Netin käyttö ulkomailla

Datarajoitus ulkomailla rajoittaa tiedonsiirtolaskun määrää

Kaikilla liittymillä on EU:n asetuksen mukainen tiedonsiirron käyttökatto, datarajoitus ulkomailla joka varmistaa ettei laskulle tule yllätyksiä. Tiedonsiirron käyttökatto on EU:n viranomaisvaatimus, jonka DNA tarjoaa tiedonsiirtokustannusten hallintaan kaikkialla maailmassa.

Datarajoitus ulkomailla on saldorajapalvelu, joka on tarkoitettu ulkomaan tiedonsiirtokulujen, kuten esimerkiksi nettisurffailun, sähköpostin käytön ja tiedostojen lataamisen hallintaan. Palvelu suojaa yllättäviltä tiedonsiirtoveloituksilta ulkomaan matkoilla katkaisemalla tiedonsiirtoyhteyden saldorajan täyttyessä.  

 

Valitse sopivin saldoraja

Palvelun oletusarvoinen saldoraja on 60 euroa laskutuskaudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että nettikäytöstäsi koituva lasku ei ylitä 60 euron tai itse asettamaasi rajaa. Datasiirto katkeaa saldon täyttyessä, jos asiakas ei erikseen määritä korkeampaa rajaa.

Sopivan katkaisurajan voi valita seuraavista kiinteistä laskutuskauden saldorajoista: 10 €, 30 €, 60 €, 100 €, 200 €, 300 €, 400 € ja 500 €.

Ulkomaisessa verkossa olevaan liittymään lähetetään muistutustekstiviesti, kun 80 prosenttia palvelun sovitusta saldorajasta on käytetty. Lisäksi muistutusviesti lähetetään, kun saldoraja on täyttynyt, jolloin liittymällä ei voi enää käyttää tiedonsiirtopalveluja ulkomailla.

Datarajoitus ulkomailla -palvelun kytkentä, poisto ja saldorajan muutokset ovat maksuttomia. Palvelusta ei peritä kuukausimaksua.

Palvelun kytkentä, poisto ja saldorajan muutokset tehdään DNA:n asiakaspalvelussa puh. +358 44 144 044.

 

Ulkomaisten palveluntarjoajien tiedonsiirtopalvelut

EU-maissa ollessasi voit ostaa DNA:n liittymään tiedonsiirtopalveluita myös paikallisilta ulkomaisilta palveluntarjoajilta. DNA ei ole näissä palveluissa vastuuosapuolena, vaan jokainen toimijapalveluntarjoaja määrittelee hintansa, laskutustapansa ja ehtonsa itse. Asiakkaan kannattaa tutustua palvelun ehtoihin tarkasti ennen sen ostoa.

Ulkomaiset tiedonsiirtopalvelut

Asiakkaan DNA:lta mahdollisesti tilaama roaming-dataesto ei päde, jos liittymään ostetaan ulkomailla datapaketti. Roaming-esto ei saa estää ulkopuoliselta ostettujen palveluiden käyttöä, koska DNA ei voi soveltaa dataestoa tai datakäyttörajoja niihin palveluihin, jotka eivät kuulu DNA:n omaan tarjoamaan. Myöskään muut DNA:lta ostetut palvelut tai DNA:n kanssa sovitut rajat eivät päde käytettäessä ulkopuolisen palveluntarjoajan datapaketteja.

Asiakas vastaa käyttämiensä ulkomaisten palveluntarjoajien palveluiden käytöstä ja maksuista suoraan ulkomaiselle roaming-operaattorille tai palveluntarjoajalle. Vaihto ulkomaisen roaming-operaattorin tai palveluntarjoajan palveluihin tai niiden välillä on maksutonta.

Jos DNA:n asiakas päättää ulkomailla ollessaan ostaa paikalliselta palveluntarjoajalta tiedonsiirtoa, hänen tulee vaihtaa puhelimeensa internet-APN:n tilalle palveluntarjoajan ilmoittaman APN:n. Jos puhelimen internetyhteyttä käytetään yhdessä tietokoneen kanssa tai jaat yhteyden muille, mallikohtaisesti saattaa olla niin että myös ns. jaetun yhteyden APN tulee vaihtaa. Tiedonsiirtopaketti toimii ulkomailla vain siinä verkossa, johon se on se on ostettu. Palveluntarjoajan verkko tulee pitää manuaalisesti valittuna paikallisista kuuluvuuseroista huolimatta, jotta käytettävä data on juuri sitä ostettua palvelua.

DNA ei vastaa asiakkaan toiselta palveluntarjoajalta ostamien palveluiden käytöstä ja toiminnasta. Asiakas vastaa niistä itse. Siksi hänen on hyvä olla perillä siitä mitä ostaa, millä ehdoilla ja mistä apu tarpeen tullen löytyy. DNA ei vastaa myöskään vahingoista, jotka ovat aiheutuneet käytettäessä liittymää ulkomaisen operaattorin verkossa eikä vahingoista, jotka ovat aiheutuneet käytettäessä minkä hyvänsä ulkomaisen roaming-operaattorin tai palveluntarjoajan tarjoamia palveluita.