Jos suomalaiset pk-yritykset tekisivät enemmän yhteistyötä pienten teknologiayritysten kanssa, ne voisivat omaksua teknologiaa nopeammin liiketoiminnan kehittämisessä. Yhteistyö puolestaan toisi pienille teknologiayrityksille tärkeitä referenssiasiakkaita ja nopeita onnistumisen kokemuksia”, kasvuyritys Industryhackin toimitusjohtaja Petri Vilén toteaa.

Industryhack tarjoaa suuryrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille palveluja, jotka auttavat niitä löytämään innovatiivisia kumppaneita sekä kehittämään yhdessä uusia ratkaisuja ja luomaan uutta liiketoimintaa. Yritys ei juurikaan ole työskennellyt aiemmin pk-yritysten kanssa.

Merkittävä loikka ketterän teknologiakumppanin kanssa

Industryhack oli keskeisessä roolissa DNA:n mahdollistamassa #iotnextlevel-hankkeessa, jossa Snellman Pro, Martela ja Finnsementti hakivat avoimen kilpailun kautta ratkaisuja digiliiketoimintansa kehittämiseen.

Muun muassa IoT Connectivity -ratkaisuja tarjoava DNA halusi tarjota hankkeeseen osallistuville pk-yrityksille mahdollisuuden digiloikkaan. Hankkeen alkajaisiksi yritykset määrittivät digihaasteensa yhdessä Industryhackin kanssa.

Avoimessa kilpailussa yritykset valitsivat saamistaan ratkaisuehdotuksista kolme. Kilpailun voittajaehdotuksia pilotoitiin syksyllä osallistuvien yritysten aidossa liiketoimintaympäristössä.

”Hankkeessa autettiin mukaan lähteneitä yrityksiä ottamaan merkittävä loikka digitalisaation saralla yhdessä ketterän teknologiakumppanin kanssa. Kaikissa yrityksissä tällainen yhteistyö oli uudenlaista. Kokeilujen myötä osallistujat saivat paljon uutta ymmärrystä teknologian mahdollisuuksista. Esimerkiksi Finnsementin ratkaisu voi pidentää heidän tuotantokoneistonsa käyttöikää kymmenillä vuosilla, ja tämä näkyy suoraan yrityksen kannattavuudessa”, Vilén kertoo.

”Hyvin usein yritysten itse tekemä liiketoiminnan kehitys kohdistuu asteittaiseen kehittämiseen. Merkittävä kasvu syntyy kuitenkin parhaiten disruptiivisten tai radikaalien innovaatioiden avulla. Näitä on vaikea löytää toimialan sisältä, ja usein radikaalit innovaatiot syntyvätkin eri toimialojen törmäyttämisestä ja uuden teknologian hyödyntämisestä.”

Innovointi ei kuulu vain suuryrityksille

Industryhack on työskennellyt aiemmin enimmäkseen suuryritysten kanssa. Niinpä #iotnextlevel-hanke oli myös heille oppimiskokemus.

”Eräs hankkeen tavoitteista oli tarjota mahdollisuus investoida teknologiseen kehitystoimintaan sellaisille yrityksille, joilla ei normaalisti ole siihen rahkeita. Opimme hankkeen kautta, että yhteiskehitys toimii ja tuottaa tuloksia myös pk-yrityksille, jos sitä voidaan tehdä kustannustehokkaasti”, Vilén summaa.

”Hanke osoitti, että innovaatiokilpailu on toimiva menetelmä hakea uusia ratkaisuja myös pienten ja keskisuurten yritysten toiminnan kehittämiseen. Tulokset auttavat asiakkaan liiketoimintaa joko uusien tuotteiden tai palveluiden muodossa.”

Lue lisää #IoTNextLevel-hankkeesta.

Avainsanat:

IoT

Lue lisää uudesta työstä

11/2022 DNA Business

Miten metaversumiin pääsee, Marja Konttinen?

Metaversumiin pääsee helposti: siihen tarvitsee vain nettiyhteyden ja hyvän tietokoneen.
11/2022 DNA Business

Itse ja automaatiolla – yritykset haluavat vapautta valita miten ja milloin asiansa hoitavat

Yritysratkaisuilta odotetaan yhä enemmän yhtä sujuvaa käyttöä kuin kuluttajien verkkopalveluilta.
11/2022 DNA Business

ZTNA: Turvaa, tukea ja varmuutta – missä ja milloin vain

Työnantajan tavoitteena on tarjota toimivat digitaaliset työvälineet, mutta myös suojella yrityksen dataa.
11/2022 DNA Business

Vain paranoidit pärjäävät? Hybridityö vaatii tujumpaa tietoturvaa

Etätyöskentely on yleistynyt, mutta toimistollakin täytyy käydä.

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.