Kirsi Piha: Konflikti päivässä pitää yrityksen virkeänä

Se, että uskalletaan käyttää ääntä on yrityksille vastuutyyppinen kysymys – ei olla hiljaista massaa, joka katsoo sivusta, kun asiat menevät huonosti.

Kirsi Piha

Politiikan ja viestinnän kentiltä tuttua Kirsi Pihaa ajaa eteenpäin vaikuttamisen halu. Häntä  innostavat yritykset, jotka ottavat kantaa yhteiskunnallisiin asioihin – se on Pihan mukaan vastuukysymys.

Politiikasta tutuksi tullut Kirsi Piha tunnetaan nykyään Ellun kanat -viestintätoimiston perustajana, mahdollisuusviestinnän pioneerina ja sanavalmiina vaikuttajana. Samaa näkemyksellisyyttä hän peräänkuuluttaa myös yritysmaailmalta, sillä Pihan mukaan ei enää riitä, että yritys kertoo omista tuotteistaan tai palveluistaan.

Miksi konfliktit ovat hyväksi? Katso videolta DNA:n yrityspuolen markkinoinnista vastaavan Paula Miettisen ja Ellun Kanojen Kirsi Pihan keskustelu.

"Tähän asti ollaan totuttu yksisuuntaisen kertomiseen eli mainontaan – siihen, ettei kukaan sano mitään takaisin. Läpinäkyvässä maailmassa kaikki eivät tykkääkään, ja siitä voi tulla ei-tykätty fiilis. Olisi kuitenkin hauskaa, jos yritykset uskaltaisivat käydä keskustelua, sillä sen avulla voi muuttaa vuoropuhelun ilmapiiriä", hän sanoo.

On myös hyvää bisnestä ottaa johtajuutta, keskustella ihmisten kanssa ja pyrkiä tekemään maailmaa omalta osaltaan ymmärrettäväksi. Aktiivisen yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisen positiiviset vaikutukset olivat nähtävissä esimerkiksi viimeisimmän Suomessa tehdyn Luottamus ja maine –selvityksen tuloksissa.

Teknologian kehittyminen ja digitalisaatio ovat antaneet uudenlaiset välineet vaikuttaa, ja niiden myötä yritysten toiminta on entistä läpinäkyvämpää. Pihan mukaan kuluttaja on se, joka määrittele ja valvoo yritysten toimintaa. "Yritys on olemassa, kun sillä on maine, identiteetti ja luonne", hän tiivistää. Jotta näin voi olla, on oltava aktiivinen.

Vastuullinen yritys ei ole hiljainen yritys

Piha rohkaisee yrityksiä käyttämään ääntään myös yhteiskunnallisesti merkittävissä asioissa – siitäkin huolimatta, että elämme maailmassa, jossa asiat polarisoituvat helposti kärjistetyiksi mielipiteiksi. Häntä innostavat erityisesti yritykset, jotka ottavat kantaa ajankohtaisiin aiheisiin kuten maahanmuuttoon. "Se, että uskalletaan käyttää ääntä on yrityksille vastuutyyppinen kysymys – ei olla hiljaista massaa, joka katsoo sivusta, kun asiat menevät huonosti", hän kiteyttää.

Videolla Paula Miettinen ja Ellun Kanojen Kirsi Piha keskustelevat yritysvastuusta.

Vastuullisuus on aina ollut tärkeä asia, mutta Pihan mukaan sitä vaaditaan yritystoiminnassa yhä enemmän. "On ajateltu piittaamattomasti, että me tehdään bisnestä ja muut hoitaa vastuullisuuden. Jos mietitään tämän päivän tilannetta esimerkiksi ilmastomuutoksen näkökulmasta, ei voida enää olla piittaamatta – meidän kaikkien kuuluu tehdä sille jotain," hän sanoo. Sama koskee vaikkapa ihmisoikeuksia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia toteuttaa kansalaisuutta.

Vastuullisuuden vaatimuksia esittävät hänen mukaansa paitsi kuluttajat, myös yritysten työntekijät, joille on tärkeää olla töissä vastuullisessa yrityksessä, joka huolehtii työn puitteista. "Ihmiset eivät ehkä halua, että heitä käskytetään; he haluavat itse tehdä päätöksiä ajasta ja paikasta riippumatta. Tulevaisuuden vastuullinen työnantaja auttaa ihmisiä tekemään töitä tässä mobiilissa maailmassa", Piha ennustaa. Rohkeutta on uskallus muuttua Yritysmaailmassa peräänkuulutetaan myös rohkeutta, mutta sanalla on monta merkitystä. Piha määrittelee rohkeuden uskalluksena liikkua silloinkin, kun ei olla varmoja seurauksista. "Täytyy uskaltaa muuttua, kun asiat kulkevat vielä ihan hyvin. Pahinta on, kun jäädään odottamaan, että tilanne on täysin sietämätön. Paikoillaan pysyminen on epärohkeuden merkki", hän sanoo.

Piha muistuttaa, että ihmiset tekevät rohkeita tekoja omassa elämässään joka päivä: ottavat asuntolainaa, menevät naimisiin ja hankkivat lapsia – kaikki riskialtista toimintaa. Pihan mukaan sama rohkeus voidaan valjastaa yritysmaailman käyttöön antamalla ihmisille työpaikalla autonomia ja luopumalla keskusjohtoisesta kontrollista. Sallivassa ilmapiirissä myös vaikeista asioista keskusteleminen helpottuu.

"Asiat vauhdittuvat kauheasti, kun ne tuodaan esille ja niitä ruvetaan ratkaisemaan sen sijaan, että lakaistaan ne piiloon. Konflikti päivässä pitää yrityksen virkeänä", Piha naurahtaa.

Katso videolta kaikki neljä Kirsi Pihan ja Paula Miettisen keskustelua

 

Kuuntele myös podcast!

Avainsanat:

Työkulttuuri Yritysvastuu Muuttuva työ
 

Lue lisää uudesta työstä

9/2021 DNA Business

Keskitä mobiilipalvelut yhdelle luukulle – toimivat ja oikein valitut ratkaisut tukevat yrityksen kasvua

Yhä useampi työtehtävä hoituu nykyään mobiilisti.
SIM-kortilla varustettu tabletti on paras liikkuvan työn väline
9/2021 DNA Business

SIM-kortilla varustettu tabletti on paras liikkuvan työn väline

Neljä asiaa, jotka tekevät tabletista läppäriä näppärämmän työvälineen.
Merja Rahkola-Toivanen on yrityssparraaja KasvuOpen-verkostossa, jossa hän neuvoo yrityksiä muun muassa myynnissä, markkinoinnissa ja johtamisessa.
9/2021 DNA Business

Pizzayrittäjän kasvuneuvo: "Palkkaa ainakin yksi betonibuutsi!"

Merja Rahkola-Toivanen on yrityssparraaja KasvuOpen-verkostossa.
9/2021 Olli Sirkka

Pelataanko teilläkin innovaatiolottoa kahviautomaatilla? Oikeat innovaatiot syntyvät toisin

”Kyllä meillä on innovointikyky pahasti kärsinyt etäilystä”.

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.