Nuorimmat työntekijät ovat joutuneet kamppailemaan pandemian aikana eniten, ja he eivät ole yhtä innostuneita kotona työskentelystä kuin vanhemmat ja kokeneemmat työntekijät", sanoo Telenorin Researchin johtaja Bjørn Taale Sandberg.

Älä hukkaa ”kadonnutta sukupolvea” – teknologiatrendejä, jotka edistävät yhteiskunnan vihreää siirtymää vuonna 2022

Ilmastonmuutoksen hälytyskellojen soidessa yhä kovempaa teknologia ja digitalisaatio tulevat avuksemme, ennustaa Telenor Research Teknologiatrendit 2022 –raportissaan.

DNA on ollut osa Telenor-konsernia vuodesta 2019. Telenor on Pohjoismaiden suurin teleoperaattori ja globaalisti maailman johtavia IoT-ratkaisujen toimittajia. Telenor-konsernin pohjoismaisen yhteistyön ansiosta tutkimusyksikön työn hedelmät tulevat myös DNA:n ja sen asiakkaiden saataville.

Telenor näkee horisontissa viisi vihreää teknologiatrendiä.

Trendi 5: Älä menetä "kadonnutta sukupolvea"

Jarle Hildrum, Telenor Researchin tutkija (fellow)

Yritykset, jotka eivät ota seuraavan sukupolven odotuksia vakavasti, ottavat riskin irtisanoutumisaallosta.

Talouskasvu vauhdittuu ja uusi työntekijäsukupolvi astuu työelämään. Mutta valitettavasti heidän odotuksensa työelämästä saattavat poiketa heitä kohtaavasta todellisuudesta. Vuoden 2022 aikana odotamme, että yritykset, jotka eivät ryhdy tarvittaviin toimiin, ottavat riskin suuresta irtisanoutumisaallosta.

"Kotitoimisto on tullut jäädäkseen. Huolimatta ilmeisen myönteisistä ilmastovaikutuksista, joita matkustamisen vähenemisellä on ollut, kotoa käsin työskentely voi osoittautua suuremmaksi organisatoriseksi haasteeksi kuin mitä yhteiskunnan sulkutoimenpiteet olivat. Kotitoimistolta työskentelystä on monia hyötyjä, mutta tutkimukset osoittavat myös, että edut eivät kaikkien kohdalla ole haittoja suurempia. Nuorimmat työntekijät ovat joutuneet kamppailemaan pandemian aikana eniten, ja he eivät ole yhtä innostuneita kotona työskentelystä kuin vanhemmat ja kokeneemmat työntekijät", sanoo Telenorin Researchin johtaja Bjørn Taale Sandberg.

Nuoret haluavat vaikuttaa yrityksiin, joissa he työskentelevät. Jotta he voisivat kuitenkin osallistua täysimääräisesti organisaationsa kehittämiseen, heidän on ensin luotava ja kasvatettava henkilökohtaista verkostoa ja hankittava yleinen ymmärrys yrityskielestä ja -kulttuurista.

Pandemian jatkuessa tämä tavoite on vaikea saavuttaa, sillä uusien sosiaalisten suhteiden luominen pelkästään digitaalisen viestinnän avulla on paljon haastavampaa. Heillä on myös edessään pandemian jälkeinen hybridityöpäivä, jossa kotona työskentely on edelleen tärkeä piirre. Kokeneemmilla työntekijöillä siirtymä on sen sijaan paljon helpompi, koska heillä on jo vakiintuneet henkilökohtaiset verkostot ja parempi kulttuurinen ymmärrys.

"Sukupolvien välisen kuilun seurauksena monet yritykset huomaavat, että heillä on käsissään suuri määrä nuoria työntekijöitä, jotka eivät ole koskaan saaneet kunnollista perehdytystä tehtäväänsä. Heille tämä tarkoittaa ylimääräistä kamppailua yrityskulttuurissa tai tehtävässään. Vuonna 2022 heidän lukumääränsä saattaa kasvaa yli sen, mikä on hallittavissa – ellei hyvää johtamista harjoiteta. Tästä syystä, ja omien tutkimuksiimme perustuen, jaamme parhaat neuvomme, miten johtaa seuraavaa sukupolvea tulevaisuuden työnteon tapaan", Sandberg sanoo ja viittaa seuraaviin kolmeen vinkkiin:

1. Tuo iloa toimistoon: Edistä sukupolvien välistä sosiaalista vuorovaikutusta tapahtumilla, jotka herättävät iloa, keskustelua sekä tiedon ja oivallusten siirtoa.

2. Iän ja viran myötä tulee vastuuta: Tee selväksi, että yrityksen veteraaneilla on erityinen velvollisuus ottaa uudet työntekijät mukaan, opastaa ja ohjata heitä.

3. Anna heidän loistaa: Kiitä uusia työntekijöitä ponnisteluista ja anna heille tilaisuuksia puhua ja löytää oma äänensä.

 

Tämä artikkeli on käännetty englanninkielisestä Telenor Groupin artikkelista Tech Trends 2022: Five tech trends that will fuel the green transition of society in 2022, ja se julkaistaan viidessä osassa.

Tutustu muihin trendeihin täällä: vihreät pilvet, ilmastoaiheiset mikrotutkinnot, kaiken optimointi, ja vihreiden vaikuttajien nousu.

 

Myös DNA:n Kati Korhonen arvioi joukkoirtisanoutumiset yhdeksi vuoden 2022 kiinnostavimmista trendeistä. Lue Katin mietteet blogista!   

Avainsanat:

Muuttuva työ Työkulttuuri Johtaminen Etätyö
 

Lue lisää uudesta työstä

5/2022 DNA Business

Digi muutti asiakaspalvelua: asiakkaat kaipaavat yhä henkilökohtaisempaa otetta useassa kanavassa

Asiakaspalvelun tulee onnistua niin somessa kuin puhelimitsekin - monikanavaisuus kunniaan!
5/2022 DNA Business

Potilaiden internet? IoT:lla ja 5G:llä on iso potentiaali sairaaloissa

Potilaiden internet? Näin 5G muovaa tulevaisuuden sairaalaa .
5/2022 DNA Business

Kehä III:n sisällä riittää vauhtia: DNA tarjoaa Helsingin nopeimman mobiiliyhteyden

DNA tarjoaa Helsingissä Suomen nopeimman 5G-yhteyden.
5/2022 DNA Business

Turussa tieto siirtyy vauhdilla DNA:n 5G-yhteyden siivittämänä

Niin pal kauhiast vauhtii! DNA tarjoaa Turussa Suomen nopeinta 5G-yhteyttä.

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.