Blogit

Kirsi Piha: Konflikti päivässä pitää yrityksen virkeänä

Se, että uskalletaan käyttää ääntä on yrityksille vastuutyyppinen kysymys – ei olla hiljaista massaa, joka katsoo sivusta, kun asiat menevät huonosti.

Kirsi Piha

Politiikan ja viestinnän kentiltä tuttua Kirsi Pihaa ajaa eteenpäin vaikuttamisen halu. Häntä  innostavat yritykset, jotka ottavat kantaa yhteiskunnallisiin asioihin – se on Pihan mukaan vastuukysymys.

Politiikasta tutuksi tullut Kirsi Piha tunnetaan nykyään Ellun kanat -viestintätoimiston perustajana, mahdollisuusviestinnän pioneerina ja sanavalmiina vaikuttajana. Samaa näkemyksellisyyttä hän peräänkuuluttaa myös yritysmaailmalta, sillä Pihan mukaan ei enää riitä, että yritys kertoo omista tuotteistaan tai palveluistaan.

Miksi konfliktit ovat hyväksi? Katso videolta DNA:n yrityspuolen markkinoinnista vastaavan Paula Miettisen ja Ellun Kanojen Kirsi Pihan keskustelu.

"Tähän asti ollaan totuttu yksisuuntaisen kertomiseen eli mainontaan – siihen, ettei kukaan sano mitään takaisin. Läpinäkyvässä maailmassa kaikki eivät tykkääkään, ja siitä voi tulla ei-tykätty fiilis. Olisi kuitenkin hauskaa, jos yritykset uskaltaisivat käydä keskustelua, sillä sen avulla voi muuttaa vuoropuhelun ilmapiiriä", hän sanoo.

On myös hyvää bisnestä ottaa johtajuutta, keskustella ihmisten kanssa ja pyrkiä tekemään maailmaa omalta osaltaan ymmärrettäväksi. Aktiivisen yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisen positiiviset vaikutukset olivat nähtävissä esimerkiksi viimeisimmän Suomessa tehdyn Luottamus ja maine –selvityksen tuloksissa.

Teknologian kehittyminen ja digitalisaatio ovat antaneet uudenlaiset välineet vaikuttaa, ja niiden myötä yritysten toiminta on entistä läpinäkyvämpää. Pihan mukaan kuluttaja on se, joka määrittele ja valvoo yritysten toimintaa. "Yritys on olemassa, kun sillä on maine, identiteetti ja luonne", hän tiivistää. Jotta näin voi olla, on oltava aktiivinen.

Vastuullinen yritys ei ole hiljainen yritys

Piha rohkaisee yrityksiä käyttämään ääntään myös yhteiskunnallisesti merkittävissä asioissa – siitäkin huolimatta, että elämme maailmassa, jossa asiat polarisoituvat helposti kärjistetyiksi mielipiteiksi. Häntä innostavat erityisesti yritykset, jotka ottavat kantaa ajankohtaisiin aiheisiin kuten maahanmuuttoon. "Se, että uskalletaan käyttää ääntä on yrityksille vastuutyyppinen kysymys – ei olla hiljaista massaa, joka katsoo sivusta, kun asiat menevät huonosti", hän kiteyttää.

Videolla Paula Miettinen ja Ellun Kanojen Kirsi Piha keskustelevat yritysvastuusta.

Vastuullisuus on aina ollut tärkeä asia, mutta Pihan mukaan sitä vaaditaan yritystoiminnassa yhä enemmän. "On ajateltu piittaamattomasti, että me tehdään bisnestä ja muut hoitaa vastuullisuuden. Jos mietitään tämän päivän tilannetta esimerkiksi ilmastomuutoksen näkökulmasta, ei voida enää olla piittaamatta – meidän kaikkien kuuluu tehdä sille jotain," hän sanoo. Sama koskee vaikkapa ihmisoikeuksia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia toteuttaa kansalaisuutta.

Vastuullisuuden vaatimuksia esittävät hänen mukaansa paitsi kuluttajat, myös yritysten työntekijät, joille on tärkeää olla töissä vastuullisessa yrityksessä, joka huolehtii työn puitteista. "Ihmiset eivät ehkä halua, että heitä käskytetään; he haluavat itse tehdä päätöksiä ajasta ja paikasta riippumatta. Tulevaisuuden vastuullinen työnantaja auttaa ihmisiä tekemään töitä tässä mobiilissa maailmassa", Piha ennustaa. Rohkeutta on uskallus muuttua Yritysmaailmassa peräänkuulutetaan myös rohkeutta, mutta sanalla on monta merkitystä. Piha määrittelee rohkeuden uskalluksena liikkua silloinkin, kun ei olla varmoja seurauksista. "Täytyy uskaltaa muuttua, kun asiat kulkevat vielä ihan hyvin. Pahinta on, kun jäädään odottamaan, että tilanne on täysin sietämätön. Paikoillaan pysyminen on epärohkeuden merkki", hän sanoo.

Piha muistuttaa, että ihmiset tekevät rohkeita tekoja omassa elämässään joka päivä: ottavat asuntolainaa, menevät naimisiin ja hankkivat lapsia – kaikki riskialtista toimintaa. Pihan mukaan sama rohkeus voidaan valjastaa yritysmaailman käyttöön antamalla ihmisille työpaikalla autonomia ja luopumalla keskusjohtoisesta kontrollista. Sallivassa ilmapiirissä myös vaikeista asioista keskusteleminen helpottuu.

"Asiat vauhdittuvat kauheasti, kun ne tuodaan esille ja niitä ruvetaan ratkaisemaan sen sijaan, että lakaistaan ne piiloon. Konflikti päivässä pitää yrityksen virkeänä", Piha naurahtaa.

Katso videolta kaikki neljä Kirsi Pihan ja Paula Miettisen keskustelua

 

Kuuntele myös podcast!

Avainsanat:

Työkulttuuri Yritysvastuu Muuttuva työ

Lue lisää uudesta työstä

Artikkeli
4/2024 DNA Yrityksille

Asiakkaan tukena joka käänteessä – DNA:laiset syttyvät asiakaskohtaamisista ja kokevat työnsä merkitykselliseksi

Artikkeli
4/2024 DNA Yrityksille

Tekoäly on sitä mitä teemme siitä – ja samaan aikaan sekä uhka että mahdollisuus

Artikkeli
4/2024 DNA Yrityksille

Deepfake-huijaukset ja monet muut verkkorikokset ammattimaistuvat – Jokainen yritys on potentiaalinen kohde kyberrosvolle

Blogi
4/2024 Mari Eklund

Uhkakenttä muuttuu teknologian kehittyessä – miten yrityksen kyberresilienssiä voi vahvistaa?

Miltä näyttää teknologian vuosi 2024?

Uljaan uuden huomisen onnennumero on 14 – nimittäin niin monta nousevaa teknologiatrendiä esitellään DNA:n vuoden 2024 teknologiatrendiraportissa! Lue valppaasti, sillä monet näistä trendeistä tulevat jättämään jälkensä historiaan.

 

Pysy digitalisaation vauhdissa.

Tilaa DNA Yrityksille -uutiskirje sähköpostiisi!

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.